Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na plísně

MYKOSEPTIN 1X30GM Mast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12448

80 % 7 recenzí

K léčbě všech druhů povrchových plísňových onemocnění kůže.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (7)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MYKOSEPTIN 1X30GM Mast

K léčbě všech druhů povrchových plísňových onemocnění kůže.

sp.zn. sukls223493/2013 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Mykoseptin 

mast 

acidum undecylenicum, zinci undecylenas 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud do 7 dnů nedojde ke zmírnění projevů onemocnění nebo dojde k jejich zhoršení, musíte 
se poradit s lékařem.  

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Mykoseptin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mykoseptin používat  

3. 

Jak se přípravek Mykoseptin používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Mykoseptin uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Mykoseptin a k čemu se používá 

 
Mykoseptin je léčivý přípravek k léčbě plísňových onemocnění kůže. Obsahuje dvě léčivé látky: 
kyselinu undecylenovou a zinkum-undecylenát. 
Kyselina undecylenová a její soli působí protiplísňově a do určité míry i protibakteriálně. Zinek 
účinkuje adstringentně (má stahující účinek) a tím snižuje projevy podráždění kůže a urychluje její 
hojení.  
 
Mykoseptin se používá na doporučení lékaře k léčbě všech druhů povrchových plísňových 
onemocnění kůže.  
 
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 2 let.  
 
Pokud do 7 dnů nedojde ke zmírnění projevů onemocnění nebo dojde k jejich zhoršení, musíte se 
poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mykoseptin používat  

 
Nepoužívejte přípravek Mykoseptin: 

jestliže jste alergický(á) na undecylenáty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

na mokvající plochy, rány, vředy a puchýře, do očí a jejich okolí; 

u dětí do 2 let. 

 
 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Mykoseptin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Mykoseptin 
Vzájemné ovlivnění účinků Mykoseptinu a jiných současně používaných léků není známo. Bez 
souhlasu lékaře ale na Vaše onemocnění nepoužívejte jiné přípravky ke kožnímu podání. 
Pokud vám bude lékař předepisovat jiný lék, informujte ho o tom, že už používáte Mykoseptin. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by přípravek Mykoseptin jakkoliv ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění.  
 
Přípravek

 

Mykoseptin obsahuje methylparaben.  

Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Mykoseptin používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Mast nanášejte na omytou a osušenou postiženou kůži 2x denně po dobu nejméně 1 týdne. Po ústupu 
kožních projevů je třeba mast dále aplikovat 1x denně další týden, pak obden či 2x týdně, celkem po 
dobu 1 měsíce.  
 
Při předčasném zkrácení léčby je riziko nového vzplanutí onemocnění. K významnému zlepšení 
dochází zpravidla do 1 týdne, k úplnému vyléčení do 1 měsíce. 
 
Použití u dětí  
Mykoseptin je možné používat u dětí od 2 let. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Mykoseptin, než jste měl(a) 
Při náhodném požití masti dítětem může dojít k pocitu na zvracení nebo zvracení. Je vhodné zvracení 
vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mykoseptin 
Pokračujte v zavedeném schématu terapie. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Mykoseptin  
Při předčasném zkrácení léčby je riziko nového vzplanutí onemocnění, proto nepřerušujte 
doporučenou dobu užívání přípravku

.

 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují max. 1 z 1 000 pacientů): 

 

lehké podráždění kůže,  

 

vyrážka, která spontánně vymizí po přerušení léčby. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Mykoseptin uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Mykoseptin obsahuje 
Léčivými látkami jsou acidum undecylenicum 1,5 g a zinci undecylenas 6,0 g ve 30 g masti. 
 
Pomocnými látkami jsou methylparaben, tvrdý parafin, tekutý parafin, bílá vazelína, kyselina stearová, 
bílý vosk, monoacylglyceroly palmového oleje, oleomakrogol, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Mykoseptin vypadá a co obsahuje toto balení 
Mykoseptin je mast téměř bílé až slabě nažloutlé barvy, s drobnými tukovými zrny, charakteristického 
pachu. 
 
Velikost balení: 30 g masti v hliníkové tubě s polyethylénovým šroubovacím uzávěrem. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
13.3.2014 

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: MYKOSEPTIN
Kód výrobku: 12448
Kód EAN: 8594739035379
Kód SÚKL: 871
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Mykoseptin se používá na doporučení lékaře k léčbě všech druhů povrchových plísňových onemocnění kůže. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 2 let. Těhotné a kojící ženy používají Mykoseptin pouze po poradě s lékařem.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

MYKOSEPTIN 1X30GM Mast – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu MYKOSEPTIN 1X30GM Mast zobrazíte nebo stáhnete zde: MYKOSEPTIN 1X30GM Mast.pdf

Recenze (7)

Recenze produktu MYKOSEPTIN 1X30GM Mast

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

40 %

Tento lék mám odzkoušený a funguje.

100 %

80 %

100 %

výborná

výborná
60 %

80 %

není co dodat

není co dodat
100 %

doporučuji, příznivá cena, oproti některým propagovaným přípravkům, naprosto postačuje a plíseň vyléčí

rychlý a zaručený účinek proti začínající i pokročilé plísni mezi prsty nohou, stačí malé množství

Diskuze

Diskuze k produktu MYKOSEPTIN 1X30GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 22/10/2012

výborná

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám