Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na kožní problémy Léky na hojení ran a vředů

CYTEAL Kožní tekutina 20% 500 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 116536

Čištění bakteriálních infekcí kůže a sliznic nebo míst ohrožených superinfekcí.

Více informací

Skladem

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 29. 10.

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 29. 10.

239 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

CYTEAL Kožní tekutina 20% 500 ml

Přípravek Cyteal je pěnivá tekutina, určená k zevnímu použití. Přípravek působí ničivě na bakterie a dezinfikuje kůži a sliznice. Přípravek Cyteal je určen pro dospělé, dospívající a děti.

Léková forma

Nažloutlá viskózní kapalina charakteristického zápachu - k zevnímu použití.

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami jsou hexamidini diisethionas, chlorhexidini digluconatis solutio (20%) a chlorcresolum. 100 ml kožní tekutiny obsahuje hexamidini diisetionas 100 mg, chlorhexidini digluconatis (solutio 20 %) 100 mg a chlorcresolum 300 mg.

Jak užívat

Vždy používejte přípravek Cyteal přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se používá neředěný anebo ředěný v poměru 1:10. Zředěný roztok se nesmí uchovávat, ale je třeba jej použít okamžitě.

Po použití přípravku Cyteal je nutno ošetřená místa vždy důkladně opláchnout vodou.

Přípravek Cyteal je určen k zevnímu použití:

 • při gynekologických zánětech: Cyteal se použije nezředěný nebo zředěný v poměru 1:10 (např. jako sedací lázeň), jednou nebo dvakrát denně, po každém použití musí následovat důkladné opláchnutí ošetřované oblasti vodou. Trvání léčby je obvykle 7 až 15 dní.
 • u kožních infekcí: Cyteal se použije nezředěný k namydlení nebo zředěný v poměru 1:10, jednou nebo dvakrát denně. Přípravek se vtírá po dobu 1 minuty do ošetřované oblasti kůže a pak se důkladně opláchne vodou. Trvání léčby je obvykle 7 až 15 dní (podle délky trvání infekce nebo do vymizení strupů).
 •  k čištění a dezinfekci ran (s výjimkou velkých otevřených ran): Cyteal se použije zředěný fyziologickým roztokem v poměru 1:10, nanese se ve velkém množství na sterilní gázu pro vyčištění rány. Rána se po vyčištění důkladně opláchne fyziologickým roztokem.

Na co si dát pozor

 • Pokud se po 5 dnech léčby přípravkem Cyteal Vaše obtíže nezlepší nebo se zhorší, musíte se poradit s lékařem.
 • Bez porady s lékařem je možné tento přípravek používat nejdéle 15 dní.
 • Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte okamžitě s lékařem.
 • Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 500 ml roztoku.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků objeví v závažné míře nebo se u Vás objeví jakékoliv nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) - kontaktní dermatitida (zánět kůže) - hypersenzitivita (alergická reakce) - bolest (pocit píchání) - svědění, pocit pálení, suchá kůže, zčervenání, a to především v případě opakovaného používání. - vznik přecitlivělosti na hexamidin (projevuje se vyrážkou).

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41  Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 

1 sp.zn.sukls368698/2018

(ETIKETA NA LAHVIČCE JE SLOUČENA S PŘÍBALOVOU INFORMACÍ) PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA CYTEAL kožní tekutina hexamidini diisetionas, chlorhexidini digluconatis, chlorcresolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 •  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se po 5 dnech léčby Vaše obtíže nezlepší nebo se zhorší, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Cyteal a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyteal používat

3. Jak se přípravek Cyteal používá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Cyteal uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CYTEAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Cyteal je pěnivá tekutina, určená k zevnímu použití. Přípravek působí ničivě na bakterie a dezinfikuje kůži a sliznice. Přípravek Cyteal je určen pro dospělé, dospívající a děti.

Přípravek Cyteal se používá:

 •  v gynekologii k čištění a dezinfekci kůže a sliznic (při zánětech pochvy a ženských zevních pohlavních orgánů).
 • v kožním lékařství k léčbě infikovaných kožních onemocnění (např. impetigo, intertrigo, folikulitida, impetigizovaný ekzém, plísňová onemocnění kůže).
 • k čištění a dezinfekci ran (s výjimkou velkých otevřených ran).
 • k čištění bércových vředů. V tomto případě je možné přípravek používat pouze na doporučení lékaře.

Klinické příznaky gynekologických zánětů a kožních infekcí, při kterých můžete použít přípravek Cyteal bez porady s lékařem, jsou popsány níže:

Gynekologické záněty:

 • Zánět pochvy je charakterizován svěděním, pálením, zčervenáním a otokem v oblasti pochvy a poševním výtokem. Zánět pochvy může být provázen pocitem nepohodlí nebo bolesti při 2 močení či bolestí při pohlavním styku. Poševní výtok je jedním z nejčastějších příznaků zánětu pochvy: může se jednat o mléčný, lehký, občasný výtok, nebo o hustý, šedý či zelený výtok s rybím zápachem, nebo o bílý vodnatý či tvarohovitý výtok bez zápachu. Zánět pochvy se často vyskytuje současně se zánětem zevních pohlavních orgánů.
 • Zánět ženských zevních pohlavních orgánů je charakterizován zčervenáním a otokem stydkých pysků a dalších částí vnějších pohlavních orgánů, intenzivním svěděním, průhlednými a tekutinou naplněnými puchýřky, bolestivými, šupinatými, ztluštělými nebo bílými skvrnami na vulvě.

Kožní infekce:

 • Impetigizovaný ekzém: infikovaný ekzém provázený mokváním, tvorbou puchýřků a žlutých „medových“ krust.
 • Impetigo: hnisavá kožní infekce, která se projevuje jako červené vředy a puchýře, které rychle praskají, několik dní mokvají a poté tvoří žluto-hnědé krusty. Obvykle se tvoří v okolí nosu a úst a mohou se šířit na další oblasti těla.
 •  Folikulitida: zánět vlasové cibulky (folikulu). Projevuje se jako oteklý hrbol nebo jako shluk malých červených hrbolků či pupínků s bílými vrcholky, které se tvoří v okolí vlasových folikulů. Puchýřky naplněné hnisem mohou prasknout a vytvořit strup. Kůže svědí, pálí, je bolestivá a citlivá.
 • Intertrigo (opruzeniny): vzniká v místě tření kůže a vlhké zapářky (mezi prsty na nohou, mezi stehny, v tříslech, mezi a pod prsy, na břiše, v podpaží). Dochází k tvorbě vyrážky, zpočátku s puchýřky, která se rozšiřuje a praská, způsobuje mokvání, praskliny a strupy. Dalšími příznaky jsou svědění, pálení, bolest a píchání.
 •  Plísňová infekce na končetinách, mezi prsty na nohou či na rukou, na obličeji, krku a trupu: projevuje se jako zrnité červené kruhové plochy s šupinami, někdy i s puchýřky, zčervenáním, prasklinami, mokváním a svěděním.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYTEAL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Cyteal

 •  jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin, hexamidin, chlorkresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 •  v místech blízko očí, protože přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s okem. Rovněž nepoužívejte do uší při podezření na perforaci či perforaci (protržení) ušního bubínku.
 • k dezinfekci kůže před lékařskými výkony a odběry (např. odběr krve, aplikace injekčních roztoků, lumbální punkce či zavedení kanyly do centrální žíly).
 • přípravek se rovněž nesmí používat k dezinfekci zdravotnického materiálu a chirurgických nástrojů.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Cyteal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Po použití přípravku Cyteal je nutno ošetřená místa vždy důkladně opláchnout vodou.

Po použití je třeba lahvičku s přípravkem řádně a včas uzavřít.

Přípravek Cyteal nepoužívejte na rozsáhlé plochy kůže, pod tlakovým obvazem, na poškozenou kůži (obzvláště v případě popálenin nebo velkých otevřených ran), na sliznice nebo na pokožku nedonošených dětí a kojenců z důvodu rizika průniku do podkoží a možného rozvoje nežádoucích účinků. 3

V průběhu léčby se musíte co nejdříve poradit s lékařem v případě, že se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků (může se jednat o známky zhoršení infekce nebo o projevy závažnějšího onemocnění):

 • mokvání a hnis v místě infekce
 • zarudlá, oteklá a lesknoucí se kůže
 •  horečka nad 38 °C, zimnice a třesavka
 • horkost, otok, vyrážka
 • zvětšené mízní uzliny (v tříslech, na krku nebo v podpaží)

při používání přípravku Cyteal k léčbě gynekologických zánětů dále také:

 • bolest v podbřišku či v bedrech, zapáchající poševní výtok, pálení při močení či jiné obtíže při močení spojené s poševním výtokem, krvácení z pochvy spojené s bolestí v bedrech.

Další léčivé přípravky a přípravek Cyteal

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době, nebo které možná budete užívat. Vyhněte se současnému použití jiných přípravků určených k místní dezinfekci kůže. Zvláště je důležité, abyste současně s přípravkem Cyteal nepoužíval(a) mýdlo, neboť může způsobit neúčinnost tohoto přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Z preventivních důvodů se doporučuje vyhnout se používání přípravku Cyteal v těhotenství a v období kojení.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CYTEAL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Cyteal přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se používá neředěný anebo ředěný v poměru 1:10. Zředěný roztok se nesmí uchovávat, ale je třeba jej použít okamžitě.

Po použití přípravku Cyteal je nutno ošetřená místa vždy důkladně opláchnout vodou.

Přípravek Cyteal je určen k zevnímu použití:

 • při gynekologických zánětech: Cyteal se použije nezředěný nebo zředěný v poměru 1:10 (např. jako sedací lázeň), jednou nebo dvakrát denně, po každém použití musí následovat důkladné opláchnutí ošetřované oblasti vodou. Trvání léčby je obvykle 7 až 15 dní.
 • u kožních infekcí: Cyteal se použije nezředěný k namydlení nebo zředěný v poměru 1:10, jednou nebo dvakrát denně. Přípravek se vtírá po dobu 1 minuty do ošetřované oblasti kůže a pak se důkladně opláchne vodou. Trvání léčby je obvykle 7 až 15 dní (podle délky trvání infekce nebo do vymizení strupů).
 •  k čištění a dezinfekci ran (s výjimkou velkých otevřených ran): Cyteal se použije zředěný fyziologickým roztokem v poměru 1:10, nanese se ve velkém množství na sterilní gázu pro vyčištění rány. Rána se po vyčištění důkladně opláchne fyziologickým roztokem.

Pokud se po 5 dnech léčby přípravkem Cyteal Vaše obtíže nezlepší nebo se zhorší, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem je možné tento přípravek používat nejdéle 15 dní. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte okamžitě s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků objeví v závažné míře nebo se u Vás objeví jakékoliv nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) - kontaktní dermatitida (zánět kůže) - hypersenzitivita (alergická reakce) - bolest (pocit píchání) - svědění, pocit pálení, suchá kůže, zčervenání, a to především v případě opakovaného používání. - vznik přecitlivělosti na hexamidin (projevuje se vyrážkou).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CYTEAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po použití vždy lahvičku dobře uzavřete!

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cyteal obsahuje 5

 • Léčivými látkami jsou hexamidini diisethionas, chlorhexidini digluconatis solutio (20%) a chlorcresolum. 100 ml kožní tekutiny obsahuje hexamidini diisetionas 100 mg, chlorhexidini digluconatis (solutio 20 %) 100 mg a chlorcresolum 300 mg.
 • Pomocnými látkami jsou lauramidopropylbetain, diolamid kyseliny kokosové, kyselina edetová, lesní parfém, kyselina mléčná, čištěná voda.

Jak přípravek Cyteal vypadá a co obsahuje toto balení

Nažloutlá viskózní kapalina charakteristického zápachu. Neprůhledná lahvička z polyethylenu o vysoké hustotě o obsahu 250 ml, 500 ml nebo 1000 ml, uzavřená neprůhledným šroubovacím uzávěrem z polyethylenu o nízké hustotě.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Pierre Fabre Medicament 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne, Francie

Výrobce Pierre Fabre Medicament Production, Rue du Lycée-Z.I. de Guiry 45 500 Gien Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Tchequie, s.r.o. Prosecká 64, 19000 Praha 9, Telefon: 286 004 111

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 7. 2019

Kožní podání Reg.č.: 32/290/98-C EXP: Lot:

Velikost balení: 250 ml (500 ml nebo 1000 ml) kožní tekutiny

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. (Informace v Braillově písmu:) CYTEAL

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Značka: PIERRE FABRE
Kód výrobku: 116536
Kód EAN: 3592610001432
Kód SÚKL: 0098191
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE

Oznámit nežádoucí účinky


Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

CYTEAL Kožní tekutina 20% 500 ml

Diskuze

CYTEAL Kožní tekutina 20% 500 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka