Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

IBALGIN Duo Effect krém 50 g - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 229880

100 % 3 recenze

K léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou: otoky a krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů, k léčbě bolesti zad.

Více informací

139
Běžná cena: 148 Kč, Ušetříte: 6 % (9 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou: otoky a krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů, k léčbě bolesti zad.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: IBALGIN
Kód výrobku: 229880
Kód EAN: 8594739213005
Kód SÚKL: 176501
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp. zn. sukls71966/2016 

 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

 

Ibalgin Duo Effect 

krém 

ibuprofenum, heparinoidum S 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

  Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším postupu s 

lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Ibalgin Duo Effect a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Duo Effect používat 

3. Jak se přípravek Ibalgin Duo Effect používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Ibalgin Duo Effect uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ibalgin Duo Effect a k čemu se používá 

 
Ibalgin Duo Effect obsahuje léčivé látky ibuprofen a heparinoid S. 
 
Ibuprofen 
patří do skupiny léčiv známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Při 
místním podání potlačuje bolest, zmírňuje zánět a otok v postižené oblasti. Je vhodný k léčbě 
místních projevů nerevmatických i revmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí. 
 
Heparinoid snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje 
tvorbě krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, taktéž snižuje tvorbu otoků 
a působí protizánětlivě. Při místním podání zmírňuje bolest i zánět. 
 
Používání krému je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem ibuprofenu. 
 
Ibalgin Duo Effect je určen: 

  k léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou: otoky a krevní 

podlitiny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů, 

  k úlevě od bolesti zad. 
 
Na doporučení lékaře se používá: 

  k místní léčbě zánětů povrchových žil a zánětů v okolí žil, 

  ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti, 

  k místní léčbě některých zánětlivých revmatických onemocnění jako je postižení 

kloubních pouzder, šlach, svalových úponů (např. tenisový loket), 

 

2/5 

  k místní léčbě bolestivých stavů při degenerativních kloubních onemocněních (zejména 

gonartróza). 

 
Ibalgin Duo Effect je určen k léčbě dospělých a dospívajících od 12 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Duo Effect 
používat 

 
Neužívejte přípravek Ibalgin Duo Effect 

  jestliže jste alergický(á) na ibuprofen či heparinoid (léčivé látky přípravku Ibalgin Duo 

Effect) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

  máte-li sklon k astmatickému záchvatu, kopřivce nebo alergické rýmě po podání 

kyseliny acetylsalicylové či některých jiných protizánětlivých léčiv; 

  trpíte-li poruchami krevní srážlivosti; 

  jste-li v posledních třech měsících těhotenství. 
 
Ibalgin Duo Effect se nesmí používat na otevřené rány, porušený kožní povrch, sliznice a do 
očí. 
 
Upozornění a opatření 
Vzhledem k tomu, že se přípravek Ibalgin Duo Effect vstřebává kůží přímo do postižené 
oblasti, je zde nižší riziko komplikací, které se mohou někdy objevit, pokud je podán 
ibuprofen (nebo podobný protizánětlivý lék proti bolesti, ze skupiny léků zvaných NSAID) 
ústy. Nicméně vzácně se u Vás může objevit zvýšené riziko komplikací, pokud máte 
žaludeční nebo duodenální vřed (též zvaný peptický vřed) nebo pokud jste někdy měl(a) 
problémy s ledvinami nebo máte astma. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin Duo Effect 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Ibalgin Duo Effect nelze nanášet na kůži současně s některými léky pro místní používání, 
např. s léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu a kyseliny salicylové. 
 
Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně 
prodejné léky pro místní používání. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Pokud jste těhotná prvních 6 měsíců, poraďte se před užitím přípravku s lékařem a bez jeho 
doporučení jej nepoužívejte. 
V posledních třech měsících těhotenství se nesmí přípravek používat, protože by mohlo dojít 
ke krvácení. 
V době kojení lze přípravek po poradě s lékařem použít krátkodobě a na malé plochy. Při 
použití by se neměl nanášet na oblast prsou. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ibalgin Duo Effect
 obsahuje parabeny a propylenglykol, které mohou u 
citlivých jedinců způsobit podráždění kůže či alergické reakce. 

 

3/5 

 
 
3. 

Jak se přípravek Ibalgin Duo Effect používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Léčba poúrazových stavů a bolest zad 
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 12 let si nanáší na postižené místo a jeho 
okolí 2–3krát denně v časových odstupech 4–5 hodin asi 1 mm silnou vrstvu krému, která se 
lehce vetře do kůže. 
 
Při rozsáhlých a bolestivých výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt 
neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc. 
 
Při silnějších bolestech je vhodné po konzultaci s lékařem léčbu doplnit tabletami s obsahem 
ibuprofenu. 
 
Vyhněte se zanesení krému do otevřených ran, na narušený povrch kůže, na sliznice a do očí. 
Po aplikaci krému si umyjte ruce, pokud nejsou léčeným místem. 
 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny. 
 
Pokud při léčbě nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví 
nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. 
 
Při zánětlivých revmatických onemocněních se o vhodnosti použití a délce léčby přípravkem 
Ibalgin Duo Effect poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin Duo Effect se při 
těchto onemocněních používá většinou po dobu 2–3 týdnů. 
 
Při žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin Duo Effect poraďte s lékařem. 
Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin Duo Effect se při těchto onemocněních používá většinou po 
dobu 1–2 týdnů. Používání Ibalgin Duo Effect při žilních onemocněních je jen součástí 
komplexní léčby. Dodržujte ostatní léčebné postupy, které Vám doporučil lékař (užívání 
jiných léků, kompresní léčba obinadlem nebo punčochou). 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ibalgin Duo Effect, než jste měl(a) 
Předávkování nebylo dosud popsáno. 
Při náhodném požití většího množství přípravku malým dítětem může dojít k nevolnosti až 
zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibalgin Duo Effect 
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Ibalgin Duo Effect ve správný čas, aplikujte ho, 
jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství, 
aby byla doplněna chybějící dávka. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

4/5 

 
Protože je Ibalgin Duo Effect podáván místně na bolestivou oblast, je zde menší riziko 
komplikací, než při podání ibuprofenu (nebo podobného protizánětlivého léku proti bolesti) 
ústy. 
 
Během léčby může ojediněle dojít k projevům přecitlivělosti na některou složku přípravku, 
která se může projevit místním zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění, 
někdy i výsevy drobných pupínků. Pokud se u Vás objeví kožní vyrážka s puchýři, 
kontaktujte svého lékaře. 
 
Pokud se u Vás vyskytnou otoky v obličeji nebo pocit dušnosti, okamžitě léčbu přerušte a 
vyhledejte lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Ibalgin Duo Effect uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ibalgin Duo Effect obsahuje 
Léčivými látkami jsou: 
Ibuprofenum 1,5 g (5%), Heparinoidum S (100 m.j./mg) 60 mg ve 30 g krému. 
Ibuprofenum 2,5 g (5%), Heparinoidum S (100 m.j./mg) 100 mg v 50 g krému. 
Ibuprofenum 5 g (5%), Heparinoidum S (100 m.j./mg) 200 mg ve 100 g krému. 
 
Pomocnými látkami jsou: střední nasycené triacylglyceroly, stearomakrogol 100, 
stearomakrogol 1050, hyetelosa, kyselina stearová, cetylstearylalkohol, methylparaben, 
propylparaben, propylenglykol, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Ibalgin Duo Effect vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: téměř bílý krém. 
Velikost balení: 30 g, 50 g nebo 100 g krému. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 

 

5/5 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
31.3.2016 

Recenze (3)

Recenze produktu IBALGIN Duo Effect krém 50 g

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Pomáhá

100 %

100 %

Co výrobek nabízí,to splnuje.

Diskuze

Diskuze k produktu IBALGIN Duo Effect krém 50 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Mariana Š.

100 % 19/11/2015

Pomáhá

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám