Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

DIKY 4% 25GM Sprej v roztoku - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 208926

100 % 1 recenze

Přípravek se používá k místní léčbě akutní bolesti a otoků postihujících malé nebo středně velké klouby a okolní tkáně.

Více informací

246

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se používá k místní léčbě akutní bolesti a otoků postihujících malé nebo středně velké klouby a okolní tkáně.

Informace o produktu

Výrobce: PHARBIL
Značka: DIKY
Kód výrobku: 208926
Kód EAN: 9120035550453
Kód SÚKL: 169567
Držitel rozhodnutí: PHARBIL

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

Sp.zn.sukls50366/2015 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

DIKY 4%, kožní sprej, roztok 

diclofenacum natricum 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou informací  nebo podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je přípravek DIKY 4% a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DIKY 4% používat 

3. 

Jak se přípravek DIKY 4% používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek DIKY 4% uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek DIKY 4% a k čemu se používá 

DIKY 4% obsahuje léčivou látku diklofenak sodný, která patří do skupiny nesteroidních antiflogistik 
(protizánětlivých  látek,  NSAID).  Přípravek  se  používá  k  místní  léčbě  akutní  bolesti  a  otoků 
postihujících malé nebo středně velké klouby a okolní tkáně. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DIKY 4% používat 

Nepoužívejte přípravek DIKY 4% 

  Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na diklofenak sodný, arašídy, sóju nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

  Pokud  jste  v minulosti  měli  alergickou  reakci  na  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  jiné 

protizánětlivé  léky  (NSAID)  jako  např.  ibuprofen,  spojenou  s dýchacími  obtížemi,  kožní 
vyrážkou a rýmou. 

  V posledních třech měsících těhotenství – prosím přečtěte si odstavec o těhotenství a kojení.  

  Přípravek nesmí být nanášen na oblast prsů u kojících žen. 
  U dětí a dospívajících do 14 let věku. 

 

Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Diky 4% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem  

 

2/5 

  Pokud máte nebo jste v minulosti měli žaludeční nebo duodenální vředy, jaterní či ledvinové 

obtíže, sklony ke krvácení či zánětlivé onemocnění střeva. 

  Pokud jste někdy trpěli průduškovým astmatem či alergiemi. 

  Vyhněte se nanášení na velkou plochu kůže po delší dobu, pokud Vám to nedoporučí lékař 

  Nenanášejte přípravek do očí, nosu či úst, v oblasti genitálií a na otevřené rány či zanícenou 

kůži.  Pokud  se  vám  omylem  dostane  trochu  spreje  do  očí,  pečlivě  si  je  vypláchněte  čistou 
vodou a řekněte to svému lékaři.  

  Nikdy nepolykejte přípravek DIKY 4%. 

  Při použití tohoto přípravku se neopalujte a nechoďte do solárií.  

  Pokud se vyskytne jakákoliv kožní vyrážka, přestaňte DIKY 4 % používat. 

  Nezakrývejte  ošetřované  oblasti  těsnými  (voděodolnými  nebo  neprodyšnými)  obvazy  nebo 

náplastmi. 

Pokud si něčím nejste jistí, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Diky 4% 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

Poraďte se s lékařem dříve, než začnete používat přípravek DIKY 4%: 

  Pokud užíváte tablety, tobolky či čípky k léčbě bolesti obsahující diklofenak sodný, kyselinu 

acetylsalicylovou či jiný protizánětlivý lék, např. ibuprofen. Užívání dalších NSAID (včetně 
kyseliny  acetylsalicylové  a  ibuprofenu)  současně  s používáním  přípravku  DIKY  4%  může 
zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
DIKY  4  % se  nesmí  používat  během  posledních  3  měsíců  těhotenství,  protože může  poškodit Vaše 
nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu. 
DIKY 4 % se může používat pouze na doporučení lékaře během prvních 6 měsíců těhotenství a dávka 
musí být co nejnižší a doba léčby co nejkratší. 
DIKY  4  %  se  může  používat  pouze  na  doporučení  lékaře  během  kojení,  protože  diklofenak  sodný 
prostupuje v malém množství do mateřského mléka. DIKY 4 % se však nesmí nanášet na oblast prsou 
kojících matek nebo na rozsáhlé oblasti kůže a nesmí se používat dlouhodobě. 

 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Kožní podání DIKY 4% nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.  

 

Přípravek DIKY 4% obsahuje 

  propylenglykol (E1520), který může způsobit mírné místní podráždění pokožky u některých 

pacientů 

  silici máty peprné, která může vyvolat alergické reakce, 

 

3/5 

  sóju, pokud jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek 

 

3. 

Jak se přípravek DIKY 4% používá 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

  Dospělí  a  děti  od  14  let  věku:  Doporučená  dávka  přípravku  je  4  až  5  střiků  DIKY  4%  3× 

denně.  Počet  nutných  dávek  závisí  na  rozsahu  postižené  oblasti.  Maximální  počet  střiků 
pumpičky je 15 denně. Maximální jednorázová dávka by neměla překročit 5 střiků pumpičky. 

  Sejměte ochranný uzávěr. 

  Držte lahvičku ve svislé poloze a naneste předepsané množství střiků přípravku na bolestivou 

či oteklou oblast. 

  DIKY 4% se jemně vmasíruje do pokožky. Po použití si pečlivě umyjte ruce, pokud nejsou 

léčenou oblastí. 

  Nechte přípravek DIKY 4% zaschnout, teprve poté se oblékejte či místo obvazujte. Je-li gel 

ještě vlhký, může dojít k zašpinění vašeho oděvu. 

  Až se vaše příznaky (bolest a otok) zlepší, přestaňte přípravek používat.  
  Nepoužívejte jej déle než 7 dní bez porady s lékařem. 
  Pokud se vaše příznaky nezlepší do 3 dnů nebo pokud se zhorší, navštivte lékaře. 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku DIKY 4%, než jste měl(a) 

  Pokud použijete větší množství přípravku, než jste měli, setřete nadměrné množství přípravku 

DIKY 4% papírovým kapesníkem.  

  Pokud sprej polknete, okamžitě to řekněte svému lékaři nebo navštivte nejbližší pohotovost. 

Vezměte s sebou lahvičku a tuto příbalovou informaci. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek DIKY 4% 

  Použijte  sprej,  jakmile  si  vzpomenete,  ale  nenanášejte  větší  než  doporučené  množství 

najednou. Potom pokračujte jako obvykle. 

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

  Pokud se u vás objeví jakákoliv kožní vyrážka, přerušte používání  přípravku DIKY 4%. 

Po  aplikaci  topických  (na  kůži  nanášených)  přípravků  s diklofenakem  byly  často 
zaznamenány  reakce  v místě  podání.  Ty  zahrnují  vyrážky,  svědění,  zarudnutí,  pocity 
pálení nebo olupování kůže  

 

4/5 

  Pokud  zaznamenáte  jakýkoliv  z následujících  příznaků  alergie,  PŘESTAŇTE  používat 

DIKY 4 % a sdělte to okamžitě lékaři nebo lékárníkovi: 

o

  Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka (postihuje 1 až 10 z 10 000 pacientů).  

o

  Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (postihuje méně než 1 z 10 000 

pacientů).  

o

  Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (postihuje méně než 1 z 10 000 pacientů). 

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 ze 100 pacientů): 
Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo pálení kůže  

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)  
Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, 
otokem a puchýři.  

Nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa (četnost výskytu u pacientů z dostupných údajů 
nelze určit): 
Reakce v místě podání, suchá kůže, pocit pálení 

Je-li přípravek podáván dlouhodobě (déle než tři týdny) a/nebo na rozsáhlé kožní oblasti, mohou se 
vyskytnout  celkové  nežádoucí  účinky  jako  např.  bolest  žaludku  a  žaludeční  obtíže,  pálení  žáhy  a 
ledvinové obtíže. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

5. 

Jak přípravek DIKY 4% uchovávat  

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku, krabičce a lahvičce za 
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte v původním obalu. 

Nepoužívejte přípravek DIKY 4% po uplynutí doby 6 měsíců od prvního otevření. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek DIKY 4% obsahuje 

 

5/5 

Léčivou látkou je diclofenacum natricum (diklofenak sodný) 4% (m/m). 

Pomocnými  látkami  jsou:  isopropylalkohol,  sójový  lecithin,  bezvodý  ethanol,  dodekahydrát 
hydrogenfosforečnanu  sodného,  dihydrát  dihydrogenfosforečnanu  sodného,  dihydrát  dinatrium-
edetátu, propylenglykol (E1520), silice máty peprné, askorbyl-palmitát, kyselina chlorovodíková 10% 
(m/m) nebo roztok hydroxidu sodného 10% (m/m) (k úpravě pH) a čištěná voda. 

 

Jak přípravek DIKY 4% vypadá a co obsahuje toto balení 

DIKY 4% je zlatožlutý, průhledný roztok, jehož konsistence se po aplikaci změní na gelovitou. Každá 
lahvička obsahuje 7,5 g, 12,5 g nebo 25 g kožního spreje, roztoku. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH 
Rudolfsplatz 2/1/8 

1010 Vídeň 
Rakousko 

 

Výrobce 

Pharbil Waltrop GmbH 
Im Wirrigen 25 
45731 Waltrop, Německo. 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Velká Británie: 

Mobigel Spray cutaneous 
spray, solution 

Česká republika: 

DIKY 4% 

Finsko 

Eeze 4% spray gel 

Francie 

Synthoflex 4%; solution 
pour pulverisation cutanée 

Polsko 

Diky 4% 

Portugalsko 

Diclospray 

Slovenská republika 

DIKY 4% Spray Gel 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  2.10.2015 

Recenze (1)

Recenze produktu DIKY 4% 25GM Sprej v roztoku

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

dobrá pomoc při počínajícím zánětu šlach

Diskuze

Diskuze k produktu DIKY 4% 25GM Sprej v roztoku

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Katka B.

100 % 09/05/2017

dobrá pomoc při počínajícím zánětu šlach

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám