Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na průjem

IMODIUM 2 mg 8 tobolek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 175550
92 %
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU. Úleva často již po 1. dávce. K léčbě akutního a chronického průjmu. Neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje loperamid.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

IMODIUM 2 mg 8 tobolek

Léčivý přípravek

IMODIUM 2 mg 8 tobolek

109 Kč
99 Kč
-9 %

Do košíku

Doporučené alternativní produkty

ENDIARON 250 mg 20 tablet

Léčivý přípravek

ENDIARON 250 mg 20 tablet

IMODIUM 2 mg 20 tobolek

Léčivý přípravek

IMODIUM 2 mg 20 tobolek

189 Kč
159 Kč
-16 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace IMODIUM 2 mg 8 tobolek

Imodium můžete užívat při náhle vzniklém (akutním) průjmu nebo po poradě s lékařem při dlouhodobém (chronickém) průjmu. Po poradě s lékařem můžete Imodium užívat rovněž v případě, kdy Vám byla odstraněna část střev, což často způsobuje průjem.

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje loperamid.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

IMODIUM - tvrdé tobolky

(loperamidi hydrochloridum)

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek IMODIUM používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

1.Co je přípravek IMODIUM a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IMODIUM užívat
3. Jak se přípravek IMODIUM užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek IMODIUM uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IMODIUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

IMODIUM je lék proti průjmu. IMODIUM zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost.IMODIUM můžete užívat při náhle vzniklém (akutním) průjmu nebo po poradě s lékařem při dlouhodobém (chronickém) průjmu.Po poradě s lékařem můžete IMODIUM užívat rovněž v případě, kdy Vám byla odstraněna část střev, což často způsobuje průjem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IMODIUM UŽÍVAT

Neužívejte přípravek IMODIUM

  • jestliže jste přecitlivělý na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku IMODIUM
  • jestliže objevíte ve stolici krev nebo máte vysokou teplotu
  • jestliže trpíte zánětem tlustého střeva, např. ulcerózní nebo pseudomembranózní kolitidou (zánětem tračníku, popř. komplikovaným vředy, záněty vzniklými jako komplikace po léčbě širokospektrými antibiotiky)
  • jestliže Vám lékař sdělí, že je ve Vašem případě zpomalení střev na závadu, např. když se dostaví zácpa nebo nadmutí břicha

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku IMODIUM je zapotřebí

Jestliže trpíte průjmem, ztrácíte mnoho tekutin. Měl byste proto nahradit ztrátu tekutin dostatečným pitím (mnohem více než obvykle) nápojů s obsahem cukrů a solí. To je důležité zvláště u dětí. IMODIUM průjem zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Jakmile je to možné, měla by být proto vždy léčena také příčina průjmu. Při náhle vzniklém (akutním) průjmu zastavuje IMODIUM příznaky obvykle do 48 hodin. Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.

Pokud trpíte AIDS a máte průjem, který je léčen přípravkem IMODIUM, a projevují se u Vás příznaky nadmutí břicha, ukončete neprodleně užívání přípravku IMODIUM a poraďte se s lékařem. Jestliže trpíte jaterním onemocněním, poraďte se se svým lékařem. Je možné, že léčba přípravkem IMODIUM bude vyžadovat přísnější lékařský dohled. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky, které zpomalují činnost žaludku a střev, protože mohou účinek přípravku IMODIUM výrazně zvýšit.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete IMODIUM užívat. Pokud kojíte, nedoporučuje se užívat IMODIUM, protože malé množství léčivé látky může proniknout do mateřského mléka.

Řízení motorových vozidel, obsluha strojů

Při průjmu se mohou dostavit únava, závratě nebo ospalost. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je proto zapotřebí zvýšené opatrnosti.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IMODIUM UŽÍVÁ

Potřebná dávka, kterou máte užívat, závisí na Vašem věku a typu průjmu. IMODIUM je k dispozici v lékové formě tvrdých tobolek určených k perorálnímu podání. Pro zjednodušení uvádíme dále pouze název tobolky. IMODIUM můžete užívat v libovolnou denní dobu, tobolky je zapotřebí zapíjet.

Použití u dětí

IMODIUM není určeno dětem do šesti let.

Děti od šesti let
při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijí nejdříve jednu tobolku, potom jednu tobolku po každé řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže zpozorujete u dítěte nevolnost, která může být způsobena i zástavou pohybu ve střevech, přestane dítě tobolky užívat a neprodleně vyhledejte lékaře.
při dlouhodobém (chronickém) průjmu stanovuje dávkování lékař. Obvyklá počáteční dávka je jedna tobolka denně. Udržovací dávkování je zapotřebí určovat ve vztahu k tělesné hmotnosti (nejvýše 3 tobolky/20 kg) do dosažení 1-2 tuhých stolic za den.

Nikdy nepřekračujte nejvyšší doporučenou denní dávku vztaženou na kg tělesné hmotnosti dítěte!

Tělesná hmotnost dítěte v kilogramech (kg)/ Nejvyšší počet tobolek přípravku IMODIUM za den
od 14 kg /nikdy více než 2 tobolky
od 20 kg /nikdy více než 3 tobolky
od 27 kg /nikdy více než 4 tobolky
od 34 kg /nikdy více než 5 tobolek
od 40 kg /nikdy více než 6 tobolek
od 47 kg /nikdy více než 7 tobolek
od 54 kg /nikdy více než 8 tobolek

V případě jakýchkoli pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí (včetně starších osob)

Při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijte 2 tobolky naráz, potom jednu tobolku po každé řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže přestanete pociťovat ve střevech pohyb, ukončete užívání přípravku a neprodleně vyhledejte lékaře. Při dlouhodobém (chronickém) průjmu užívejte nejdříve dvě tobolky (4 mg) denně. Dávku můžete zvyšovat na udržovací dávku 1-6 tobolek denně do dosažení 1-2 tuhých stolic za den.

Neužívejte více než 8 tobolek během 24 hodin!

Jestliže jste užil více přípravku IMODIUM, než jste měl

V případě, že užijete příliš mnoho tobolek IMODIUM, přivolejte lékaře, zvláště když zpozorujete tyto příznaky: svalovou ztuhlost, nekoordinované pohyby, ospalost, obtíže při močení a zeslabené dýchání. Děti mohou reagovat na požití většího množství výrazněji než dospělí. Jestliže dítě užije příliš mnoho tobolek nebo se u dítěte projeví jmenované příznaky, přivolejte lékaře okamžitě.

Informace určená lékařům v případě předávkování

Podejte injekčně naloxon - v případě potřeby injekci naloxonu po 1-3 hodinách zopakujte. Monitorování je zapotřebí nejméně po dobu 48 hod. Edited by: WRV Consulting s.r.o.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i IMODIUM nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého. Přípravek IMODIUM je obvykle dobře snášen a při správném užívání vykazuje velmi málo nežádoucích účinků.

  • K častým nežádoucím účinkům patří plynatost, zácpa, bolesti hlavy, nevolnost a závratě.
  • K méně častým nežádoucím účinkům patří ospalost, bolesti břicha, trávicí obtíže, zvracení, suchost v ústech a vyrážka.
  • Vzácně se mohou dostavit únava, kopřivka, svědění, zarudnutí kůže, otok na různých místech těla, rozšíření tlustého střeva, nadýmání, střevní neprůchodnost, rozšíření zornice, snížení úrovně vědomí, ztráta vědomí. V tomto případě ukončete užívání přípravku a poraďte se s lékařem.Některé obtíže mohou být však způsobeny průjmem samotným: bolesti břicha, nevolnost, zvracení, suchost v ústech, únava, ospalost, závratě, zácpa a plynatost. Vzácně může dojít k přecitlivělosti a obtížím při močení.

Přecitlivělost k přípravku IMODIUM poznáte např. podle vyrážky, kopřivky, svědění, zkrácení dechu nebo otoku v obličeji. Pokud se dostaví některý z těchto příznaků, přivolejte ihned lékaře. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK IMODIUM UCHOVÁVAT

Přípravek IMODIUM uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah a dohled dětí. Přípravek IMODIUM nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek IMODIUM obsahuje
K léčbě průjmu jste obdržel IMODIUM, léčivou látkou je loperamid, v přípravku je obsažen ve formě loperamid-hydrochloridu. Vrchní část tobolky přípravku IMODIUM je zelené barvy, spodní část šedé barvy. Jedna tobolka obsahuje 2 miligramy loperamid-hydrochloridu. Pomocným látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát.

Tobolku tvoří žlutý oxid železitý, černý oxid železitý, indigokarmín, sodná sůl erythrosinu, oxid titaničitý a želatina. Velikost balení 8 a 20 tvrdých tobolek. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Překlad cizojazyčných výrazů na blistru
MFG: Datum výroby:
BN: Číslo šarže:
EXP: Použitelné do:

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited,
c/o Johnson & Johnson
Maidenhead, Velká Británie

Výrobce
JANSSEN-CILAG
Domaine de Maigremont
27100 Val de Reuil
Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Johnson & Johnson, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
tel.: 227 012 111

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 29.7.2011. Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls139104/2011

Informace o produktu

Výrobce: Johnson & Johnson s.r.o.
Značka: IMODIUM
Produktová řada: Imodium
Kód výrobku: 175550
Kód EAN: 3574660511383
Kód SÚKL: 49626
Držitel rozhodnutí: Johnson & Johnson s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (15)

Recenze IMODIUM 2 mg 8 tobolek

Recenze od 15 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

funguje

100 %

Účinný při průjmu - rychle zabírá.

100 %

Funguje na 100 %.
80 %

100 %

Zatím jsem nenarazil na lepší přípravek.

80 %

Při zažívacích problémech již neužívám jiné léky, mám dobrou zkušenost.

Zabírá, účinkuje.
U některých osob může působit déle, než je milé.
80 %

100 %

60 %

100 %

Pomáhá fakt okamžitě!! nezažila jsem nic lepšího, stačí jedna tabletka a hned snad po pár minutách se vše upraví a žáden další průjem už není, je to opravdu rychlá pomoc! rozhodně doporučuji

malý, skladný, cena příznivá
žádné proti

Diskuze

Diskuze IMODIUM 2 mg 8 tobolek

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám