Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na zácpu a projímadla

LAXYGAL 1X30ML Kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11576
Vhodný pro krátkodobé užití u akutní funkční zácpy a při druhotné zácpě provázející jiné choroby.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Vhodný pro krátkodobé užití u akutní funkční zácpy a při druhotné zácpě provázející jiné choroby.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: LAXYGAL
Kód výrobku: 11576
Kód EAN: 8594737074417
Kód SÚKL: 14726
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Co je Laxygal a k čemu se používá Léčivá látka tohoto projímadla - natrii picosulfas působí přímo na střevní stěnu. Laxygal je vhodný pro krátkodobé užití u akutní funkční zácpy (např. při změně pobytu) a při druhotné zácpě provázející jiné choroby. U nevyléčitelně nemocných a za zvláštních okolností lze na doporučení lékaře připustit dlouhodobé užívání přípravku. U organicky podmíněné zácpy (choroby konečníku, bolestivé hemoroidy) lze přípravek užívat po přechodnou dobu trvání obtíží. Podle pokynů lékaře lze Laxygal použít i při přípravě na RTG nebo endoskopické vyšetření. Při dlouhotrvající zácpě je lépe se o užití přípravku Laxygal poradit s lékařem. Dětem starším 4 let by měl být Laxygal podáván pouze na doporučení lékaře.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

sp. zn. sukls130635/2015 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

LAXYGAL 

perorální kapky, roztok 

(Natrii picosulfas monohydricus) 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.   

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je LAXYGAL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LAXYGAL užívat  

3. 

Jak se LAXYGAL

 

užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak LAXYGAL uchovávat

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE LAXYGAL

 

A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Pikosulfát sodný, léčivá látka přípravku LAXYGAL, patří mezi laxativa (látky s projímavým 
účinkem). 
LAXYGAL  je  místně  působící  laxativum,  které  způsobuje  stimulaci  peristaltiky  (vlnovitý 
pohyb stěn) tlustého střeva a změkčení stolice. 
 
LAXYGALse používá 
- u pacientů trpících zácpou 
- při stavech, kdy je vyžadována podpora vyprazdňování. 
Pokud  se  do  10  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit  s 
lékařem. 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  LAXYGAL 
UŽÍVAT 
 

 
Neužívejte LAXYGAL: 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  pikosulfát,  látky  triarylmetanové  řady,  parabeny  nebo  na 

kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

2/5 

-  u  náhlých  příhod  břišních  (zánět  slepého  střeva,  střevní  neprůchodnost,  zánět  slinivky 

břišní,  uskřinutí  kýly,  zánět  pobřišnice,  akutní  zánět  střeva).  Tyto  stavy  se  vyznačují 
náhlým  vznikem  prudkých  bolestí  břicha,  nucením  na  zvracení,  zvracením,  zástavou 
odchodu plynů. Při výskytu těchto příznaků neberte žádné léky a ihned vyhledejte lékaře. 

-  při těžké dehydrataci organismu (nadměrné ztrátě tekutin) 
-  nepodávejte dětem mladším 4 let. 
 
Upozornění a opatření 
Pouze po poradě s lékařem užívejte přípravek LAXYGAL v případě, že jste v nedávné době 
podstoupil(a) břišní operaci.  
 
Při dlouhotrvající zácpě je třeba se o užití přípravku LAXYGAL

 

poradit s lékařem. 

Při  chronickém  užívání,  zvláště  ve  vysokých  dávkách,  může  docházet  ke  ztrátě  draslíku  a 
dalších minerálů.  
 
Děti  
Dětem může být LAXYGAL

 

podáván pouze na doporučení lékaře. 

 
Další léčivé přípravky a LAXYGAL
 
Při pravidelném  užívání přípravku  LAXYGAL

 

může současné podávání  močopudných léků 

nebo adrenokortikoidů (kortikosteroidů) způsobit poruchy hospodaření organismu s vodou a 
minerály.  Narušení  této  rovnováhy  může  zvýšit  citlivost  na  srdeční  glykosidy  (léky  k léčbě 
poruch srdečního rytmu). 
Souběžné užívání širokospektrých antibiotik snižuje projímavý účinek přípravku LAXYGAL. 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Laxygal s jídlem a pitím 
LAXYGAL

 

lze užít s tekutinou nebo bez ní. Lék je nejvhodnější užít večer před spaním, aby 

k vyprázdnění došlo ráno. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V těhotenství používejte LAXYGAL

 

pouze na doporučení lékaře. 

 
Klinické  údaje  prokázaly,  že  ani  účinná  složka  přípravku  ani  jeho  metabolity  nejsou 
vylučovány do mateřského mléka zdravých kojících žen. Z toho důvodu je možné přípravek 
LAXYGAL bezpečně užívat během kojení.  
 
Nebyly provedeny žádné studie fertility u člověka. Neklinické studie neprokázaly žádný vliv 
na plodnost. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje  nebyly  provedeny.  V 
důsledku břišních křečí  můžete pocítit závrať a/nebo mdlobu. Pokud se u Vás tyto příznaky 
projeví, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení nebo obsluha 
strojů.  

3/5 

 
LAXYGAL obsahuje sorbitol a ethylparaben 
Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
LAXYGAL obsahuje konzervační látku ethylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a 
to i opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku). 
 
3. 

JAK SE LAXYGAL

 

UŽÍVÁ 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčil jinak, doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí, dospívající a děti nad 10 let: 12-24 kapek večer 
Děti 4-10 let:  6-12 kapek večer. 
 
LAXYGAL

   

začíná běžně působit po 6-12 hodinách. Zvyšováním nebo snižováním uvedené 

dávky  lze  najít  optimální  dávku  pro  každého  jednotlivce,  aby  došlo  k žádané  konzistenci 
stolice. 
Bez  doporučení  lékaře  nemá  být  LAXYGAL  užíván  dlouhodobě  (déle  než  10  dní).  Delší 
užívání může zácpu zhoršit.  
 
Použití u dětí 
Děti užívají LAXYGAL vždy pouze po doporučení lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku LAXYGAL, než jste měl(a): 
Při  předávkování,  jehož  příznaky  jsou  křečovitá  bolest  v podbřišku  s opakovaným 
vyprazdňováním střeva, je nutné poradit se s lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  LAXYGAL  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Poruchy zažívacího traktu  
Velmi často (u více než 1 z 10 pacientů) se objeví průjem, často (u více než 1 ze 100 pacientů, 
ale  méně  než  1  z  10  pacientů)  se  mohou  vyskytnout  křeče  a  bolest  v  břiše,  břišní  (střevní) 
obtíže. Méně často (u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů) se může 
vyskytnout nevolnost a zvracení.  
 
Poruchy imunitního systému  
S  četností  není  známo  (z  dostupných  údajů  nelze  určit)  se  může  vyskytnout  přecitlivělost 
včetně  angioneurotického  edému  (otok  vzniklý  náhlým  nahromaděním  tekutin  v  kůži  a 
sliznicích v oblastech hrdla a jazyka, který může způsobit dýchací obtíže) a kožních reakcí. 
 

4/5 

Poruchy nervového systému 
Méně  často  (u  více  než  1  z  1000  pacientů,  ale  méně  než  1  ze  100  pacientů)  se  může 
vyskytnout  závrať.  S  četností  není  známo  (z  dostupných  údajů  nelze  určit)  se  mohou 
vyskytnout  mdloby.  Závrať  a  mdloby,  které  se  objeví  po  požití  pikosulfátu  sodného  jsou 
spojeny s křečemi v břiše a vyprazdňováním. 
 
Poruchy metabolismu a výživy 
S  četností  není  známo  (z  dostupných  údajů  nelze  určit)  se  může  vyskytnout  porucha 
hospodaření organismu s vodou a minerály. 
 
Při  chronickém  užívání,  zvláště  ve  vysokých  dávkách,  může  docházet  ke  ztrátě  draslíku  a 
dalších minerálů.  
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků  vyskytne v závažné míře, nebo  pokud si  všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

JAK LAXYGAL UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte přípravek déle než 6 měsíců po otevření lahvičky. 
  
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Chraňte před chladem a mrazem. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co LAXYGAL obsahuje 

Léčivou látkou je natrii picosulfas monohydricus 7,5 mg v 1 ml (= 18 kapek). 

Dalšími  pomocnými  látkami  jsou  sodná  sůl  ethylparabenu  (E  215),  nekrystalizující 
sorbitol 70% (E 420), kyselina chlorovodíková 35% a čištěná voda.  

 
Jak LAXYGAL vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirá, slabě žlutohnědá tekutina. 
Velikost balení: 10 ml, 25 ml, 30 ml 

5/5 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č.p. 305 
747 70 Opava, Komárov 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.8.2015 
 

Recenze

Recenze produktu LAXYGAL 1X30ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu LAXYGAL 1X30ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám