Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13695

20 % 1 recenze

K pomocné léčbě místních zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (z opotřebení) a kosterního svalstva.

Více informací

82
Běžná cena: 95 Kč, Ušetříte: 14 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 29. 5. 2018, předpokládaný termín doručení 30. 5. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM

K pomocné léčbě místních zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (z opotřebení) a kosterního svalstva.

sp.zn. sukls80834/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Hotemin 10 mg/g krém

piroxicamum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Hotemin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hotemin používat
 3. Jak se Hotemin používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Hotemin uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Hotemin a k čemu se používá

Piroxikam, léčivá látka přípravku Hotemin, patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků. Svým účinkem zmírňuje místní projevy zánětu, jako jsou otoky, zarudnutí a bolest. Při lokálním (místním) podání proniká piroxikam kůží a působí v zanícených, bolestivých tkáních, ale jeho hladiny v krvi zůstávají nízké. Bez porady s lékařem se přípravek používá u sportovních a jiných poranění měkkých tkání (namožení, natažení svalů, pohmoždění) v případech, kdy není porušena kůže postižené oblasti.

Po poradě s lékařem lze krém Hotemin použít k léčbě

 • mírných lokalizovaných forem revmatismu měkkých tkání, jako je svalová bolest (myalgie), zánět obalu svalových snopců (myofibrozitida), zánět tíhového váčku (burzitida), zánět šlachy (tendinitida), zánět šlachy a jejího pouzdra (tendovaginitida), tenisový loket (epikondylitida), bolestivé nebo křečovité stažení svalů krku (torticollis), bolestivé rameno (periartritida),
 • lokalizovaných forem osteoartrózy, jako je gonartróza nebo rhizartróza (degenerativní kloubní onemocnění postihující kolenní klouby nebo drobné klouby prstů).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hotemin používat

Nepoužívejte Hotemin

 • jestliže jste alergický(á) na piroxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste měl(a) alergickou reakci (svědění, kopřivka, otok hltanu, obtíže při polykání anebo dýchání) po předchozím podávání jiných nesteroidních protizánětlivých léků (např. diklofenaku, naproxenu, ibuprofenu) nebo kyseliny salicylové.
 • pokud se u Vás po užití piroxikamu vyskytla závažná kožní reakce (bez ohledu na vážnost průběhu), jako je Stevens-Johnsonův syndrom (stav se zarudlou, puchýřovitou, narušenou,

krvavou nebo ztvrdlou kůží) nebo toxická epidermální nekrolýza (onemocnění s puchýři a olupováním nejvyšší vrstvy kůže). Viz bod 2 Upozornění a opatření.

 • jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Hotemin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se smí nanášet pouze na neporušenou kůži.

Přípravek se nesmí nanášet do očí nebo jejich okolí, do úst nebo na jiné sliznice. Po každém použití si pečlivě umyjte ruce. Pokud se krém náhodně dostane na výše uvedená místa, vymyjte krém vodou. Přípravek se nesmí dostat do ran, na zanícenou či infikovanou kůži (zarudnutí, bolestivost, přítomnost hnisu) nebo na porušenou kůži. Přípravek se smí aplikovat pouze na neporušenou kůži. Při zakrytí ošetřeného místa okluzním obvazem nebo bandáží se zvyšuje vstřebávání piroxikamu do krevního oběhu, což může vést k rozvoji systémových nežádoucích účinků (nevolnost, zažívací obtíže, bolesti žaludku a břicha). Proto nezakrývejte místo ošetřované krémem Hotemin žádnými okluzními obvazy nebo bandážemi, abyste se vyvaroval(a) uvedeným problémům.

Po celkovém podání piroxikamu (ve formě tablet či injekce) byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité skvrny na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potenciálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby. Tyto reakce nebyly spojeny s lokálním (místním) použitím piroxikamu, ale možnost výskytu u přípravku Hotemin nelze vyloučit (viz bod 2, Nepoužívejte Hotemin).

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte Hotemin používat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud dojde k lokálnímu podráždění, ukončete používání krému Hotemin a v případě potřeby vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající

Hotemin není určen pro použití u dětí a dospívajících do 14 let, protože přípravek nebyl v této věkové kategorii hodnocen.

Další léčivé přípravky a Hotemin

Informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Pokud Vám Váš lékař předepíše nějaké další nesteroidní protizánětlivé přípravky (ať už přípravek obsahující piroxikam, léčivou látku tohoto krému, nebo přípravek s jinou léčivou látkou, např. diklofenakem, ibuprofenem, naproxenem), poraďte se s ním o vhodnosti současného použití přípravku Hotemin.

Žádné další interakce nejsou známy. Budete-li pečlivě dodržovat pokyny uvedené v této příbalové informaci, je možnost vzájemného ovlivnění s jinými současně používanými léky prakticky zanedbatelná.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nepoužívejte Hotemin v posledních třech měsících těhotenství. V průběhu prvních šesti měsíců těhotenství nesmí být přípravek používán, pokud to není zcela nezbytné. Možnost používání přípravku v tomto období vždy konzultujte s lékařem.

Bezpečnost použití piroxikamu v období kojení nebyla prokázána, a proto se použití krému Hotemin v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádné údaje nenaznačují, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Hotemin obsahuje methylparaben

Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se Hotemin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Hotemin, krém, je určen pouze k zevnímu použití.

Doporučená dávka přípravku je: v závislosti na velikosti ošetřované plochy kůže naneste 1-3 cm dlouhý proužek krému na bolestivé místo. Ošetřované místo nikdy nepřekrývejte obvazem nebo bandáží. Ošetření lze provádět třikrát až čtyřikrát denně. Léčba obvykle trvá 2-4 týdny. Pokud po jednom týdnu léčby nezpozorujete žádné zlepšení nebo se příznaky zhorší, obraťte se na lékaře. Bez doporučení lékaře nepoužívejte nepřetržitě přípravek déle než 2 týdny.

Nepoužívejte přípravek ve vyšších dávkách, než je doporučeno, vyvarujete se tak nežádoucích účinků, které může vyvolat léčivá látka vstřebaná do krevního oběhu.

Použití u dětí a dospívajících

Hotemin není určen pro použití u dětí a dospívajících do 14 let.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Hotemin, než jste měl(a)

Otřete ho.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Hotemin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Hotemin

Jestliže jste omylem přestal(a) používat Hotemin dříve, než je doporučeno, nebude to mít škodlivé důsledky, ale vaše obtíže se mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1000):

v místě aplikace se může objevit přechodné zčervenání, kožní vyrážka, olupování, svědění.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 10000):

pocit na zvracení, trávicí obtíže.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10000):

otok očních víček, rtů, úst nebo krku vyvolávající potíže s polykáním anebo dýcháním, náhlá dušnost, mdloby nebo pocit

na omdlení, kopřivka, bolesti žaludku a břicha, zánět žaludku. Při používání piroxikamu byly hlášeny závažné kožní reakce: Stevens-Johnsonův syndrom (stav se zarudlou, puchýřovitou, narušenou, krvavou nebo ztvrdlou kůží) a toxická epidermální nekrolýza (onemocnění s puchýři a olupováním nejvyšší vrstvy kůže). Viz bod 2 „Upozornění a opatření“.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

: Byly hlášeny ojedinělé případy zúžení průdušek a dušnosti. V poregistračním období byla také pozorována kontaktní dermatitida (zánětlivé postižení kůže), ekzém a fotosenzitivní reakce pokožky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Hotemin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete např. změny barvy.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Hotemin obsahuje

Léčivou látkou je piroxicamum 10 mg v 1 g krému. Dalšími pomocnými látkami jsou cetostearomakrogol, methylparaben, kyselina stearová, tekutý parafin, cetylstearylalkohol, bílá vazelína, sorbitan-stearát, čištěná voda.

Jak Hotemin vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílý až nažloutlý homogenní krém bez zápachu. Druh obalu: Zaslepená hliníková tuba s vnitřním lakem na bázi epoxy-fenolu, bílý PE šroubovací uzávěr s propichovacím bodcem, krabička. Velikost balení: 50 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko

Výrobce

EGIS Pharmaceuticals PLC H-9900 Körmend, Mátyás kir. u. 65. Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 4. 2017

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Značka: HOTEMIN
Kód výrobku: 13695
Kód EAN: 5995327210223
Kód SÚKL: 84648
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé pacienty. Hotemin krém se používá k pomocné léčbě místních zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (z opotřebení) a kosterního svalstva. Přípravek se používá k léčbě bolestivých stavů po úrazu kloubů.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM zobrazíte nebo stáhnete zde: HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM.pdf

Recenze (1)

Recenze produktu HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 20 %.

Přidat recenzi produktu

20 %

nefunguje, několik jsem zápěstí namazala, beze změny

Diskuze

Diskuze k produktu HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám