Lékárna.cz
Hledat

LIOTON Gel 100 g

Léčivý přípravek
LIOTON Gel 100 g

Lék pro léčbu křečových žil a jejich příznaků, běžných poranění, pohmožděnin, modřin, otoků. Úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy.

Více informací

Skladem více než 5 kusů Pozítří odešleme, u vás v úterý 28. 6.

Běžná cena: 359 Kč
329 Kč
Ušetříte: 8 % (30 Kč)

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

329 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

LIOTON Gel 100 g

Bez doporučení lékaře lze přípravek použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů.

Na doporučení lékaře může být přípravek užíván také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako např. syndromu křečových žil a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů, pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie).

Podání tohoto přípravku v těhotenství i v období kojení je možné, ale vždy by mělo být konzultováno s lékařem.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

LIOTON Gel 100 g

80 %
Hodnotilo: 7 zákazníků
5
3x
4
2x
3
1x
2
1x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
32765
Kód EAN:
4013054010761
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Heparin
Farmakoterapeutická skupina:
vazoprotektiva, venofarmaka | antivarikózní terapie | hepariny a heparinoidy pro lokální aplikaci | heparin
Cesta podání:
Kožní podání
Země původu:
Itálie

Oznámit nežádoucí účinky

LIOTON Gel 100 g

Příbalovou informaci k produktu LIOTON Gel 100 g stáhnete ve formátu pdf zde: LIOTON Gel 100 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC LIOTON Gel 100 g

Příbalová informace - informace pro uživatele

Lioton 1000 IU/g gel

Heparinum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Lioton a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton používat
 3. Jak se Lioton používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Lioton uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Lioton a k čemu se používá

Bez doporučení lékaře lze Lioton použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů. Na doporučení lékaře může být přípravek používán také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako např. syndromu křečových žil (varixů) a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů, pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie).

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton používat

Nepoužívejte Lioton:

 • jestliže jste alergický(á) na heparin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Lioton se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lioton nesmí být nanášen při krvácení, na otevřené rány, na sliznice, na zanícenou a hnisající pokožku. Používání přípravku Lioton při současném výskytu krvácivých stavů je možné pouze na doporučení lékaře.

Další léčivé přípravky a Lioton

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Heparin může u pacientů léčených perorálními antikoagulancii (léky tlumící srážlivost krve) prodloužit protrombinový čas (dobu, za kterou dojde ke srážení krve). Proto užíváte-li léky ovlivňující srážení krve, poraďte se o používání přípravku Lioton s lékařem. Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití. O vhodnosti současného používání přípravku Lioton s jinými léky se poraďte s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Odpovídající data o použití léčivého přípravku v těhotenství nebo v období kojení nejsou k dispozici, proto jej těhotné a kojící ženy mohou užívat pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lioton nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Lioton obsahuje parabeny

Lioton obsahuje methylparaben a propylparaben. Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se Lioton používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3-10 cm dlouhý proužek gelu naneste jednou až třikrát denně na kůži na postižené místo a jemně rozetřete, aby bylo usnadněno jeho vstřebání.

Obvyklá délka léčby je 2-3 týdny.

Použití u dětí a dospívajících

Vzhledem k omezeným zkušenostem a nedostatku údajů nemají léčivý přípravek používat děti a dospívající.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Lioton, než jste měl(a)

Předávkování nebylo dosud zaznamenáno. Pokud by došlo k předávkování, účinek heparinu může být neutralizován protaminsulfátem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Lioton

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Lioton

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Používání přípravků nanášených místně, zvláště dlouhodobé, může způsobit citlivost léčené oblasti. Alergické reakce na heparin nanášený na kůži se vyskytují velmi vzácně. Reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže a svědění, se vyskytují v ojedinělých případech a obvykle po vysazení léku rychle vymizí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Lioton uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lioton obsahuje

 • Léčivou látkou je heparinum natricum 1000 IU v 1 g gelu.
 • Pomocnými látkami jsou karbomer 940, ethanol 96% (v/v), silice květů citroníku pomerančového hořkého, levandulová silice, methylparaben, propylparaben, trolamin, čištěná voda.

Jak přípravek Lioton vypadá a co obsahuje toto balení

Bezbarvý, téměř transparentní gel s aromatickým zápachem v potahované hliníkové tubě, krabička.

Tuba s 30, 50 nebo 100 g gelu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie

Výrobce: A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

7. 8. 2019

sp.zn. sukls185966/2019

LIOTON Gel 100 g

80 %
Hodnotilo: 7 zákazníků
5
3x
4
2x
3
1x
2
1x
1
0x
100 %
Dobře zabírá proti bolesti křečových žil
80 %

Pomáhá na křečové žíly a otoky nohou

40 %

žádné zlepšení

100 %

Gel se dobře roztírá a rychle se vstřebá - nelepí.

100 %

Doporučuji

80 %
60 %

LIOTON Gel 100 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze
I

Liotonem a spalenina

Ilca 31. 08. 2018
1 Odpověď

Po dvoudenním mazání jsem utrpěla spáleniny kotníku a dvou jizev které jsem měla po křečových žilách po měsíci bohužel nic moc bolest a bolest ze dvou malých jizvicek bohužel bude jizva jedná velká proč v přívalovým letáku není upozornění že pokud se namazete jen patrně nesmíte na slunce!!!!!? A jak jsem se dozvěděla neplatí to jen o liotonem ale o všech gelech co ty malý děti kterým se na… Více

Další balení

LIOTON 100 000 Gel 30 gm

Léčivý přípravek

K léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů a místních otoků.

Skladem

162 Kč

LIOTON Gel 50 g

Léčivý přípravek

K léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů a místních otoků.

Skladem více než 5 kusů

235 Kč

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.