Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky proti rýmě a na ucpaný nos, nosní kapky » Léky na uvolnění dutin

NASIVIN 0,05% nosní kapky, roztok 10 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 158956

96 % 10 recenzí

Přípravek snižuje překrvení a otok sliznice, uvolňuje průchodnost horních cest dýchacích, snižuje bolestivost při zánětu středouší a kataru trubice Eustachovy.

Více informací

59
Běžná cena: 80 Kč, Ušetříte: 26 % (21 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 19. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (10)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek snižuje překrvení a otok sliznice, uvolňuje průchodnost horních cest dýchacích, snižuje bolestivost při zánětu středouší a kataru trubice Eustachovy.

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Značka: NASIVIN
Kód výrobku: 158956
Kód EAN: 4027269289997
Kód SÚKL: 119687
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.

Nasivin 0,05% se používá při akutní rýmě z nachlazení, vazomotorické a alergické rýmě, zánětu středouší, kataru Eustachovy trubice, zánětu vedlejších nosních dutin. Je určen dospělým a dětem od 8 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls275913/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

NASIVIN 0,01% 

NASIVIN 0,025% 

NASIVIN 0,05% 

nosní kapky, roztok 

oxymetazolini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

-  Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Nasivin a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasivin používat 
3. Jak se přípravek Nasivin používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Nasivin uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Nasivin a k čemu se používá 
Nasivin je lék určený pro podání do nosu a obsahuje alfa-sympatomimetikum oxymetazolin. 
Oxymetazolin má vasokonstrikční vlastnosti (v místě svého účinku způsobuje stažení cév), pomocí 
kterých vyvolává dekongesci (snížení překrvení) sliznic. Snižuje otok sliznic, následně usnadňuje 
dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů. 
Tento lék se používá při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční vasomotorické 
rýmy (rhinitis vasomotorica). Dále se po poradě s lékařem používá pro posílení odtoku sekretu 
z vedlejších nosních dutin, při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice a zánětu středního ucha 
v důsledku rýmy a pro diagnostickou dekongesci sliznic. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasivin používat 
 
Nepoužívejte přípravek Nasivin 

-  pokud jste Vy či dítě alergický(á) na oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  pokud máte Vy či dítě určitou formu chronické rýmy (rhinitis sicca), projevující se zduřelou 

sliznicí spojenou s tvorbou krust, často provázenou malým krvácením po odloučení krust. 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Nasivin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zvláště v těchto 
případech: 

-  u novorozenců s nižší tělesnou hmotností a předčasně narozených novorozenců;  
-  jestliže máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem;  
-  jestliže máte závažné onemocnění srdce a cév (např. ischemická choroba srdeční) a vysoký 

krevní tlak (hypertenze);  

-  jestliže jste léčen(a) inhibitory monoaminooxidázy a dalšími léky, které mohou zvyšovat 

krevní tlak;  

-  jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom);  
-  u metabolických poruch, jako je nadměrná aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) a diabetes 

mellitus (cukrovka);  

-  při zvětšení prostaty;  
-  u porfyrie (metabolické onemocnění). 

 
Trvalé používání nosních kapek působících dekongesci může vést k chronickému ucpání nosu a 
v konečné fázi k porušení nosní sliznice. 
 
Děti a dospívající 
Nasivin 0,01% je určen novorozencům a kojencům do 1 roku. 
Nasivin 0,025% je určen dětem od 1 roku do 8 let. 
Nasivin 0,05% je určen pro dospělé a děti od 8 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nasivin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
Současné použití přípravku Nasivin a některých léků stimulujících náladu (inhibitory 
monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž léků 
zvyšujících krevní tlak může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na 
kardiovaskulární funkce. V těchto případech lze přípravek Nasivin používat pouze po poradě 
s lékařem, který posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění. 
 
Těhotenství a kojení a plodnost 
Protože bezpečné použití přípravku Nasivin během těhotenství a kojení nebylo dostatečně prokázáno, 
můžete používat přípravek Nasivin pouze na základě doporučení svého lékaře a pouze po pečlivém 
zvážení přínosu a rizika léčby. Během těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené 
dávkování, protože předávkování může narušit krevní zásobení nenarozeného dítěte nebo snížit tvorbu 
mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud je přípravek používán dle doporučení, neočekává se žádné ovlivnění schopnosti řídit vozidla a 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. Jak se přípravek Nasivin používá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nasivin 0,01% 
Nasivin 0,01% kapky je určen pro novorozence a kojence do 1 roku věku dítěte pro aplikaci do nosu. 
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se novorozencům do 4 týdnů 1 kapka roztoku do každé 
nosní dírky 2-3krát denně. Od 5. týdne věku do 1 roku se aplikují 1-2 kapky do každé nosní dírky  
2-3krát denně. Účinek může nastat během několika sekund po aplikaci a trvá až 8 hodin. 
U novorozenců s nižší tělesnou hmotností a předčasně narozených novorozenců se musí lékař 
rozhodnout, jakou odpovídající dávku zvolí. 
K usnadnění a k zajištění přesného dávkování je Nasivin 0,01% vybaven dávkovací pipetou. Podle 
značek odměříme zvolené množství roztoku v kapkách, např.: máme-li podat 1 kapku, je nasáto tolik 
roztoku, že hladina zůstane na značce 1. Při vyprázdnění pipety je zachována jistota použití přesně 
zvoleného množství. 
 
Nasivin 0,025% 
Nasivin 0,025% kapky je určen malým dětem ve věku 1-8 let pro aplikaci do nosu. 

Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se 1-2 kapky 2-3krát denně do každé nosní dírky. 
Účinek může nastat během několika sekund po aplikaci a trvá až 8 hodin. 
 
Nasivin 0,05% 
Nasivin 0,05% kapky je určen dospělým a školním dětem od 8 let věku pro aplikaci do nosu. 
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se 1-2 kapky 2-3krát denně do každé nosní dírky. 
Účinek může nastat během několika sekund po aplikaci a trvá až 8 hodin. 
 
Jak dlouho se přípravek Nasivin používá 
Nepoužívejte přípravek Nasivin déle než 7 dnů, pokud nestanoví lékař jinak. 
Před každým opakovaným použitím by měla předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů. 
Vzhledem k riziku poškození nosní sliznice může být tento lék používán u chronické rýmy pouze pod 
lékařským dohledem. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nasivin, než jste měl(a) 
Informujte ihned svého lékaře. 
Intoxikace může vzniknout při nesprávném použití nebo předávkování nebo náhodném požití 
přípravku Nasivin. Klinický obraz intoxikace přípravkem Nasivin může být nejasný, protože se fáze 
aktivace centrálního nervového systému a kardiovaskulárního systému střídají s fázemi útlumu. 
Předávkování vyvolává často zvláště u dětí účinky na centrální nervový systém s křečemi a kómatem a 
rovněž se zpomalením srdeční frekvence, zástavou dechu a zvýšením krevního tlaku, po kterém může 
následovat snížení krevního tlaku. 
Taková aktivace centrálního nervového systému se projevuje příznaky, jako je úzkost, neklid, 
halucinace a křeče. 
Útlum centrálního nervového systému se projevuje jako snížení tělesné teploty, letargie, ospalost a 
koma. 
Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky: zúžení zornice (mióza), rozšíření zornice 
(mydriáza), horečka, pocení, bledost, modravé zbarvení kůže v důsledku snížení kyslíku v krvi 
(cyanóza), pocit rychlého srdečního tepu (palpitace), dechový útlum a zástava (apnoe), nevolnost a 
zvracení, duševní poruchy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, příliš rychlý 
nebo pomalý srdeční tep. 
V případě intoxikace informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je prováděno 
sledování pacienta a léčba. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Nasivin 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávkou, ale pokračujte v užívání podle 
instrukcí. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při používání přípravku Nasivin

 

se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: 

 
Časté (postihují méně než 1 z 10 osob): 

  pálení a suchost nosní sliznice, kýchání se může objevit především u citlivějších pacientů. 

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob): 

  intenzívní pocit "ucpaného" nosu po vymizení účinku, krvácení z nosu,  

bušení srdce (palpitace), zrychlená aktivita srdce (tachykardie), zvýšení krevního tlaku. 

Vzácné (postihují méně než 1 z 1000 osob): 

  bolest hlavy, nespavost, únava (ospalost, útlum). 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob): 

  poruchy srdečního rytmu 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Nasivin uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo do

hled a dosah

 dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Po otevření by neměl být přípravek Nasivin používán déle než 6 měsíců. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Nasivin obsahuje 
Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum. 
Nasivin 0,01%: 1 ml přípravku Nasivin 0,01% obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,1 mg . 
Jedna kapka o objemu 40 mikrolitrů roztoku obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 4 mikrogramy. 
Nasivin 0,025%: 1 ml přípravku Nasivin 0,025% obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,25 mg. 
Jedna kapka o objemu 40 mikrolitrů roztoku obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 10 mikrogramů. 
Nasivin 0,05%: 1 ml přípravku Nasivin 0,05% obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg . 
Jedna kapka o objemu 40 mikrolitrů roztoku obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 20 mikrogramů. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, roztok benzalkonium-chloridu, glycerol 
85%, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Nasivin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Nasivin 0,01% 
Lahvička z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty a se skleněnou dávkovací 
pipetou, krabička. 
 
Nasivin 0,025% 
Lahvička z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty a se skleněným kapátkem, 
krabička. 

 
Nasivin 0,05% 
Lahvička z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty a se skleněným kapátkem, 
krabička. 
 
Velikost balení: 
Nasivin 0,01%: 1 x 5 ml. 
Nasivin 0,025%: 1 x 10 ml. 
Nasivin 0,05%: 1 x 10 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Německo 
 
Výrobce 
Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Německo 
 
Sofarimex, Indústria Química e Farmacêutica, S.A. Avenida das Indústrias, Alto do Colaride, 
Agualva, 2735-213 Cacém, Portugalsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 1. 2017 
 

Recenze (10)

Recenze produktu NASIVIN 0,05% nosní kapky, roztok 10 ml

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

100 %

100 %

Dobrá cena

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

osvědčená klasika

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu NASIVIN 0,05% nosní kapky, roztok 10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Daniela P.

80 % 11/01/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám