Podrobné informace

DROSETUX je homeopatický léčivý přípravek. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: DROSETUX
Kód výrobku: 142473
Kód EAN: 3352712006212
Kód SÚKL: 83954
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

DROSETUX

sirup

Homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však DROSETUX musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je DROSETUX a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DROSETUX užívat.
3. Jak se DROSETUX užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak DROSETUX uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE DROSETUX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

DROSETUX je homeopatický léčivý přípravek. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje přípravku bez lékařského předpisu používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DROSETUX UŽÍVAT

Neužívejte DROSETUX
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku sirupu DROSETUX.

Zvláštní opatrnosti při užití sirupu DROSETUX je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
DROSETUX nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách sirupu DROSETUX
Tento přípravek obsahuje 2,1 g sacharózy ve 2,5 ml sirupu, 4,2 g sacharózy v 5 ml sirupu, 12,6 g sacharózy v 15 ml sirupu. Tento obsah sacharózy je třeba brát v úvahu u diabetiků.

3. JAK SE DROSETUX UŽÍVÁ

Perorální podání. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku je

  • Děti mladší 5 let užívají 2,5 ml sirupu 3-4x denně.
  • Děti starší 5 let užívají 5 ml sirupu 3-5x denně.
  • Dospělí užívají 15 ml sirupu 2-3x denně.

Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i DROSETUX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK DROSETUX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Spotřebujte do 6 měsíců od prvního otevření lahvičky. DROSETUX neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků. O správném použití sirupu DROSETUX se prosím informujte u odborníka na homeopatii u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co DROSETUX obsahuje
Léčivými látkami ve 150 ml sirupu jsou Drosera 3 CH, Arnica montana 3 CH, Belladonna 3 CH , Cina 3 CH, Dactylopius coccus (Coccus cacti) 3 CH, Corallium rubrum 3 CH, Cupri gluconas 3 CH, Ferrosi phosphas (Ferrum phosphoricum) 3 CH, Ipecacuanha 3 CH, Solidago virgaurea 1 CH. Pomocnými látkami jsou natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy).

Jak DROSETUX vypadá a co obsahuje toto balení
Sirup. Balení 150 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de lOuest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013 

sp.zn.sukls168748/2013

Recenze (1)

Recenze produktu BOIRON Drosetux sirup 150 ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

(0) (2)

100 %

Drosetux dávám dětem. Chutná jim a zabírá! Již nekupujeme Stoptussin, Mucosolvan a další...

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Drosetux sirup 150 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze