Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky

Kód výrobku: 11456

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Podrobné informace - METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky

sp.zn.: sukls154895/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Meteospasmyl

měkké tobolky alverini citras, simeticonum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Meteospasmyl a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meteospasmyl užívat
 3. Jak se Meteospasmyl užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Meteospasmyl uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Meteospasmyl a k čemu se používá

Meteospasmyl je kombinovaný přípravek obsahující alverin-citrát, látku tlumící bolestivé stahy střeva, a simetikon, který působí proti nadýmání a plynatosti. Po podání ústy vytvoří simetikon ochranný film na střevní sliznici a alverin-citrát postupně zmírní napětí stěny střevní. Meteospasmyl se užívá bez porady s lékařem k léčbě příznaků funkčních střevních poruch, které se projevují pocity plných střev, nadýmáním, zvýšenou střevní plynatostí. Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 7 dní. Meteospasmyl je vhodný pro léčbu dospělých osob.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meteospasmyl užívat

Neužívejte Meteospasmyl

 • jestliže jste alergický(á) na alverin-citrát, simetikon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte neprůchodností střev,
 • pokud jste těhotná,
 • když kojíte. Meteospasmyl nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 18 let.

Upozornění a opatření

 • jestliže se u Vás objeví příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, příměs krve a hlenu ve stolici, zástava větrů a stolice, které mohou předcházet neprůchodnosti střev, nebo horečka či průjem, neužívejte Meteospasmyl a vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a Meteospasmyl

Nebylo zaznamenáno žádné vzájemné ovlivnění účinku přípravku Meteospasmyl a účinku jiných léků. Nicméně informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Meteospasmyl s jídlem a pitím

Meteospasmyl se užívá na začátku jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Meteospasmyl se nesmí užívat v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by Meteospasmyl ovlivňoval schopnost řídit auto nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Meteospasmyl užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle užívají dospělí 1 tobolku 2-3 krát denně. Tobolky se užívají na začátku jídla, polykají se nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Léčba bez lékařského dohledu smí trvat maximálně 7 po sobě následujících dní. Denní dávka přípravku Meteospasmyl v průběhu léčby bez doporučení lékaře nesmí v žádném případě překročit 3 tobolky denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Meteospasmyl, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Meteospasmyl, než jste měl(a), vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Meteospasmyl

Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu nebo více dávek, užijte příští dávku v obvyklý čas a pokračujte v obvyklém dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže se u Vás při léčbě přípravkem Meteospasmyl vyskytnou příznaky jako otoky rukou, nohou, obličeje, rtů nebo hrdla, které Vám mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání, může se jednat o alergickou reakci. Může se také vyskytnout vyrážka nebo svědění. V případě výskytu těchto příznaků přestaňte Meteospasmyl užívat a vyhledejte ihned lékaře . Alergická reakce může vést až k šoku.

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

 • sucho v ústech,
 • nevolnost,
 • bolesti hlavy,
 • slabost,
 • závratě,
 • pokles krevního tlaku. Vzácně byly hlášeny případy změn na játrech, které se upravily po přerušení léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 ; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Meteospasmyl uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Meteospasmyl obsahuje

Léčivými látkami jsou alverini citras a simeticonum. Jedna tobolka obsahuje alverini citras 60 mg a simeticonum 300 mg. Dalšími složkami jsou želatina, glycerol 85%, oxid titaničitý ( E171).

Jak Meteospasmyl vypadá a co obsahuje toto balení

Meteospasmyl jsou měkké želatinové krémově bílé tobolky obsahující bílou neprůhlednou masu. Meteospasmyl je dodáván v blistrovém balení po 20 tobolkách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Laboratoires MAYOLY SPINDLER 6, avenue de l’Europe - B.P. 51 78401 CHATOU CEDEX, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

22.12.2015

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIES MAYOLY SPINDLER, CHATOU CEDEX
Kód výrobku: 11456
Kód EAN: 3760001040012
Kód SÚKL: 67269
Držitel rozhodnutí: LABORATORIES MAYOLY SPINDLER, CHATOU CEDEX

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Meteospasmyl se užívá k léčbě příznaků funkčních střevních poruch, zejména dráždivého tračníku, onemocnění, které se projevuje bolestmi břicha až bolestivými křečemi, nadýmáním, střevní plynatostí, případně nutkavým průjmem střídajícím se se zácpou. Meteospasmyl je vhodný pro léčbu dospělých osob.

Příbalový leták

METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky

Diskuze (2)

Diskuze k produktu METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Meteospasmyl není k dostání!!??

(1) 22/10/2007

Chtěla bych se zeptat, zda bude přípravek meteospasmyl opěk k dostání. Velice mi pomáhal při mých potížích s dráždivým tračníkem, ale v poslední době úplně zmizel z lékáren a prý se již nevyrábí. Pokud je tato informace pravdivá, je možné jej nahradit jiným, stejně účinným přípravkem? Beru ještě Duspatalin Retard a v kombinaci s Meteospasmylem byla úleva zaručená. Děkuji za odpověď. Markéta Cheb Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám