Lékárna.cz
Hledat

HYLAK Forte 100 ml

Léčivý přípravek
HYLAK Forte 100 ml

Jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry. Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

Více informací

HYLAK Forte 100 ml

Užíváním přípravku je přirozenou cestou podpořen růst tělu prospěšných bakterií, úprava pH a tím i normální činnosti trávicího ústrojí. Bez porady s lékařem můžete přípravek  užívat při nadýmání, průjmu nebo zácpě, poruchách trávení, při trávicích obtížích spojených s užíváním antibiotik nebo sulfonamidů a při trávicích obtížích spojených se změnou podnebí a stravy (např. při cestování). 

Léková forma

Přípravek Hylak forte je čirý, žlutohnědý roztok s charakteristickým nakyslým zápachem po karamelu - k perorálnímu podání.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je bezzárodkový koncentrát: Escherichiae coli metabolita 24,9481 g, Enterococci faecalis metabolita 12,4741 g, Lactobacilli acidophili metabolita 12,4741 g, Lactobacilli helvetici metabolita 49,8960 g.

Jak užívat

Použití u dětí a dospívajících

Dospívající od 12 let v prvních dnech užívají 2 ml přípravku 3krát denně. Kojencům a dětem se v prvních dnech podává 3krát denně 1 ml přípravku. Po zlepšení akutních obtíží můžete dávku snížit na polovinu.

U jedinců se zvýšenou produkcí žaludeční kyseliny, často spojenou s pálením žáhy, se doporučuje rozložit denní dávku do více než 3 jednotlivých dávek.

Bez porady s lékařem můžete přípravek užívat nejdéle 7 dní. Lékař může, pokud to Váš stav a průběh onemocnění dovolí, léčbu prodloužit. Velikost dávky se odměří pomocí přiložené odměrky.

Na co si dát pozor

Podání tohoto přípravku v těhotenství i v období kojení je možné, ale vždy by mělo být konzultováno s lékařem.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Obsah balení

Balení obsahuje 100 ml.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

HYLAK Forte 100 ml

97 %
Hodnotilo: 10 zákazníků
5
8x
4
2x
3
0x
2
0x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
440148
Kód EAN:
8592387019444
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Organismy produkující kyselinu mléčnou
Farmakoterapeutická skupina:
antidiaroika, střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva | protiprůjmové mikroorganismy | protiprůjmové mikroorganismy | organismy produkující kyselinu mléčnou
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalová informace - informace pro uživatele

HYLAK FORTE

perorální roztok

(Escherichiae coli metabolita, Enterococci faecalis metabolita, Lactobacilli acidophili metabolita, Lactobacilli helvetici metabolita)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat , protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Hylak forte a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hylak forte užívat
 3. Jak se Hylak forte užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Hylak forte uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Hylak forte a k čemu se používá

Pro normální funkci trávicího ústrojí člověka je nezbytná přítomnost určitých bakterií, které osidlují převážně oblast tlustého střeva. Dokončují proces trávení, brání množení choroboplodných zárodků, produkují vitaminy B a K. Rozmanité vnější vlivy, jako je užívání antibiotik, nezvyklá nebo nevhodná strava či případná infekce, narušují mikrobiální rovnováhu ve střevě a dostaví se průjem nebo zácpa, nadýmání, pocit plnosti. Užíváním přípravku Hylak forte je přirozenou cestou podpořen růst tělu prospěšných bakterií, úprava pH a tím i normální činnosti trávicího ústrojí. Bez porady s lékařem můžete přípravek Hylak forte užívat při nadýmání, průjmu nebo zácpě, poruchách trávení, při trávicích obtížích spojených s užíváním antibiotik nebo sulfonamidů a při trávicích obtížích spojených se změnou podnebí a stravy (např. při cestování). Pouze po doporučení lékaře je možno přípravek Hylak forte užívat při zánětu střev vyvolaných salmonelami u kojenců a malých dětí ke zkrácení doby vylučování salmonel. Přípravek je vhodný pro dospělé i pro děti včetně kojenců.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hylak forte užívat

Neužívejte Hylak forte:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky přípravku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) -pokud máte akutní průjem s vysokou horečkou a krví ve stolici

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Hylak forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Navštivte lékaře, jestliže se u Vás objeví závažné příznaky, např. akutní průjem s vysokou teplotou nebo krví ve stolici nebo pokud průjem přetrvává déle jak 2 dny nebo pokud se objeví jiné přetrvávající nebo nejasné žaludeční nebo střevní obtíže. Při průjmu, a to hlavně u dětí a starších pacientů, je velmi důležité doplňování tekutin.

Děti a dospívající

Přípravek je určen také pro kojence, děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a Hylak forte

Je třeba se vyhnout současnému užití antacid (léků na snížení žaludeční kyselosti). Hylak forte způsobuje srážení mléka v důsledku kyselého pH. Proto by se tento léčivý přípravek neměl užívat s mlékem. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Hylak forte s jídlem a pitím

Přípravek se užívá před jídlem nebo během jídla s velkým množstvím tekutiny (ne mléka), dospělí s vodou, čajem, pomerančovým džusem, děti s dětskými čaji nebo jablečným džusem. Přípravek Hylak forte nemíchejte s mlékem a mléčnými produkty, protože může dojít k jejich vysrážení. Kojencům, jejichž výhradní stravou je mléko, podávejte přípravek mezi kojením nebo krmením. Přípravek můžete smíchat s trochou vody nebo čaje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Přípravek Hylak forte obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Hylak forte užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je v prvních dnech 2 ml přípravku 3krát denně.

Použití u dětí a dospívajících

Dospívající od 12 let v prvních dnech užívají 2 ml přípravku 3krát denně. Kojencům a dětem se v prvních dnech podává 3krát denně 1 ml přípravku. Po zlepšení akutních obtíží můžete dávku snížit na polovinu.

U jedinců se zvýšenou produkcí žaludeční kyseliny, často spojenou s pálením žáhy, se doporučuje rozložit denní dávku do více než 3 jednotlivých dávek.

Bez porady s lékařem můžete přípravek užívat nejdéle 7 dní. Lékař může, pokud to Váš stav a průběh onemocnění dovolí, léčbu prodloužit. Velikost dávky se odměří pomocí přiložené odměrky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Hylak forte, než jste měl(a)

nebo při náhodném požití přípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající roztok, aby lékař věděl, co jste užil(a). Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Hylak forte, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hylak forte je obvykle dobře snášen. Vzácně se však může vyskytnout přecitlivělost kůže a sliznic a velmi vzácně mírná žaludeční nebo střevní nevolnost. Jestliže zaznamenáte jakoukoli neobvyklou reakci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak Hylak forte uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Doba použitelnosti po prvním otevření je maximálně 6 měsíců. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co 100 ml roztoku přípravku Hylak forte obsahuje:

 • Léčivou látkou je bezzárodkový koncentrát: Escherichiae coli metabolita 24,9481 g, Enterococci faecalis metabolita 12,4741 g, Lactobacilli acidophili metabolita 12,4741 g, Lactobacilli helvetici metabolita 49,8960 g.
 • Pomocné látky jsou heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan draselný, kyselina mléčná, kyselina fosforečná 85%, kalium-sorbát, monohydrát kyseliny citronové, laktóza, čištěná voda.

Jak Hylak forte vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Hylak forte je čirý, žlutohnědý roztok s charakteristickým nakyslým zápachem po karamelu. Balení obsahuje 30 nebo 100 ml přípravku v lahvičce s nástavcem pro vylévání, šroubovací uzávěr a odměrnou nálevku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

5. 3. 2018

sp. zn. sukls199961/2016

HYLAK Forte 100 ml

97 %
Hodnotilo: 10 zákazníků
5
8x
4
2x
3
0x
2
0x
1
0x
100 % Ověřený zákazník
Zabírá, již po pár dnes pozoruji výraznou úlevu.
Slušná cena.
Kyselý jako citrón, ale nic hrozného.
V tabletách by byl lepší, ale nejspíš to nejde udělat.

Výborný. V podstatě jde o probiotikum v kapkách. Chuť je velmi kyselá, ale nic, co by dospělý nezvládl. Přirovnala bych to k octu nebo citrónu. Já sama si prostě naliji na lžičku a zapiji vodou a v pohodě. To jen v reakci na některé recenze, které tento produkt označují jako nepoživatelný. Není to žádná hrůza. Je ale třeba být na to připraven. Pro děti možná bude potřeba pomerančový džus nebo tak něco. Ale hlavně zabírá. Po týdnu pociťuji úlevu od věčně nafouknutého břicha a vůbec zlepšení trávení. Navíc mi přijde i cenově výhodný, když si vezmu, že jde v podstatě o 50 dávek po 2 ml, přičemž nejdřív se berou 3 denně a pak méně - u dospělého. Proti jiným probiotikům je ta cena pěkná. Doporučuji.

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

už jsem měla, spokojenost

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

Po antibiotikách výborný.

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
skvělle zabírá
nevím
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

užívám po skončení s antibiotiky, nevím, jestli to má pozitivní účinky,ale častěji se vyprazdňuji

90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Vyhovuje

Doporučuji

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Kvalitní produkt, který jsem hledal
nic

Rychlé dodání, jsem spokojen

80 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
rychleji normalizuje stolici, nevím o žádných vedlejších, nežádoucích účincích
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
velmi dobrý

Tošku kyselý, ale příjemně. A hlavně pomáhá.

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Zabírá mně na mé problémy se střevy
nic

Výborný prostředek

HYLAK Forte 100 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze
J

Krev po stolici

Joch 08. 12. 2021
1 Odpověď

Dobrý den, chci se zeptat jestli je bezpečně uzivat Hylak Forte při výskytu malého množství červené krve po stolici, žádné další příznaky nemam a všechna vyšetření dopadla dobře, jen koloskolopii jsem jeste neabsolvoval.

V

Neuvedená kontraindikace

Veronika 06. 11. 2021
1 Odpověď

Dobrý den, přítomné kmeny Enterococci faecalis metabolita jsou významným producentem tyraminu, neměla by v příbalovém letáku být uvedena kontraindikace s MAO inhibitory, ať už přírodními (gingkkgo, harmala, cigaretový kouř a další), tak syntetickými (antidepresiva)?

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.