Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na lupénku, psoriázu

ICHTOXYL UNG 1X30GM

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12607

86 % 10 recenzí

K místní léčbě při infekčních a hnisavých kožních onemocněních, při infikovaných plísňových onemocněních, u omrzlin, u proleženin.

Více informací

59
Běžná cena: 75 Kč, Ušetříte: 21 % (16 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (10)
Diskuze

Podrobné informace

K místní léčbě při infekčních a hnisavých kožních onemocněních, při infikovaných plísňových onemocněních, u omrzlin, u proleženin.

Informace o produktu

Výrobce: Herbacos Recordati s.r.o.
Značka: ICHTOXYL
Kód výrobku: 12607
Kód EAN: 8594002950781
Kód SÚKL: 59982
Držitel rozhodnutí: Herbacos Recordati s.r.o.

Ichtoxyl se používá u dospělých k místní léčbě při infekčních a hnisavých kožních onemocněních, při infikovaných plísňových onemocněních, u omrzlin, u proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovině. O vhodnosti použití masti při Vašem onemocnění se poraďte s lékařem. Ichtoxyl mohou používat na doporučení lékaře i děti starší než 1 rok a těhotné nebo kojící ženy.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp. zn. sukls67700/2015

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

ICHTOXYL 

mast 

Ichthammolum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

 

Požádejte svého lékárníka pokud potřebujete další informace nebo radu.  

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 
bod 4. 

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.Co je přípravek Ichtoxyl a k čemu se používá 
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ichtoxyl používat 
3.Jak se přípravek Ichtoxyl používá 
4.Možné nežádoucí účinky 
5.Jak přípravek Ichtoxyl uchovávat 
6.Obsah balení a další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK ICHTOXYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Ichtoxyl obsahuje léčivou látku ichthammolum 90 mg v 1 g masti. 

Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži k léčbě infekčních a hnisavých kožních onemocnění, při drobných 
infikovaných poraněních a  plísňových onemocněních, u omrzlin, proleženin, u počínajícího nežitu a při 
trudovitosti (akné). 

Ichtoxyl mast obsahuje jako hlavní účinnou látku léčebný dehet ichthamol. Ichthamol působí protisvědivě, 
protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu (působí antiseboroicky), má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní 
prokrvení. 

Perboritan sodný, oxid vápenatý a síran hlinito-draselný působí mírně dezinfekčně, protisvědivě a mají mírný 
stahující účinek. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT  PŘÍPRAVEK 
ICHTOXYL 

Nepoužívejte přípravek Ichtoxyl: 

     jestliže jste alergický(á) na ichthamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku  (uvedenou v bodě 6)  

 

při akutním dráždivém zánětu kůže 

 

při akutním ekzému 

 

na sliznice a do očí 

 

 

2/4 

Upozornění a opatření 

Při použití Ichtoxylu na rozsáhlejší plochy poškozené kůže (při proleženinách apod.) se o způsobu používání 
Ichtoxylu a délce léčby poraďte s lékařem. 

Místa ošetřená Ichtoxylem není vhodné vystavovat slunečnímu záření. 

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. V této situaci je vhodné zvracení 
podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Ichtoxyl  

Účinek Ichtoxyl masti a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  

Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Ichtoxyl. 

Ichtoxyl mast se nesnáší s řadou látek, např. s jodem. Účinná látka ichthamol  může zvýšit účinnost některých 
kožních léků, např. přípravků s obsahem kortikosteroidních hormonů, chloramfenikolu a heparinu. Proto není 
vhodné nanášet na stejné místo současně s Ichtoxylem jiné přípravky pro místní použití. 

Z těchto důvodů nepoužívejte bez porady s lékařem pro své onemocnění současně s touto mastí jiné léky pro 
místní používání. 

Přípravek Ichtoxyl s jídlem a pitím 

Použití léku Ichtoxyl není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Ichtoxyl není jídlem ani 
nápoji ovlivněn. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Těhotné nebo kojící ženy mohou používat Ichtoxyl pouze na doporučení lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. 

 
Přípravek Ichtoxyl obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin), který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní 
dermatitidu). 

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ICHTOXYL POUŽÍVÁ 

Ichtoxyl mast je možno používat bez porady s lékařem na trudovitost (akné) a na drobná infikovaná poranění. O 
vhodnosti použití masti při jiných onemocněních se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklé použití Ichtoxylu: 

U dospělých se mast  nanáší v tenké vrstvě 2 – 3krát denně na postižená místa. 

Mast je rovněž možno nanést na gázu, přiložit na postiženou plochu a opatřit obvazem. 

Délka léčby je různá, v závislosti na druhu, rozsahu a rychlosti hojení onemocnění. Přípravek  nepoužívejte bez 
porady s lékařem déle než 2 týdny. 

Při nanášení přípravku na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla. 

 
Použití u dětí 

 Děti starší než 1 rok mohou používat Ichtoxyl mast pouze na doporučení lékaře. 

 O způsobu použití Ichtoxylu u dětí se poraďte s lékařem. 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ichtoxyl, než jste měl(a) 

Pokud použijete nadměrné množství přípravku Ichtoxyl může dojít k projevům podráždění kůže. Vždy 
se snažte postupovat podle pokynů pro používání přípravku. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ichtoxyl 

Naneste další dávku, co nejdříve to bude možné. Pokud je již téměř čas další aplikace, zapomeňte na 
vynechanou dávku a pokračujte v léčbě jako obvykle. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

 

3/4 

 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti: 
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob. 
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob. 
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob. 
Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob. 
Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů. 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
Nežádoucí účinky: 

 

Není známo 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

svědění, pálení kůže, zčervenání 
kůže, polékový kožní výsev
 

Poruchy imunitního systému 

přecitlivělost 

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace 

zduření 

 

Místní reakce jsou jen lehké a přechodné povahy. Obvykle jsou tyto projevy výsledkem bezprostředního 
podráždění, záhy pominou a není třeba léčení přerušit. Při pochybnostech je vhodné poradit se neprodleně s 
ošetřujícím lékařem. 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu.  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41, Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

5. JAK PŘÍPRAVEK ICHTOXYL UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek ICHTOXYL obsahuje 

 

4/4 

Léčivá látka je ichthammolum, jeden gram masti obsahuje ichtammmolum 90 mg 

 

 
Pomocné látky: perboritan sodný, oxid vápenatý, síran draselno-hlinitý, tuk z ovčí vlny (lanolin), žlutá vazelína, 
čištěná voda 

Jak přípravek ICHTOXYL vypadá a co obsahuje toto balení 

Homogenní, suspenzně-emulzní mast hnědočerné barvy, konzistence vazelíny, charakteristického pachu po 
ichtamolu,  v hliníkové tubě s polypropylénovým šroubovacím uzávěrem. 

Ichtoxyl je dostupný v balení 30 g. 
 

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 

Držitel rozhodnutí o registraci  

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03  Pardubice, Česká republika 
 

Výrobce 

Herbacos  Recordati  s.r.o.,  Štrossova  239,  530  03  Pardubice,  Česká  republika  s  místem  propouštění  šarží  na 
adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.4.2015 

 

Recenze (10)

Recenze produktu ICHTOXYL UNG 1X30GM

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 86 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

80 %

60 %

100 %

20 %

Příšerný smrad a na akné mi nikdy nepomohl.

100 %

Prověřeno - zarustající nehty

100 %

100 %

100 %

Produkt splnil mé očekávání.

Po třídenním použití mi zmizela vyrážka na obličeji, která do té doby vzorovala čemukoliv.

Diskuze

Diskuze k produktu ICHTOXYL UNG 1X30GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jana M.

60 % 14/04/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám