Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na srdce a cévy » Léky na nemoci cév

Magnesium Lactate Biomedica 500 mg tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 331452
Magnesium lactate obsahuje hořčík, který patří k nejdůležitějším prvkům v lidském těle. Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů a je významný pro normální funkci nervového, svalového, srdečně-cévního a imunitního systému.

Více informací

62
Běžná cena: 73 Kč, Ušetříte: 15 % (11 Kč)

Dostupnost: skladem 1 - 2 ks

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Magnesium lactate obsahuje hořčík, který patří k nejdůležitějším prvkům v lidském těle. Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů a je významný pro normální funkci nervového, svalového, srdečně-cévního a imunitního systému.

Informace o produktu

Výrobce: Biomedica s.r.o.
Značka: BIOMEDICA
Kód výrobku: 331452
Kód EAN: 8594002391492
Kód SÚKL: 171577
Držitel rozhodnutí: Biomedica s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls225943/2016 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Magnesium lactate Biomedica 500 mg 

tablety 

 

magnesii lactas dihydricus 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Magnesium lactate Biomedica a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnesium lactate Biomedica užívat  

3. 

Jak se Magnesium lactate Biomedica užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Magnesium lactate Biomedica uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Magnesium lactate Biomedica a k čemu se používá 

 
Přípravek Magnesium lactate Biomedica obsahuje hořčík, který patří k nejdůležitějším prvkům 
v lidském těle. Je součástí mnoha důležitých enzymů, které se podílejí na řadě metabolických reakcí. 
Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů a je 
významný pro normální funkci nervového, svalového, srdečně-cévního a imunitního systému.  
 
Přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu. Je určen k prevenci či odstranění všech forem 
nedostatku hořčíku vzniklého při ztrátách hořčíku, případně při některých onemocněních (cukrovka, 
poruchy jaterních funkcí při zánětech jater či u alkoholismu), při jednostranné výživě apod. 
Na doporučení lékaře lze přípravek podle potřeby užívat v těhotenství, při kojení, při úzkostných 
stavech a svalových křečích.  
Na doporučení lékaře je vhodný i při současné dlouhodobé léčbě některými léky (jako jsou 
hormonální antikoncepční přípravky, některé močopudné a projímavé léky) a jako doplňkový lék 
u chorob oběhového systému a srdce (vysoký krevní tlak, některé poruchy srdečního rytmu), 
u chronických zánětlivých střevních onemocnění, migrény, předmenstruačního syndromu.  
Po zvážení lékařem je vhodný u těhotných žen při nespavosti, bolestech svalstva, bolestivých stazích 
dělohy.  
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství, děti od šesti let, těhotné a kojící ženy. 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe a nevymizí obtíže (jako jsou svalové křeče, bolesti svalů, 
migrény apod.) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Porada s lékařem je vhodná i 
před zahájením samoléčby. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnesium lactate Biomedica užívat 

2/4 

 
Neužívejte Magnesium lactate Biomedica: 

  jestliže jste alergický(á) na magnesium laktát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), včetně nesnášenlivosti mléka u dětí, 

  při dlouhodobých průjmech, ztrátě a nedostatku tekutin v organizmu (odvodnění), 
  pokud máte nebo jste v minulosti měl(a) močové kameny,  
  při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí), 
  při Addisonově chorobě (nedostatečnosti nadledvinek), 
  při poruchách vedení vzruchu v srdci (pokud nemáte zavedený kardiostimulátor - přístroj na 

povzbuzení činnosti srdce), 

  při zvýšené hladině hořčíku v organizmu, 
  při poruše minerálové rovnováhy, 
  při infekci močových cest se zvýšenými fosfáty v moči. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Magnesium lactate Biomedica se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo 
zdravotní sestrou.  
Zvýšenou opatrnost při podávání přípravku je třeba dodržovat při poruchách funkce ledvin nebo jater, 
při poruchách srdečního rytmu, při současné léčbě digitalisovými glykosidy (k léčbě srdečních potíží) 
či myorelaxancii (léky k uvolnění svalů). Podávání přípravku na lačno může působit projímavě. 
Týká-li se vás některý z výše uvedených stavů, poraďte se o užívání přípravku Magnesium lactate 
Biomedica se svým lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a Magnesium lactate Biomedica 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Při současném podávání s některými léčivými přípravky může dojít k ovlivnění vstřebávání 
jednotlivých léčivých látek. To se týká přípravků obsahujících: 
-  chinolony, tetracykliny, nitrofurantoin (k léčbě infekcí), 
-  digoxin (k léčbě srdečních obtíží), 
-  dexametazon (hormonální lék, kortikoid), 
-  paracetamol, salicyláty ( k léčbě bolesti a zánětu), 
-  fosfor, vápník a železo (minerály), 
-  bifosfonáty (k léčbě osteoporózy), 
-  mykofenoláty (chemoterapeutika).  
Přípravek je proto nutné podávat nejméně v tříhodinovém odstupu od uvedených léků.  
 
Při současném podávání s některými léčivými přípravky může dojít k ovlivnění účinku. Poraďte se se 
svým lékařem, pokud současně užíváte: 
-  blokátory vápníkových kanálů (k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních potíží),  
-  thiazidová a kličková diuretika (léky na odvodnění),  
-  gentamycin, amfotericin (antibiotika), 
-  cis-platinu (na nádorová onemocnění),  
-  inzulin (při cukrovce). 
 
Magnesium lactate Biomedica s jídlem a pitím 
Tablety se obvykle polykají celé, nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.  
Potrava bohatá na kyselinu šťavelovou (špenát, rebarbora) snižuje vstřebávání hořčíku. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

3/4 

Přípravek je možné užívat v těhotenství i během kojení, o jeho použití však musí rozhodnout lékař, 
který rovněž stanoví dávku a dobu podávání.   
Podávání přípravku ve vyšších dávkách v posledních třech měsících těhotenství může vyvolat 
ochablost svalstva novorozence. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při doporučeném dávkování nemá tento přípravek žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. 
 
 
3. 

Jak se Magnesium lactate Biomedica užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka pro dospělé je: 
-  k prevenci nedostatku hořčíku užívejte 2-3 tablety denně; 
-  při léčbě nedostatku hořčíku užívejte 6 tablet denně. Při těžkém nedostatku se může užívat i více, 

ale v takovém případě musí o dávce rozhodnout lékař; 

-  v ostatních případech užívejte 4 tablety denně. 
 
Použití u dětí  
Děti nad 6 let užívají 1tabletu denně. 
 
Denní dávku u dospělých je vhodné rozdělit do 2 – 3 dávek (ráno, poledne a večer) a zapíjet 
dostatečným množstvím tekutiny. Tablety se obvykle polykají celé, nerozkousané.  
Obvyklá doba užívání přípravku je 3 – 4 týdny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnesium lactate Biomedica, než jste měl(a) 
K předávkování hořčíkem může snadněji dojít při poruše funkce ledvin. Při předávkování se může 
dostavit svalová ochablost, nechutenství, nevolnost, zvracení, pocity žízně, případně až ospalost nebo 
celkový útlum, srdeční obtíže. V případě předávkování je nutné přípravek ihned vysadit a vyhledat 
lékařskou pomoc.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnesium lactate Biomedica 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek je obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky při dávkách nižších než 7 tablet za den jsou 
výjimečné, zvláště je-li užíván při jídle. Ojediněle mohou být pozorovány nechutenství, průjem, 
bolesti břicha; průjem může vyvolat užití na lačno. 
Při překročení doporučených dávek se může vyskytnout únavnost, svalová slabost, ospalost, zažívací 
obtíže (nechutenství, zvracení , průjem), pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, zvýšené 
pocení.  
Podávání přípravku ve vyšších dávkách v posledních třech měsících těhotenství může vyvolat 
ochablost svalstva novorozence.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  

4/4 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak Magnesium lactate Biomedica uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Magnesium lactate Biomedica obsahuje 
-  Léčivou látkou je magnesii lactas dihydricus (dihydrát magnesium-laktátu) 500 mg v jedné 

tabletě. 

-  Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, kopovidon, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, 

magnesium-stearát. 

 
Jak Magnesium lactate Biomedica vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé  až  téměř  bílé  ploché  tablety  s  půlicí  rýhou.  Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro 
snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 

Jedno balení obsahuje 50 nebo 100 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a sídlo výrobce 
Biomedica spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika 
 
S místem propouštění přípravku:  
Biomedica, spol. s r. o., Divize Hořátev 
Hořátev 104, 289 12 Nymburk, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.11.2016. 
 
 

Recenze

Recenze produktu Magnesium Lactate Biomedica 500 mg tablety

Diskuze

Diskuze k produktu Magnesium Lactate Biomedica 500 mg tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám