Podrobné informace

Pastilky desinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla, ale hlavně brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SEPTOLETE
Kód výrobku: 68933
Kód EAN: 3838989527655
Kód SÚKL: 20023
Držitel rozhodnutí: KRKA

Pastilky se doporučují: - k místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí v krku, celkovými příznaky jako jsou malátnost, únava; - při zánětech sliznice dásní (gingivitida) který se projeví krvácením dásní při čištění chrupu, a při zánětu ústní sliznice (stomatitida), který se projeví bolestí při polykání, pálení v dutině ústní. Léčba přípravkem Neoseptolete třešeň je pouze doplňkem k důslednému dodržování zubní hygieny.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták1


Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls37689/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Neoseptolete třešeň musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Neoseptolete třešeň a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Neoseptolete třešeň
3. Jak se Neoseptolete třešeň užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Neoseptolete třešeň
6. Další informace

Neoseptolete třešeň
Cetylpyridinii chloridum
pastilky

1. CO JE NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pastilky Neoseptolete třešeň místně působí proti choroboplodným zárodkům. Obsahují léčivou látku
s desinfekčním účinkem cetylpyridinium-chlorid, který ničí řadu bakterií a houbových zárodků a do
určité míry též potlačuje vývoj virů. Pastilky desinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla,
ale hlavně brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů. Vzhledem k dobré smáčivosti a nízkému
povrchovému napětí proniká léčivá látka cetylpyridinium-chlorid také do sliznic úst a hrdla, které jsou
obtížně dosažitelné, kde potlačuje růst bakterií. Pastilky Neoseptolete třešeň mají chuť třešní.
Neobsahují cukr, takže nezpůsobují poškození zubů vlivem cukru.

Pastilky se doporučují
k místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí
v krku, celkovými příznaky jako jsou malátnost, únava.
při zánětech sliznice dásní (gingivitida), který se projeví krvácením dásní při čištění chrupu, a při
zánětu ústní sliznice (stomatitida), který se projeví bolestí při polykání, pálení v dutině ústní.
Léčba přípravkem Neoseptolete třešeň je pouze doplňkem k důslednému dodržování zubní
hygieny.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT
NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ

Neužívejte Neoseptolete třešeň:
- jestliže jste přecitlivělí na léčivou látku cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoliv další složku
Neoseptolete třešeň.

Zvláštní opatrnosti při použití Neoseptolete třešeň je zapotřebí:
- jestliže máte otevřené rány v ústech, neužívejte Neoseptolete třešeň, protože cetylpyridinium-
chlorid zpomaluje hojení ran.


2

- jestliže máte závažnou infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením;
v takovém případě se obraťte na lékaře, zejména jestliže se tento stav nezlepší v průběhu tří dnů.
- jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku), je třeba pamatovat, že každá pastilka obsahuje zhruba
1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze (štěpení působením vody) a vstřebávání
v zažívacím ústrojí má maltitol slabý účinek na hladiny cukru v krvi.
Nedoporučuje se užívat vyšší než předepsané dávky.
Pastilky se nedoporučují dětem mladším než 4 roky.

Užívání Neoseptolete třešeň s jídlem a pitím:
Pastilky byste neměli užívat bezprostředně před jídlem ani spolu s mlékem, které by mohlo snížit
jejich účinnost.

Těhotenství
Před užíváním jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.
Jelikož údaje o bezpečnosti tohoto léku v průběhu těhotenství jsou omezené, nedoporučuje se jeho
užívání během těhotenství.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jelikož jsou údaje o bezpečnosti tohoto léku v průběhu kojení omezené, nedoporučuje se jeho užívání
během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Neudává se, že by pastilky Neoseptolete třešeň ovlivňovaly schopnost řídit motorová vozidla a
obsluhovat stroje.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Informujte, prosím, svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste nedávno užíval(a),
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neudává se, že by pastilky Neoseptolete třešeň měly vzájemné působení s jinými léky.

Důležité informace o některých složkách přípravku Neoseptolete třešeň
Pastilky obsahují přírodní barvivo; proto může jejich barva časem na světle blednout, ale to nemá vliv
na jejich účinek.
Pastilky obsahují roztok maltitolu a maltitol (E965). Jestliže Vám lékař sdělil, že máte nesnášenlivost
k některým cukrům, poraďte se před použitím tohoto léčivého přípravku s lékařem.


3. JAK SE NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ UŽÍVÁ

Neoseptolete třešeň užívejte přesně podle pokynů příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je pro dospělé a děti starší než 12 let 8 pastilek denně. Ponechte 1 pastilku
rozplynout v ústech každé 2 až 3 hodiny.
Pro děti starší než 4 roky se doporučují až 4 pastilky denně, pro děti od 10 do 12 let až 6 pastilek
denně. Ponechte rozplynout 1 pastilku v ústech každé 3 až 4 hodiny.
Neužívejte pastilky bezprostředně před jídlem nebo v průběhu jídla.
Pokud máte dojem, že je účinek pastilek Neoseptolete třešeň příliš silný nebo příliš slabý, informujte
svého lékaře či lékárníka.

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo
vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Jestliže jste užil(a) více pastilek Neoseptolete třešeň, než jste měl(a):


3

S ohledem na množství léčivé látky v jedné pastilce, je možnost předávkování minimální. Požití
většího počtu pastilek může způsobit zažívací obtíže, nevolnost, zvracení a průjem. V takovém případě
byste měli přerušit užívání léku, vypít větší množství vody či mléka a poradit se se svým lékařem či
lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Neoseptolete třešeň:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Neoseptolete třešeň může mít nežádoucí účinky podobně jako všechny léky.
Pokud užíváte tento lék v doporučených dávkách, vyskytují se nežádoucí účinky vzácně. U citlivých
osob mohou dávky vyšší než předepsané způsobovat trávicí a zažívací obtíže drážděním sliznic
trávicího a zažívacího ústrojí. Ve velice vzácných případech se mohou vyskytnout příznaky
přecitlivělosti, tj. podráždění, vyrážka.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to, prosím, svému lékaři či lékárníkovi.


5. UCHOVÁVÁNÍ NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Informace o předepisování
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Neoseptolete třešeň obsahují
Léčivou látkou je cetylpyridinii chloridum 1,2 mg v 1 pastilce.
Pomocné látky jsou: vysušený roztok maltitolu, maltitol, mannitol, levomenthol, citronová silice,
glycerol, panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon,
voskové leštidlo (bílý včelí vosk, karnaubský vosk, šelak), oxid titaničitý (E171), třešňové aroma
(triacetin a aroma), košenila E120, čištěná voda, hydroxid draselný, monohydrát kyseliny citrónové.
.

Jak přípravek Neospetolete třešeň vypadá a co obsahuje toto balení
Neoseptolete třešeň: fialové, kulaté, bikonvexní pastilky.
Balení obsahuje 18 pastilek (2 blistry po 9 pastilkách).

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce:
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
4

KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
21.11.2012

Recenze (3)

Recenze produktu NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ 18X1.2 MG Pastilky rozp. v ústech

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

(10) (9)

100 %

(11) (6)

100 %

Doporučuji!

  • Rozhodně funguje!!
  • Trochu vyšší cena, ale vzhledem k účinku se to vyrovná ;)

(10) (7)

80 %

X

Diskuze

Diskuze k produktu NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ 18X1.2 MG Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze