Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na pálení žáhy a překyselení

MAALOX SUSPENZE 1X250ML Suspenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 11349

80 % 2 recenze

K léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, nadměrné říhání, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst.

Více informací

75
Běžná cena: 89 Kč, Ušetříte: 16 % (14 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 18. 6. 2018, předpokládaný termín doručení 19. 6. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MAALOX SUSPENZE 1X250ML Suspenze

K léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, nadměrné říhání, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst.
1/3


Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls202788/2009


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MAALOX suspenze

perorální suspenze
aluminii hydroxidum, magnesii hydroxidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek MAALOX suspenze
musíte užívatpečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek MAALOX suspenze a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAALOX suspenze užívat
3. Jak se přípravek MAALOX suspenze užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek MAALOX suspenze uchovávat
6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK MAALOX SUSPENZE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek MAALOX suspenze působí proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé
látky obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která se
vyskytuje v žaludku a je zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu, a tím kyselost tohoto obsahu
snižuje.

Přípravek MAALOX suspenze se užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny,
jako je pálení žáhy, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst. Na doporučení lékaře se přípravek
užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a
dvanácterníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí i dospívající od 15 let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MAALOX
SUSPENZE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek MAALOX suspenze
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli složku přípravku
MAALOX suspenze
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MAALOX suspenze je zapotřebí
- jestliže trpíte poruchami vyprazdňování střev (průjmy, zácpa, zúžení tlustého střeva)
- v případě úbytku hmotnosti
2/3
- při potížích s polykáním a při přetrvávajících zažívacích potížích, které se objevily poprvé nebo
se nedávno změnily
- při onemocnění ledvin (přípravek obsahuje hořčík a hliník, což může způsobit potíže při
dlouhodobém užívání u nemocných se selháním ledvin)
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

U pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může užívání hydroxidu hlinitého obsaženého
v přípravku MAALOX suspenze zapříčinit deficit fosforu.
Užívání hydroxidu hlinitého se nedoporučuje u pacientů s porfyrií.
Pacienti s poruchou krevních hladin fosforu a hořčíku mohou přípravek užívat pouze na výslovné
doporučení lékaře.
Bez přímého doporučení lékaře nesmí být přípravek podáván dětem a dospívajícím mladším než
15 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku MAALOX suspenze jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat. Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků (např.
antibiotika, přípravky s obsahem železa, fosforu, fluoridu, indomethacin, chlorochin, digoxin,
fexofenadin, glukokortikosteroidy, fluorochinolony, kayexalat, ketokonazol, lanzoprazol,
fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, tyroxin, cimetidin, ranitidin, atenolol, metoprolol,
propanolol, diflunisal, cykliny, isoniazid, ethambutol, salicyláty). Je proto vhodné dodržovat mezi
užíváním přípravku MAALOX suspenze a dalších léků časový odstup nejméně 2 hodiny.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, neužívejte přípravek, pokud Vám
to nedoporučí lékař. V kojení se může během léčby pokračovat.

Důležité informace o některých složkách přípravku MAALOX suspenze
MAALOX suspenze obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte
se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK MAALOX SUSPENZE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MAALOX suspenze přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle
pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají obvykle dospělí a dospívající od 15 let jednu polévkovou lžíci
suspenze (1 lžíce = 15 ml) přibližně hodinu a půl po jídle nebo při bolestech v žaludeční krajině.
Maximálně je možné užívat 6 polévkových lžic suspenze denně (pokud lékař výslovně nedoporučí jiné
dávkování).

Dávkování u zánětlivých nebo vředových onemocnění trávicího traktu vždy určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MAALOX suspenze, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
3/3

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MAALOX suspenze nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout poruchy vyprazdňování, jako je zácpa
nebo průjmy. Při překročení doporučeného dávkování se mohou tyto obtíže stupňovat. Ve vzácných
případech se mohou vyskytnout příznaky přecitlivělosti ve formě kožní vyrážky. Při dlouhodobém
užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze zažívacího traktu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK MAALOX SUSPENZE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 250 C, chraňte před mrazem.

Přípravek MAALOX suspenze nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek MAALOX suspenze, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MAALOX suspenze obsahuje

- Léčivými látkami jsou aluminii hydroxidum 3,5 g (ve formě vodní suspenze), magnesii
hydroxidum 4,0 g (ve formě vodní suspenze) ve 100 ml suspenze.
- Pomocnými látkami jsou kyselina chlorovodíková 35%, monohydrát kyseliny citronové, silice
máty peprné, mannitol, methylparaben, propylparaben, sodná sůl sacharinu, nekrystalizující
sorbitol 70%, čištěná voda.

Jak přípravek MAALOX suspenze vypadá a co obsahuje toto balení
Lehce viskózní mléčná suspenze sladké chuti po mátě.
Skleněná lahvička v krabičce.
Velikost balení 250 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce přípravku:
Sanofi Aventis S.p.A., Viale Europa, Origgio, Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena .
20.2.2013

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Značka: MAALOX
Kód výrobku: 11349
Kód EAN: 3587080000504
Kód SÚKL: 46270
Držitel rozhodnutí: SANOFI AVENTIS S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze produktu MAALOX SUSPENZE 1X250ML Suspenze

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

60 %

Diskuze

Diskuze k produktu MAALOX SUSPENZE 1X250ML Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 28/08/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám