Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na lupénku

KERASAL Mast 50 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 23814

KERASAL mast je přípravek k ošetření kožních onemocnění projevujících se nadměrně zrohovatělou ztvrdlou pokožkou a olupováním kůže.

Více informací

Běžná cena: 149 Kč
129
Ušetříte: 13 % (20 Kč)

Skladem do 24 hodin

Odesíláme pozítří, u vás v pondělí 25. 3.

Odesíláme pozítří, u vás v pondělí 25. 3.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Recenze (19)
Diskuze
Příbalový leták

Podrobné informace

Podrobné informace KERASAL Mast 50 g

KERASAL mast je přípravek k ošetření kožních onemocnění projevujících se nadměrně zrohovatělou ztvrdlou pokožkou a olupováním kůže.

sp.zn. sukls288185/2016
 

                              Příbalová informace: informace pro uživatele


                                                   KERASAL
                                            50 mg/g + 100 mg/g
                                                         Mast
                                          acidum salicylicum, urea

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je KERASAL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete KERASAL používat
3. Jak se KERASAL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak KERASAL uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je KERASAL a k čemu se používá

KERASAL mast je přípravek k ošetření kožních onemocnění projevujících se nadměrně zrohovatělou ztvrdlou pokožkou a olupováním kůže.
KERASAL mast změkčuje a odstraňuje olupující se místa na postižené pokožce.
Používá se na ošetření šupinaté pokožky, zhrublé rohovinové vrstvy pokožky rukou a nohou a zrohovatělé ekzémy. Je např. určen k léčbě psoriázy (lupénky), ichtyózy (kožní onemocnění s poruchou rohovění, kdy kůže připomíná rybí šupiny), seboroického ekzému (onemocnění kůže spojené s tvorbou nažloutlých mastných šupin, nejčastěji v obličeji a ve vlasech) a chronického atopického ekzému (vleklý alergický zánět).
KERASAL mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových skupin.
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete KERASAL používat

Nepoužívejte KERASAL
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu salicylovou a močovinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Kojenci a pacienti s porušenou funkcí ledvin mohou KERASAL používat jen krátkou dobu a na
malých plochách (velikost o průměru asi 10 cm), a to pouze po poradě s lékařem.
 

Další léčivé přípravky a KERASAL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu. O současném používání přípravku KERASAL s jinými léčivými přípravky nanášenými na
kůži se poraďte s lékařem.
KERASAL může zvýšit vstřebávání jiného zevního přípravku, zvláště kortikoidů, dithranolu a 5-
fluorouracilu a může ovlivnit účinek jiných léků, například zesílit účinek methotrexátu a
kumarinových derivátů.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Může se používat v době těhotenství a kojení. V období kojení se KERASAL nesmí používat v
oblasti prsů.
Přípravek KERASAL používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů svého lékaře.

3. Jak se KERASAL používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, KERASAL se nanáší 1 až 2 krát denně na postižená místa. Při ošetřování
rukou je potřeba nanést mast po každém umytí. KERASAL se odstraní teplou vodou.
Nenanášejte do oblasti očí a sliznic.
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, či se vyskytnou nežádoucí
účinky nebo neobvyklé reakce, přerušte stávající léčbu a poraďte se o dalším používání přípravku s
lékařem.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 4 týdny.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Výskyt těchto nežádoucích účinků je vzácný (může postihnout až 1 z 1 000 pacientů).
Při používání přípravku KERASAL se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako mírné podráždění
ošetřovaných míst projevující se začervenáním pokožky, s pocitem pálení, zvláště při použití na
akutní kožní onemocnění. Mohou se vyskytnout projevy přecitlivělosti v podobě zarudnutí a 3/3
svědění v místě nanášení. Reakce vymizí záhy po přerušení používání přípravku, je však třeba další
postup projednat s ošetřujícím lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak KERASAL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co KERASAL obsahuje

- Léčivými látkami jsou acidum salicylicum 50mg, urea 100mg v 1 g masti.
- Dalšími složkami jsou polysorbát 80, makrogol-2000-stearát, sorbimakrogol-2000-peroleát,
glycerol, makrogol 400, bílá vazelína.

Jak KERASAL vypadá a co obsahuje toto balení
KERASAL je světle žlutá, neprůhledná mast.
Balení obsahuje 50 g masti.
Zaslepená Al tuba, bílý PE šroubovací uzávěr s propichovacím bodcem, krabička.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce
Laboratoires Galderma - Alby sur Cheran
ZI Montdésir, Alby sur Cheran, 74540, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
7. 12. 2016

Informace o produktu

Výrobce: SPIRIG AG, EGERKINGEN
Značka: KERASAL
Kód výrobku: 23814
Kód EAN: 7612076376731
Kód SÚKL: 0016468
Držitel rozhodnutí: SPIRIG AG, EGERKINGEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek k ošetření kožních onemocnění projevujících se nadměrně zrohovatělou ztvrdlou pokožkou a olupováním kůže. Příbalová informace- informace pro uživatele.

Složení produktu

Léčivá látka: acidum salicylicum 50mg, urea 100mg v 1 g masti
Pomocné látky:polysorbát 80,makrogol stearát 2000, sorbimakrogol-2000 peroleát, glycerol,   makrogol  400, bílá vazelína.

Charakteristika produktu

KERASAL mast je přípravek k ošetření kožních onemocnění projevujících se nadměrně zrohovatělou ztvrdlou pokožkou a olupováním kůže.  

Indikace

KERASAL mast změkčuje a odstraňuje olupující se místa na postižené pokožce.  Používá se na ošetření šupinaté pokožky, zhrublé rohovinové vrstvy pokožky rukou a nohou a zrohovatělé ekzémy. Je např. určen k léčbě psoriázy (lupénky), ichtyózy (kožní onemocnění s poruchou rohovění, kdy kůže připomíná rybí šupiny), seborhoického ekzému (onemocnění kůže spojené s tvorbou nažloutlých mastných šupin, nejčastěji v obličeji a ve vlasech) a chronického atopického ekzému (vleklý alergický zánět).  

KERASAL mohou používat dospělí, mladiství a děti všech věkových skupin. Kojenci a pacienti s porušenou funkcí ledvin mohou KERASAL používat jen krátkou dobu a na malých plochách (velikost o průměru asi 10 cm), a to pouze po poradě s lékařem.

Může se používat i v době těhotenství a kojení, kromě oblasti prsů.  

Kontraindikace

KERASAL se nesmí používat u nemocných se známou přecitlivělostí na některou ze součástí přípravku. Nesmí se nanášet do oblasti očí a sliznic. V období kojení se KERASAL nesmí používat v oblasti prsů.

Kojenci a pacienti s porušenou funkcí ledvin mohou KERASAL používat jen krátkou dobu a na malých plochách (velikost o průměru asi 10 cm).  

Nežádoucí účinky

Při používání KERASAL-u se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako mírné podráždění ošetřovaných míst projevující se začervenáním pokožky, s pocitem pálení, zvláště při použití na akutní kožní onemocnění. Mohou se vyskytnout projevy přecitlivělosti v podobě zarudnutí a svědění v místě nanášení. Reakce vymizí záhy po přerušení používání přípravku, je však třeba další postup projednat s ošetřujícím lékařem.

Při případném výskytu jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.  

Interakce

KERASAL může zvýšit vstřebávání jiného zevního přípravku a může ovlivnit účinek jiných léků. O vhodnosti současného používání jiných přípravků na recept nebo volně prodejných se poraďte s ošetřujícím lékařem.  

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař neurčí jinak, KERASAL se nanáší 1 až 2 krát denně na postižená místa. Při ošetřování rukou je potřeba nanést mast po každém umytí. KERASAL se odstraní teplou vodou.  

Důležité pozornění

Jestliže se do doby 2 týdnů od zahájení léčby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo neobvyklé reakce, přerušte stávající léčbu a  poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte déle než 4 týdny.  

KERASAL musí být uchováván mimo dosah a dohled  dětí.  

Balení obsahuje mast v tubě 50 g.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (19)

Recenze KERASAL Mast 50 g

Recenze od 19 uživatelů s celkovým hodnocením 88 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

koupila jsem manželovi na ztvrdlou kůži na dlaních a Kerasal pomáhá, pomalu, ale jistě se kůže změkčuje

účinnost
100 %

Po prvním použití mě pokožka hlavy (trpím seboreou) přestala svědit.

Lehce rozmazatelný
žádné
100 %

plní svou funkci

vazelína pro suchou kůži
20 %

na lupénku vůbec nezabralo

100 %

80 %

Docela dobré na podkožní pupínky a pleť obecně :-) Konzistence je lepivá, gelová a na obličeji mi docela vadí.

100 %

perfektní na odstranění zrohovatělé kůže u miminek.....
100 %

100 %

Výrobek lze doporučit, lékárna by měla daleko lépe zajišťovat, aby se neznehodnocoval při dopravě. I když jde o vnější obal, je to ostudné.

Dobrý výrobek.
Při osobním vyzvedávání objednávky jsem byl lékárnou upozorněn, že výrobek není porušen, krabička ano.
100 %

Vynikající na tvrdou kůži na nohou.

Diskuze

Diskuze KERASAL Mast 50 g

Příbalový leták

Příbalový leták KERASAL Mast 50 g

Příbalovou informaci k produktu KERASAL Mast 50 g zobrazíte nebo stáhnete zde: KERASAL Mast 50 g.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám