Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na trávení Léky na průjem

LOPERAMIDE AUROVITAS 2mg 20 tobolek

Zdravotnický prostředek Více o legislativě
Kód výrobku: 461313

Přípravek, který se používá k léčbě akutního průjmu. Je určen k použití pro dospělé a dospívající od 12 let.

Více informací

Skladem

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 4. 3.

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 4. 3.

162 Kč (8,10 Kč/kapsle)

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

LOPERAMIDE AUROVITAS 2mg 20 tobolek

Tento lék se užívá k léčbě náhlého, krátkodobého (akutního) průjmu u dospělých a dospívajících starších 12 let.Loperamide Aurovitas | DEVĚTSIL JST s.r.o.

Léková forma

Tvrdé želatinové tobolky o velikosti „4“ s bílým neprůhledným víčkem a bílým neprůhledným tělem potištěné černým inkoustem „2“ na víčku a potiskem „L“ na těle naplněné bílým až téměř bílým práškem.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je loperamidi hydrochloridum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. 

Jak užívat

Dospělí, starší lidé a dospívající od 12 let

Po první řídké stolici užijte 2 tobolky a zapijte vodou. Dále, po každé řídké stolici užijte 1 tobolku. Sáčky s rehydratační směsí jsou dostupné samostatně.

Na co si dát pozor

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 20 tobolek.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Informace o produktu

Výrobce: Aurovitas, spol. s r.o.
Značka: AUROVITAS
Kód výrobku: 461313
Kód EAN: 8901175046980
ATC skupina: Loperamid
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: Aurovitas, spol. s r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Sp.zn.sukls253617/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Loperamide Aurovitas 2 mg tvrdé tobolky

loperamidi hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Loperamide Aurovitas a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loperamide Aurovitas užívat

3. Jak se přípravek Loperamide Aurovitas užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Loperamide Aurovitas uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Loperamide Aurovitas a k čemu se používá

Tento lék obsahuje loperamid, který napomáhá zastavení průjmu tak, že zahušťuje stolici a snižuje její četnost. Tento lék se užívá k léčbě náhlého, krátkodobého (akutního) průjmu u dospělých a dospívajících starších 12 let.

Tento přípravek nesmí být bez konzultace s lékařem a lékařského dohledu užíván déle než 2 dny. Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loperamide Aurovitas užívat

Neužívejte přípravek Loperamide Aurovitas:

 • jestliže jste alergický(á) na loperamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Hypersenzitivitu poznáte např. podle kožní vyrážky, svědění, tísně na hrudi nebo otoku obličeje. Pokud se dostaví některý z těchto příznaků, přestaňte užívat přípravek Loperamide Aurovitas a poraďte se se svým lékařem.
 • u dětí mladších 12 let - pokud máte „megakolon“ (extrémní rozšíření tračníku), toxické megakolon (akutní toxický zánět tračníku s jeho rozšířením) a subileus (střevní neprůchodnost)
 •  vážný stav, který může nastat u pacientů trpících Hirschsprungovou nemocí, Crohnovou nemocí nebo ulcerózní kolitidou v důsledku velmi bolestivého roztažení břicha, horečky a zrychleného srdečního tepu.
 • pokud trpíte na neprůchodnost střev způsobující „únik“ vodnaté stolice, která se vyskytuje u některých střevních onemocnění.
 • pokud máte přetrvávající bolest břicha, vysokou teplotu a/nebo je ve Vaší stolici příměs hlenu a/nebo krve. Tyto příznaky mohou být způsobeny otravou jídlem nebo infekcí nebo zánětem tlustého střeva.
 • pokud máte bakteriální zánět tlustého a/nebo tenkého střeva způsobený invazivními organismy, včetně organismů jako salmonela, shigela nebo kampylobakter.
 • pokud trpíte vážným střevním zánětem (např. ulcerózní kolitida nebo pseudomembranózní kolitida v důsledku užívání určitých antibiotik).
 • ve všech případech, ve kterých přirozený pohyb střev nemá být potlačen.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Loperamide Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • přípravek Loperamide Aurovitas průjem pouze zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Pokud je známá příčina, má být vždy léčena zvlášť, je-li to možné. V případě pochybností se vždy obraťte na svého lékaře.
 • jestliže trpíte průjmem, ztrácíte mnoho tekutin (dehydratace) společně s dalšími důležitými látkami. Příznaky dehydratace mohou zahrnovat sucho v ústech, závrať a/nebo zvracení. Riziko dehydratace hrozí zejména u dětí a starších osob. Z toho důvodu mají být náhrada ztracených tekutin a udržování jejího objemu prvním opatřením. To pro Vás znamená, že máte pít dostatečné množství tekutin a doplnit cukr a sůl. V lékárně jsou dostupné speciální perorální rehydratační roztoky (roztoky podávané ústy na zlepšení hydratace), které musí být před použitím rozpuštěny ve vodě. Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.  
 • pokud u Vás průjem trvá déle než 48 hodin, přestaňte užívat tobolky a poraďte se se svým lékařem.
 • pokud máte AIDS a užíváte přípravek Loperamide Aurovitas k léčbě průjmu. Jakmile se u Vás projeví nadmutí břicha, ukončete neprodleně užívání přípravku Loperamide Aurovitas a v případě potřeby se poraďte se svým lékařem. Byly hlášeny případy zácpy se zvýšeným rizikem toxického megakolonu u pacientů s AIDS a závažnou střevní infekcí (infekční kolitida) užívajících loperamid (léčivá látka v přípravku Loperamide Aurovitas). Toxické megakolon představuje extrémně rozšířený tračník rozpoznatelný podle velmi bolestivého roztažení v břišní oblasti, horečky a zrychleného srdečního tepu.
 • nepracují Vaše játra správně? V tom případě kontaktujte svého lékaře před zahájením léčby přípravkem Loperamide Aurovitas. Je možné, že budete muset být pečlivě pozorován(a), pokud budete užívat přípravek Loperamide Aurovitas. Kromě toho můžete potřebovat jinou dávku, aby se předešlo nežádoucím účinkům na nervový systém.
 • pokud se u Vás objeví střevní neprůchodnost, přestaňte užívat tobolky a poraďte se se svým lékařem. Nikdy neužívejte vyšší než doporučené množství (viz bod 3). U pacientů, kteří užili příliš velké množství loperamidu, byly hlášeny závažné srdeční obtíže (příznaky zahrnují rychlý nebo nepravidelný srdeční tep).

Další léčivé přípravky a přípravek Loperamide Aurovitas Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu, zejména:

 •  ritonavir (používaný k léčbě HIV).
 • chinidin (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu nebo malárie). - ústy podávaný desmopresin (používaný k léčbě nadměrného močení).
 • itrakonazol nebo ketokonazol (používané k léčbě plísňových infekcí).
 • gemfibrozil (používaný k léčbě vysokých hladin krevních lipidů).

Pokud užíváte kterýkoli z výše uvedených léků, poraďte se se svým lékařem před užitím přípravku Loperamide Aurovitas.

Přípravek Loperamide Aurovitas s jídlem a pitím

Přípravek Loperamide Aurovitas můžete užívat s jídlem a pitím.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství: Loperamid se nemá užívat v prvním trimestru, nicméně může být užíván v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství.

Kojení: Užívání tohoto přípravku se v období kojení nedoporučuje. Malá množství loperamidu mohou přecházet do Vašeho mléka. Vhodnou léčbu proberte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento lék u Vás může vyvolat závrať, únavu nebo ospalost, můžete také ztratit vědomí, cítit se na omdlení nebo mít sníženou pozornost. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek Loperamide Aurovitas obsahuje laktosu Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Loperamide Aurovitas používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, starší lidé a dospívající od 12 let

Jak užívat: Tobolky polykejte celé, zapíjejte vodou.

Dávka a jak často užívat: Po první řídké stolici užijte 2 tobolky a zapijte vodou. Dále, po každé řídké stolici užijte 1 tobolku. Sáčky s rehydratační směsí jsou dostupné samostatně.

Nepodávejte dětem mladším 12 let.

Neužívejte více než 6 tobolek v průběhu 24 hodin. 

Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin, přestaňte tobolky užívat a informujte lékaře.

Doplňujte ztracený objem tekutin tím, že budete pít více tekutin než obvykle.

NEPŘEKRAČUJTE DOPORUČENOU DÁVKU.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Loperamide Aurovitas, než jste měl(a)

Předávkování znamená, když Vy nebo někdo ve Vašem okolí užije více přípravku Loperamide Aurovitas, než je doporučená dávka v této příbalové informaci (viz bod 3. Jak se přípravek Loperamide Aurovitas užívá).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Loperamide Aurovitas, ihned se obraťte na lékaře nebo nemocnici s žádostí o radu.

Možnými příznaky jsou: zvýšený srdeční tep, nepravidelný srdeční tep, změny Vašeho srdečního rytmu (tyto příznaky mohou mít potenciálně závažné, život ohrožující následky), svalová ztuhlost, nekoordinované pohyby, ospalost, obtíže s močením nebo oslabené dýchání, sucho v ústech, zúžené zorničky (pupily), bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení nebo zácpa. Děti reagují na velká množství přípravku Loperamide Aurovitas silněji než dospělí. Pokud dítě užije příliš mnoho přípravku nebo se u něj objeví některé z výše uvedených příznaků, ihned kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Loperamide Aurovitas

Užívejte tenhle přípravek podle potřeby a dodržujte doporučené dávkování uvedené výše. Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, užijte dávku po další řídké stolici . Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 4 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vážné nežádoucí účinky Pokud zpozorujete některý z následujících účinků, přestaňte přípravek užívat a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc: Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů

 • alergické reakce včetně anafylaktického šoku, nevysvětlitelné sípání, dušnost, otok obličeje a hrdla
 • ztráta vědomí nebo snížená úroveň vědomí (pocit na omdlení nebo pocit snížené pozornosti), zvýšený svalový tonus (svalové napětí), potíže s koordinací
 • neprůchodnost střev, rozšíření tračníku, roztažení v břišní oblasti - toxická alergická reakce na kůži a sliznicích projevující se zčervenáním, tvorbou puchýřků a olupováním povrchové vrstvy kůže (tvorba puchýřů (také Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom a erythema multiforme)), otokem obličeje, kopřivkou, svěděním 
 • kožní vyrážka, která může být závažná a zahrnuje tvorbu puchýřků a olupování kůže
 • rozšíření tlustého střeva  
 • zneprůchodnění střeva

Jiné nežádoucí účinky

Pokud zpozorujete některý z následujících účinků, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů - bolest hlavy, závratě - pocit na zvracení, zácpa, nadýmání

Méně časté: mohou postihnout až 1 z 100 pacientů - únava, ospalost - bolest v oblasti břicha, nepříjemné pocity v oblasti břicha, bolest v horní části břišní oblasti, zvracení, zažívací potíže a pálení žáhy, sucho v ústech

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů - zúžené zorničky - obtížné močení - pocit vyčerpání

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Loperamide Aurovitas uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Loperamide Aurovitas obsahuje

Léčivou látkou je loperamidi hydrochloridum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. -

Dalšími složkami jsou: Obsah tobolky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek (E 553b), magnesium-stearát (E 470b). Tobolka: oxid titaničitý (E 171), želatina (E 441). Potisk: šelak (E 904), černý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Loperamide Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka. Tvrdé želatinové tobolky o velikosti „4“ s bílým neprůhledným víčkem a bílým neprůhledným tělem potištěné černým inkoustem „2“ na víčku a potiskem „L“ na těle naplněné bílým až téměř bílým práškem.

Loperamide Aurovitas je dostupný v čirém PVC/Al blistru. Velikosti balení: Blistr: 6, 10, 12, 20, 30, 60 a 200 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Aurovitas, spol. s r.o. Karlovarská 77/12 161 00 Praha 6 Česká republika Výrobce APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta nebo Generis Farmaceutica S.A. Rua Joao de Deus 19 Amadora 2700-487 Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Belgie: Loperamide AB 2 mg harde capsules Česká republika: Loperamide Aurovitas 6 Německo: Loperamid PUREN akut 2 mg Hartkapseln Nizozemsko: Loperamide HCL Sanias 2 mg, harde capsules Polsko: Loperamide Aurovitas Rumunsko: Loperamid Aurobindo 2 mg capsule

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 12. 2019

Recenze

LOPERAMIDE AUROVITAS 2mg 20 tobolek

Diskuze

LOPERAMIDE AUROVITAS 2mg 20 tobolek

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám