Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na gynekologické potíže, antikoncepce » Léky na vaginální mykózy

GYNO-PEVARYL 150 Combipack čípky 3 kusy + krém 15 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 175597
87 %
Vaginální čípky a krém jsou určeny dospělým ženám a dívkám od 16 let. Obsahují ekonazol-nitrát, látku imidazolového typu účinnou proti kvasinkovým a plísňovým infekcím.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

CANESTEN Krém 20 g

Léčivý přípravek

CANESTEN Krém 20 g

146 Kč
134 Kč
-8 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace GYNO-PEVARYL 150 Combipack čípky 3 kusy + krém 15 g

Vaginální čípky a krém jsou určeny dospělým ženám a dívkám od 16 let. Obsahují ekonazol-nitrát, látku imidazolového typu účinnou proti kvasinkovým a plísňovým infekcím.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn. sukls162940/2014 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

GYNO-PEVARYL 50 

GYNO-PEVARYL 150 

vaginální čípky 

 

GYNO-PEVARYL 150 Combipack 

vaginální čípky 150 mg + krém 

 

econazoli nitras 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek GYNO-PEVARYL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GYNO-PEVARYL používat 

3. 

Jak se přípravek GYNO-PEVARYL používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek GYNO-PEVARYL uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek GYNO-PEVARYL a k čemu se používá 

 
Přípravek GYNO-PEVARYL je antimykotikum (přípravek proti plísním) pro vaginální, případně 
kožní podání. 
 
Přípravky GYNO-PEVARYL 50, GYNO-PEVARYL 150, vaginální čípky a GYNO-PEVARYL 150 
Combipack, vaginální čípky a krém jsou určeny dospělým ženám a dívkám od 16 let. Obsahují 
ekonazol-nitrát, látku imidazolového typu účinnou proti kvasinkovým, plísňovým a některým 
bakteriálním infekcím. 
 
Ekonazol-nitrát potlačuje a zastavuje množení kvasinek a plísní, které mohou vyvolávat 
onemocnění ženského pohlavního ústrojí (zevních rodidel a pochvy) a zánět předkožky žaludu 
u mužů. 
 
Příznaky kvasinkové infekce u žen: 
Ženy s akutní kvasinkovou infekcí pochvy trpí intenzivním svěděním až bolestí. V závažnějších 
případech se objevuje otok, který může být natolik úporný, že žena obtížně močí a obtížně se 
pohybuje. Kvasinková infekce je rovněž provázena výtokem z pochvy. Výtok je bělavý, hrudkovitý, 
připomíná  tvaroh  nebo  směs  mouky  s vodou,  a  je  bez  zápachu.  Mezi  nejčastější  příčiny  akutního 
onemocnění patří užívání antibiotik, cukrovka, těhotenství, kombinovaná hormonální antikoncepce, 
nevhodné těsné a neprodyšné oblečení, nevhodná hygiena, nadměrné požívání sladkostí, koupel 
v nečisté vodě, sexuální praktiky, u nichž dochází k poranění rodidel, orální a rektální styk, apod. 

K předcházení  návratu  obtíží  je  zapotřebí  se  vyvarovat  uvedených  příčin,  dodržovat  zásady správné 
hygieny, oblečení a zdravého sexu. 
 
Návštěva odborného lékaře je nutná vždy v případě zapáchajícího hnisavého výtoku, bolestí 
v podbřišku spojených s výtokem, horečky nebo zimnice spojených s výtokem, nepravidelného 
krvácení spojeného s výtokem, pálení při močení a jiných obtíží s močením spojených s výtokem. 
 
Příznaky zánětu předkožky žaludu u mužů: 
Hustý, bělavý výtok provázený zarudnutím, svěděním a pálením kůže žaludu a předkožky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GYNO-PEVARYL používat 

 
Nepoužívejte přípravek GYNO-PEVARYL: 

jestliže jste alergický(á) na ekonazol-nitrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku GYNO-PEVARYL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
V době menstruace je používání přípravku nevhodné. V případě, že jste již zahájila léčbu přípravkem 
GYNO-PEVARYL 50 později než 15 dní před  očekávaným  nástupem  menstruace,  poraďte  se  vždy 
s lékařem, který  rozhodne,  zda můžete v léčbě během menstruace pokračovat, nebo zda musíte léčbu 
přerušit. Další  možností  v případě  potřeby  zahájení  léčby  později  než  15 dní  před očekávaným 
nástupem menstruace je využití třídenní léčby přípravkem GYNO-PEVARYL 150. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek GYNO-PEVARYL 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
U žen užívajících perorální antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost), s obsahem léčivých 
látek jako jsou např. warfarin a acenokumarol, je při současné léčbě přípravkem GYNO-PEVARYL 
zapotřebí zvýšené opatrnosti a sledování protisrážlivého účinku těchto léků lékařem. 

 

Je  zapotřebí  zamezit  kontaktu  mezi  latexovými  antikoncepčními  pesary  nebo  kondomy  a  krémem 
GYNO-PEVARYL, protože složky krému GYNO-PEVARYL mohou narušit latex. 

 

Pokud používáte antikoncepční prostředky ničící spermie, musíte se poradit se svým lékařem, protože 
jakákoli místní léčba může zamezit účinnosti těchto antikoncepčních prostředků. 
 
Přípravek GYNO-PEVARYL s jídlem a pitím 
Jídlo a pití neovlivňují účinek přípravku GYNO-PEVARYL. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Vzhledem  ke vstřebávání  léčivé látky  do krevního oběhu  je možné přípravek GYNO-PEVARYL 
používat zejména v prvních třech měsících těhotenství pouze pokud lékař rozhodne o nezbytnosti 
léčby. 
 
V dalších měsících těhotenství a v období kojení lze přípravek používat na  doporučení lékaře, 
pouze pokud přínos léčby převýší případné riziko. 

 

Těhotné  ženy  si  musí  před  zaváděním  vaginálních  čípků  GYNO-PEVARYL  důkladně  umýt 
ruce. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek GYNO-PEVARYL nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek GYNO-PEVARYL obsahuje složky na základě olejů
, které mohou poškozovat pryžové 
bariérové antikoncepční prostředky (pesary) nebo latexové kondomy a snižovat tak jejich spolehlivost. 
V průběhu léčby proto tyto antikoncepční prostředky nepoužívejte. V případě, že používáte 
antikoncepční krémy nebo gely, které mohou v důsledku léčby přípravkem GYNO-PEVARYL pozbýt 
účinnosti, je zapotřebí se vždy poradit s lékařem o zajištění antikoncepce. 
 
Přípravek GYNO-PEVARYL obsahuje butylhydroxyanizol a kyselinu benzoovou. 
Butylhydroxyanizol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění 
očí a sliznic. Kyselina benzoová mírně dráždí kůži, oči a sliznice. 
 
 
3. 

Jak se přípravek GYNO-PEVARYL používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
GYNO-PEVARYL 50 
Zavádějte  jeden  čípek  hluboko  do  pochvy,  nejlépe  večer  vleže  nejméně  během  čtrnácti po  sobě 
jdoucích dní. Nedojde-li po sedmi dnech od zahájení léčby ke zlepšení příznaků onemocnění, nebo se 
stav v průběhu léčby zhoršuje, navštivte lékaře. 

 

GYNO-PEVARYL 150 
GYNO-PEVARYL 150 Combipack 
Během  tří  po  sobě  jdoucích dní zavádějte  jeden  čípek  hluboko do  pochvy, nejlépe  večer  vleže. 
Nedojde-li ukončení léčby k vymizení příznaků onemocnění, nebo se stav v průběhu léčby zhoršuje, 
navštivte lékaře. 
 
Zejména za horkého počasí  uložte před použitím čípky i  krém nejméně na 30 minut do chladničky. 
Po  zavedení  čípku  do  pochvy  setrvejte  asi  20 minut  v  poloze  vleže  na  zádech.  Vaginální  čípek 
po vložení do pochvy vlivem tělesné teploty změkne a celou plochu sliznice rovnoměrně pokryje. 
Krém v balení přípravku GYNO-PEVARYL 150 Combipack je určen k ošetření poševní oblasti, 
oblasti konečníku a k léčbě partnera. Léčenou plochu je nutné jednou denně umýt teplou vodou, osušit 
a pak nanést v tenké vrstvě krém. K ošetření krémem přistupujte vždy současně s poševními čípky a 
pokračujte do spotřebování celého balení krému. 
 
Léčba partnera:
 
Před použitím krému (jednou denně) důkladně omyjte žalud a předkožku teplou vodou, osušte, a pak 
nanášejte v tenké vrstvě krém GYNO-PEVARYL 50, který je součástí přípravku GYNO-PEVARYL 
150 Combipack po dobu čtrnácti po sobě jdoucích dní. Léčba má trvat ještě jeden  týden  po 
vymizení  příznaků  nebo  do  spotřebování  celého  balení  krému.  V případě  úporného svědění, pálení 
až bolestivosti a přetrvávajících příznaků je nutné navštívit lékaře. 

 

Doporučuje se denní výměna spodního prádla a ručníků. 

 

V případě návratu onemocnění v průběhu šesti měsíců od ukončení první léčby je nezbytná návštěva 
lékaře. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku GYNO-PEVARYL, než jste měl(a) 
 
Přípravek GYNO-PEVARYL je určen výhradně k místnímu podání. 
 
V případě, že se přípravek dostane nedopatřením do očí, vypláchněte oči čistou vodou nebo 
izotonickým roztokem chloridu sodného (0,9 %) a pokud obtíže přetrvávají, vyhledejte lékařské 
ošetření.  

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
GYNO-PEVARYL 50, GYNO-PEVARYL 150 vaginální čípky a  GYNO-PEVARYL 
150  Combipack,  vaginální  čípky  a  krém  jsou  pokožkou  a  sliznicemi  dobře snášeny. 
 
Mezi  nežádoucí  účinky  patří  pocit  pálení  kůže,  svědění,  vyrážka  nebo  pocit  pálení  ve 
vulvovaginální  oblasti.  V  průběhu  léčby  však  můžete  velmi  vzácně  pozorovat  v  místě 
působení i bolest, podráždění a otok. Tyto projevy po ukončení léčby rychle vymizí. 

 

Velmi vzácně může dojít k místním nebo celkovým projevům přecitlivělosti, projevujícím se 
otokem a kopřivkou. Velmi vzácně se může objevit kontaktní dermatitida, odlupování pokožky 
a zarudnutí. V tomto případě neprodleně ukončete používání přípravku a vyhledejte lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10, 
webové stránky

 www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek GYNO-PEVARYL uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
GYNO-PEVARYL 50, GYNO-PEVARYL 150:  uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
GYNO-PEVARYL 150 Combipack: 

uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a obalu za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek GYNO-PEVARYL obsahuje 
 
Vaginální čípky: 
 
-  Léčivou látkou je ekonazol-nitrát. Jeden čípek obsahuje ekonazoli nitras 50 mg nebo 150 mg 

(miligramů). 

-  Dalšími složkami jsou čípkový základ Wecobee a Wecobee FS. 

 
Krém: 
 
-  Léčivou látkou je ekonazol-nitrát. 100 g (gramů) obsahuje ekonazoli nitras 1,0 g. 
-  Dalšími složkami jsou makrogol-350-stearát, glyceromakrogol-250-trioleát, kyselina benzoová, 

butylhydroxyanizol, tekutý parafin, čištěná voda. 

 
Jak přípravek GYNO-PEVARYL vypadá a co obsahuje toto balení 
Vaginální čípky jsou baleny ve snadno otevíratelných stripech, svrchní část obalu je zapotřebí 
oddělit a čípek vyjmout. 
 
Krém je balen v zatavené hliníkové tubě s PE šroubovacím uzávěrem. 
 
Velikost balení: 
GYNO-PEVARYL 50: 

15 vaginálních čípků. 

GYNO-PEVARYL 150: 

3 vaginální čípky. 

GYNO-PEVARYL 150 Combipack:  3 vaginální čípky a 15 g krému. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
McNeil Products Limited 
c/o Johnson & Johnson, Ltd. 
Foundation Park, Roxborough Way 
Maidenhead, Berkshire 
SL6 3UG, Velká Británie 
 
Výrobce
 
GYNO-PEVARYL 50 
GYNO-PEVARYL 150 
Janssen Pharmaceutica N.V. 
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgie 

 

GYNO-PEVARYL 150 Combipack 
Lusomedicamenta Sociedale Técnica Farmaceutica, S.A. 
Queluz de Baixo, Barcarena 
Portugalsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.6.2015 

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Značka: PEVARYL
Kód výrobku: 175597
Kód EAN: 3574660512670
Kód SÚKL: 146804
Cesta podání: Vaginální podání,
Kožní podání
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták GYNO-PEVARYL 150 Combipack čípky 3 kusy + krém 15 g

Příbalovou informaci k produktu GYNO-PEVARYL 150 Combipack čípky 3 kusy + krém 15 g zobrazíte nebo stáhnete zde: GYNO-PEVARYL 150 Combipack čípky 3 kusy + krém 15 g.pdf

Recenze (9)

Recenze GYNO-PEVARYL 150 Combipack čípky 3 kusy + krém 15 g

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

40 %

100 %

100 %

60 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze GYNO-PEVARYL 150 Combipack čípky 3 kusy + krém 15 g

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám