Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika polykomponenty

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 1X20ML Roztok ve spreji - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 142063

85 % 8 recenzí

Homeopatikum.

Více informací

166
Běžná cena: 191 Kč, Ušetříte: 13 % (25 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (8)
Diskuze

Podrobné informace

Homeopatikum.

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: EUPHORBIUM COMPOSITUM
Kód výrobku: 142063
Kód EAN: 9003568000087
Kód SÚKL: 66913
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls147437/2015 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L, nosní sprej, roztok 

Homeopatický léčivý přípravek 

 

Léčivé látky: Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, 

Calcii sulfidum D8 1,0 g ve 100 g. 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L  a k čemu se 
používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM- 
HEEL NASENTROPFEN L používat 

3. 

Jak se přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 

1. 

CO JE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
 

 

Kombinovaný přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
je homeopatická specialita. 

 

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy infekčního nebo 
alergického původu (např. senná rýma) a k léčbě akutní či chronické sinusitidy (zánět vedlejších 
dutin nosních). 

 

Rýma infekčního původu se projevuje zduřením nosní sliznice, které omezuje průchodnost nosu, 
výtokem, který je zpočátku vodnatý, poté hlenovitý, hlenohnisavý až hnisavý. 
 
Alergická rýma je rýma vyvolaná alergenem. Alergická reakce sliznice nosu se projevuje zpočátku  
vodnatým výtokem. Může se však též projevit nosní neprůchodností. 

 

Akutní sinusitida postihuje vedlejší dutiny nosní. Nejvýraznějším příznakem je bolest hlavy, která  
může být i jednostranná. Přítomen bývá patologický výtok z nosu odpovídající infekci, obvykle  
alespoň částečně hnisavý. 

 

Chronická sinusitida se projevuje zejména trvalým výtokem z nosu, obvykle hnisavého charakteru. 

   Průchodnost dýchacích cest bývá snížena. 

 

2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVAT
 

 

Nepoužívejte přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
-  Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L se poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Trpíte-li průduškovým astmatem, poraďte se o užívání přípravku s lékařem, neboť u astmatiků může 
přípravek vyvolat zúžení průdušek. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bez omezení. 

 

Přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje 
benzalkonium-chlorid, který může u citlivých jedinců způsobit podráždění sliznice. 

 
 

3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
POUŽÍVÁ
 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Přípravek je určen k vstřikování do nosních otvorů. 

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je: 

 

Dávkování 

Dospělí 

(děti starší 12 let) 

Děti 

2-5 let 

6-11 let 

 

Běžné 

dávkování 

 

3-5x denně 1-2 vstřiky do 

každého nosního 

otvoru 

 

3-4x denně 1 vstřik do 

každého nosního 

otvoru. 

 

3-5x denně 1 vstřik do každého 

nosního otvoru. 

 

Akutní nebo 

počáteční 

dávkování 

 

První den: Každou ½ až 1 
hodinu 1-2 vstřiky do 
každého nosního otvoru. 
Nejvýše však 8x  denně. 

 

Další den přejít na běžné 

dávkování. 

 

První den: Každou ½ až 1 

 hodinu 1 vstřik do 
každého nosního otvoru. 
Nejvýše však 5x denně. 

 

Další den přejít na běžné 

dávkování. 

 

První den: Každou ½ až 1 

hodinu 1 vstřik do 
každého nosního  otvoru. 
Nejvýše však 8x denně. 

 

Další den přejít na běžné 

dávkování. 

 

Pokud se příznaky onemocnění zhoršují nebo se nezlepší do 7 dnů od zahájení léčby, navštivte prosím 
lékaře. 

 

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů. 

 

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a 
lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz

. 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 

5. 

JAK PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 
UCHOVÁVAT
 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
 

6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje 

 

Léčivými látkami jsou: 
Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum   
D8 1,0 g ve 100 g. 
 
Pomocnými látkami jsou:  
Chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát  hydrogenfosforečnanu sodného,  
čištěná voda, ethanol, monohydrát laktosy. 
 
Konzervační látka: benzalkonium-chlorid. 

 

Velikost balení: 20 ml 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr. Reckeweg-Str. 2-4 
76532 Baden-Baden, Německo 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Dr.Peithner Prag s.r.o. 
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 
Tel: 241740540 
Email: 

office@peithner.cz

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
22.9.2015 

Recenze (8)

Recenze produktu EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 1X20ML Roztok ve spreji

Recenze od 8 uživatelů s celkovým hodnocením 85 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Homeopatické kapky, velice účinné na zelenou rýmu a prevence zánětu dutin.

100 %

výborný přírodní lék na zelenou rýmu

100 %

Doporučuji

Přírodní nesyntetický výrobek, bez chemie
Zatím nevím
100 %

40 %

60 %

ok

homeopatika
100 %

účinný prostředek při "barevné" rýmě vhodný pro všechny věkové skupiny

účinný homeopatický prostředekvhodný pro malé děti, při opakovaném užití neztrácí účinnostnení návykový
80 %

Diskuze

Diskuze k produktu EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L 1X20ML Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 10/11/2011

účinný prostředek při "barevné" rýmě vhodný pro všechny věkové skupiny

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám