Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky proti rýmě a na ucpaný nos, nosní kapky » Léky na uvolnění dutin

NASIVIN Sensitive 0,05% Roztok ve spreji 10 ml - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 266702

100 % 1 recenze

Nasivin® Sensitive 0,05% pro děti od 6 let a dospělé, rýmu skutečně léčí a zkracuje délku jejího trvání, působí až 12 hodin.

Více informací

102
Běžná cena: 121 Kč, Ušetříte: 16 % (19 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Nasivin® Sensitive 0,05% pro děti od 6 let a dospělé, rýmu skutečně léčí a zkracuje délku jejího trvání, působí až 12 hodin.

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Značka: NASIVIN
Kód výrobku: 266702
Kód EAN: 8594059860736
Kód SÚKL: 171031
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.

Při akutní rýmě (rinitida), senné, alergické a neinfekční vasomotorické rýmě, která se projevuje záchvaty řídké sekrece z nosu.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls199418/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Nasivin Sensitive 0,05% 

nosní sprej, roztok 

oxymetazolini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů (u dětí do 5 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,05% a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,05% používat 

3. Jak se přípravek Nasivin Sensitive 0,05% používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,05% uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

 

1. Co je přípravek Nasivin Sensitive 0,05% a k čemu se používá  
 
Nasivin

 

Sensitive 0,05% je lék určený pro podání do nosu a obsahuje léčivou látku oxymetazolin-

hydrochlorid.  
Oxymetazolin-hydrochlorid má vasokonstrikční vlastnosti (v místě svého účinku způsobuje stažení 
cév), pomocí kterých vyvolává dekongesci (snížení překrvení) sliznic. Snižuje otok sliznic a následně 
usnadňuje dýchání nosem. Kromě toho byly u léčivé látky prokázány protivirové, imunomodulační 
(ovlivňující imunitní systém), protizánětlivé a antioxidační účinky. 
 
Nasivin Sensitive 0,05% se používá při 
akutní rýmě, alergické a vazomotorické rýmě (druh neinfekční rýmy projevující se záchvaty řídké 
sekrece z nosu a jeho ucpáním). Po poradě s lékařem se přípravek rovněž používá pro podporu odtoku 
sekretu z vedlejších nosních dutin, při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice a zánětu středního 
ucha v důsledku rýmy a pro diagnostickou dekongesci sliznic. 
Nasivin

 

Sensitive 0,05% je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let věku.  

Pokud se do 7 dnů (u dětí do 5 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 
 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasivin Sensitive 0,05% používat 
 
Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,05%,  

-  pokud jste alergický(á) na oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  pokud máte určitou formu chronické rýmy, tzv. suchý zánět nosní sliznice projevující se 

pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů (rhinitis sicca), 

2/5 

-  u dětí mladších 6 let. Pro tyto věkové skupiny jsou dostupné přípravky s nižší koncentrací 

léčivé látky. 

-  po chirurgickém odstranění podvěsku mozkového přes nosní dutinu (transfenoidální 

hypofyzektomie) nebo jiných chirurgických výkonech, při kterých dojde k odkrytí tvrdé 
mozkové pleny. 
 

Upozornění a opatření 
Nasivin

 

Sensitive 0,05% může být používán pouze po konzultaci s lékařem u následujících 

onemocnění a stavů:  

-  pokud užíváte inhibitory monoaminooxidázy (léky užívané k léčbě depresí) nebo další léky, 

které mohou zvyšovat krevní tlak, 

-  při zvýšeném nitroočním tlaku, zvláště zeleném zákalu (glaukomu) s uzavřeným úhlem, 
-  při závažném onemocnění srdce a cév

 

(např. ischemická choroba srdeční) a vysokém krevním 

tlaku (hypertenze), 

-  u nádoru dřeně nadledvin (feochromocytom), 
-  při metabolických poruchách, jako je nadměrná aktivita štítné žlázy (hypertyreóza), diabetes 

mellitus (cukrovka) a porfyrie (vzácná porucha metabolismu červených krvinek) 

-  u nezhoubného zvětšení prostaty (benigní hyperplazie prostaty). 

 
Trvalé používání nosních kapek působících oplasknutí sliznice může vést k chronickému ucpání nosu 
a v konečné fázi k poškození nosní sliznice. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Nasivin Sensitive 0,05% je určen pro děti a dospívající od 6 let věku. 
 
Další léčivé přípravky a Nasivin

 

Sensitive 0,05% 

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná bude užívat.  
Současné použití přípravku Nasivin

 

Sensitive 0,05% a některých léků užívaných k léčbě deprese 

(inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž 
léků snižujících krevní tlak může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na funkce 
srdce a cév. V těchto případech lze přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,05% používat pouze po poradě 

s lékařem, který posoudí vhodnost současného používání s uvedenými léky. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek Nasivin Sensitive 0,05% má být používán během těhotenství a kojení po pečlivém zvážení 
poměru přínosu a rizika léčby, a pouze po poradě s lékařem.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud je přípravek používán dle doporučení, neočekává se žádné ovlivnění schopnosti řídit vozidla a 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. Jak se přípravek Nasivin Sensitive 0,05% používá  
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Nasivin Sensitive 0,05% je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let k nosnímu podání. 
 
Vstřikovací mechanismus účinkuje stlačením podpěry na prsty. Před prvním použitím odstraňte 
ochranné víčko, vezměte lahvičku do ruky a opakovaně stlačte, dokud se nevytvoří mlha spreje. Držte 

3/5 

sprej ve svislé poloze s koncovkou v nosním vchodu a proveďte jeden vstřik. Po použití očistěte 
koncovku rozprašovače a opět nasaďte ochranné víčko.  
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, aplikuje se jeden vstřik do každé nosní dírky 2 až 3krát denně. 
Jednotlivá dávka nesmí být podána více než 3krát denně. Nepoužívejte vyšší než doporučené 
dávkování. 
Účinek nastane během několika sekund po aplikaci (v průměru do 25 sekund), přetrvává až 12 hodin. 
 
Jak dlouho se přípravek Nasivin Sensitive 0,05% používá 
 
Nepoužívejte přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,05% déle než 7 dnů (u dětí 5 dní), pokud nestanoví lékař 

jinak. Pokud se do 7 dnů (u dětí do 5 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 
Před každým opakovaným použitím má předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů.  
Tento lék může být používán u chronické rýmy pouze pod lékařským dohledem.  
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin

 

Sensitive 0,05% je příliš silný nebo příliš slabý, 

řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nasivin Sensitive 0,05%, než jste měl(a)
 
 
Informujte ihned svého lékaře. 
Intoxikace může vzniknout při nesprávném použití nebo předávkování nebo náhodném požití 
přípravku Nasivin

 

Sensitive 0,05%. Klinický obraz předávkování může být nejasný, protože se fáze 

aktivace centrálního nervového systému a srdečně-cévního systému střídají s fázemi útlumu.  
Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: rozšíření zornice, horečka, pocení, bledost, modravé 
zbarvení rtů a kůže v důsledku snížení kyslíku v krvi, bušení srdce, dechový útlum a dechová zástava, 
pocit na zvracení, zvracení, duševní poruchy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nepravidelný 
srdeční tep, příliš rychlý/pomalý srdeční tep, plicní poruchy (otok plic, poruchy dýchání). 
Aktivace centrálního nervového systému se projevuje příznaky, jako jsou úzkost, neklid, halucinace a 
křeče. 
Útlum centrálního nervového systému se projevuje jako snížení tělesné teploty, netečnost, spavost a 
bezvědomí. 
V případě předávkování informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je pacient 
sledován a je zahájena odpovídající léčba. Jako první pomoc je možné podat živočišné uhlí. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Nasivin Sensitive 0,05% 
 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávkou, ale pokračujte v používání 
podle instrukcí. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
Při používání přípravku Nasivin

 

Sensitive 0,05% se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: 

 
Časté (postihují méně než 1 z 10 osob): 

•  pálení a suchost nosní sliznice, kýchání se může objevit především u citlivějších pacientů. 

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob): 

•  intenzivní pocit "ucpaného" nosu po vymizení účinku, krvácení z nosu, reakce z přecitlivělosti 

(otok, vyrážka, svědění). 

bušení srdce, zrychlený srdeční tep, zvýšení krevního tlaku. 

Vzácné (postihují méně než 1 z 1000 osob): 

4/5 

•  bolest hlavy, nespavost nebo únava. 

•  neklid, halucinace (zvláště u dětí):,  

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob) 

•  křeče (zvláště u dětí) 

 
Dlouhodobé nebo časté použití, stejně jako vyšší dávkování léčivých přípravků s obsahem 
oxymetazolin-hydrochloridu, může vést k reaktivnímu zduření nosní sliznice - pocitu "ucpaného 
nosu". Tento účinek může nastat i po 5-7 dnech po ukončení léčby a při dlouhodobém podávání může 
vést k trvalému poškození sliznice s tvorbou krust. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,05% uchovávat 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
a lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Po prvním otevření nemá být přípravek používán déle než 1 rok. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Nasivin Sensitive 0,05% obsahuje 
Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum. 
Jeden ml roztoku přípravku Nasivin

 

Sensitive 0,05% obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg.  

Jedna dávka/vstřik o objemu 45 mikrolitrů roztoku obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 
22,5 mikrogramů.  
Pomocnými látkami jsou:  
monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, glycerol 85%, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,05% vypadá a co obsahuje toto balení  
Čirý bezbarvý roztok. 
Bílá PE lahvička s rozprašovačem z plastu a nerezové oceli (3K-pump systém) uzavřená PE víčkem, 
obsahující 10 ml roztoku.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  

5/5 

Merck Selbstmedikation GmbH 
Frankfurter Strasse 250 
Darmstadt 
Německo 
 
Výrobce:
 
Merck KGaA & Co 
Hösslgasse 20 
Spittal/Drau 
Rakousko 
 
Famar Healthcare Services Madrid, S. A. U 
Avda. Leganés 62 
Alcorcón 28923 (Madrid) 
Španělsko 
 
Sofarimex  - Indústria Química e Farmacêutica, S.A.,  
Av. das Indústrias - Alto do Colaride,  
2735 -213 Cacém,  
Portugalsko 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
22. 9. 2017 
 

Recenze (1)

Recenze produktu NASIVIN Sensitive 0,05% Roztok ve spreji 10 ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu NASIVIN Sensitive 0,05% Roztok ve spreji 10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Soňa Š.

100 % 12/07/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám