Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku » Léky na boleni v krku

PANTHENOL 100 MG JENAPHARM 20X100MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 213348

83 % 8 recenzí

Při zánětech ústní sliznice, při zánětech horních cest dýchacích (záněty hltanu, průdušek, průdušnice, hrtanu, záněty nosní sliznice).

Více informací

109
Běžná cena: 125 Kč, Ušetříte: 13 % (16 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (8)
Diskuze

Podrobné informace

Při zánětech ústní sliznice, při zánětech horních cest dýchacích (záněty hltanu, průdušek, průdušnice, hrtanu, záněty nosní sliznice).

Informace o produktu

Výrobce: JENAPHARM GMBH & CO.KG, JENA, A SCHERING GROUP COM
Značka: PANTHENOL
Kód výrobku: 213348
Kód EAN: 8594065340031
Kód SÚKL: 176380
Držitel rozhodnutí: JENAPHARM GMBH & CO.KG, JENA, A SCHERING GROUP COM

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls60789/2015 
           sukls54658/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Panthenol 100 mg JENAPHARM 

(Dexpanthenolum) 

tablety 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
  
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  nebudete  do  7  dnů  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Panthenol 100 mg JENAPHARM a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panthenol 100 mg JENAPHARM užívat  

3. 

Jak se Panthenol 100 mg JENAPHARM užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Panthenol 100 mg JENAPHARM a k čemu se používá 

 
Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje jako léčivou látku dexpanthenol, který 
se  dobře  vstřebává  z  trávicího  ústrojí  a  v  těle  se  mění  na  kyselinu  pantothenovou,  známou 
jako  vitamin  skupiny  B.  Kyselina  pantothenová  je  nutná  pro  množství  pochodů  látkové 
přeměny a při jejím nedostatku vzniká řada chorobných projevů zejména na kůži a sliznicích, 
dochází i ke snížení celkové odolnosti, objevuje se slabost a nervové poruchy. 
 
Bez  doporučení  lékaře  lze  přípravek  užívat  jako  podpůrnou  léčbu  postižení  sliznice  při 
zánětech  horních cest dýchacích a sliznice dutiny ústní. 
Na  doporučení  lékaře  lze  přípravek  užívat  jako  podpůrnou  léčbu  postižení  sliznice  při 
zánětech  horních  cest  dýchacích  (záněty  hltanu,  průdušek,  průdušnice,  hrtanu,  záněty  nosní 
sliznice),  dále  k doléčování  po  operaci  mandlí,  k léčbě  projevů  nedostatku  kyseliny 
pantothenové,  které  nelze  zvládnout  prostou  úpravou  diety,  například  při  mravenčení  a 
bolestech  prstů  a  plosky  nohy  ("burning-feetsyndrom",  příznaky  palčivosti  nohou);  tyto 
příznaky vyvolává nedostatek pantothenové kyseliny. 
Pokud se nebudete do 7 dnů cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Panthenol 100 mg JENAPHARM mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let věku. 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panthenol 100 mg JENAPHARM 

užívat  
Nepoužívejte Panthenol 100 mg JENAPHARM  

jestliže jste alergický(á) na na dexpanthenol nebo kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Děti a dospívající 
Nedoporučuje  se  podávat  Panthenol  100  mg  JENAPHARM  dětem  mladším  než  14  let 
vzhledem k vysoké dávce. O použití u mladších dětí musí rozhodnout lékař. 
 
Další léčivé přípravky a Panthenol 100 mg JENAPHARM 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Nejsou dosud známy žádné lékové interakce. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Během  těhotenství  a  kojení  by  měla  být  doporučená  denní  dávka  vitamínů  zajištěna 
vyváženou  stravou.  Vzhledem  k  množství  účinné  látky  v  tomto  přípravku  je  jeho  užívání 
odůvodněno  pouze  v  případě  léčby  vitamínové  deficience  (nedostatku).  Proto  používání 
tohoto  přípravku  během  těhotenství  a  kojení  by  mělo  být  pouze  na  doporučení  lékaře. 
Přestože  do  této  doby  nebyly  zjištěny  žádné  nežádoucí  účinky,  měl  by  lékař  posoudit 
prospěch a případná rizika před zahájením léčby akutních nebakteriálních zánětů hltanu tímto 
přípravkem  v  době  těhotenství  nebo  kojení.  O  používání  přípravku  Panthenol  100  mg 
JENAPHARM v období těhotenství neexistují žádné systematické studie. 
 
Dexpanthenol je vylučován do mateřského mléka. 
 
Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje sacharózu.
 Pokud Vám Váš lékař 
řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento  léčivý 
přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se Panthenol 100 mg JENAPHARM užívá  

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem.Doporučená dávka přípravku: 
 
K podpoře hojení při onemocnění sliznic 
se užívá 200 až 400 mg denně, to odpovídá 2 až 4 
tabletám přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM denně. 
Jednotlivá  dávka  je  jedna  tableta,  která  se  pomalu  nechá  rozpustit  v  ústech.  Interval  mezi 
dvěma dávkami by neměl být kratší než 2 hodiny. 
 
Při  stavech  z  nedostatku  kyseliny  pantothenové  
se  denně  užívá  100  mg,  tj.  1  tableta 
přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM. Tableta se polyká a zapíjí se malým množstvím 
vody, nezávisle na jídle. 
 
Délka užívání závisí na klinickém obrazu. 

Bez  porady  s  lékařem  neužívejte  přípravek  déle  než  7  dní.  Jestliže  se  však  do  této  doby 
příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují, poraďte se o dalším užívání přípravku 
s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM, než jste měl(a) 
Při náhodném požití většího množství tablet dítětem se poraďte s lékařem. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na dexpanthenol nebo na některou jinou 
složku přípravku, které se projevují svěděním kůže, kopřivkou nebo vyrážkou.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 ˚C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 
a vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje 
 
Léčivou látkou je dexpanthenol. Jedna tableta obsahuje 100 mg dexpanthenolu. 

Pomocnými  látkami  jsou  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  sacharóza,  sodná  sůl  sacharinu, 
želatina, magnesiumstearát, bramborový škrob, glycerol 85%, mastek, čištěná voda. 
 
Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Panthenol 100 mg JENAPHARM jsou ploché tablety bílé barvy. 
 
Balení obsahuje 20 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci : 
 
QUINTESENCE s.r.o. 
Dýšinská 246 
109 00 Praha 10 
Česká republika 
 
Výrobce: 
 
mibe GmbH, Arzneimittel,  
Münchener Straße 15 
06796 Brehna  
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.4.2015.
 

Recenze (8)

Recenze produktu PANTHENOL 100 MG JENAPHARM 20X100MG Tablety

Recenze od 8 uživatelů s celkovým hodnocením 83 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

nedám na něj dopustit při počínajícím aftu nebo bolesti v krku

80 %

skvělé bonbonky na chrapot, stačí jeden a krize je zažehnána

80 %

80 %

100 %

60 %

80 %

osvedčený přípravek

panthenol v tabletách
nic
80 %

Při zánětu hrtanu, jediné co mně pomohlo, bolest byla hrozná, nemohla jsem spát.Při padání vlasů je třeba trpělivosti, lepší le tabletky cumlat a brát 6měsíců až 1rok.

Podle mé zkušenostinejlepší lék na bolesti v krku nejlepší lék proti padání vlasů
U padání vlasů je potřeba užívat dlouhodobě.

Diskuze

Diskuze k produktu PANTHENOL 100 MG JENAPHARM 20X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Světlana I.

80 % 26/05/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám