Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na kožní problémy Léky na spáleniny, popáleniny

Contractubex gel na jizvy 20 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12360
89 %

Contratubex gel je volně prodejný lék na všechny typy jizev. Aktivně podporuje proces hojení. Používá se na staré i nové jizvy.

Více informací

Skladem

Zítra odešleme, u vás ve čtvrtek 29. 10.

Zítra odešleme, u vás ve čtvrtek 29. 10.

Běžná cena: 359 Kč
315 Kč
Ušetříte: 12 % (44 Kč)

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Contractubex gel na jizvy 20 g

Contractubex® gel se používá k léčbě různých druhů jizev (zbytněné jizvy, opticky rušící jizvy po operacích, amputacích, popáleninách nebo při smršťování jizev). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti od 3 let. Použití přípravku na jizvy špatně se hojící nebo dosud plně nezahojené je možné pouze na doporučení lékaře.

Účinnost Contractubexu byla prokázána v řade klinických studií. Jedinečná kombinace tří aktivních látek zajišťuje účinek hluboko do jizvy a snižuje jizvení zevnitř. Výsledkem je téměř neviditelná jizva.

Výhody produktu

 • zabraňuje tvorbě nadměrných jizev
 • snižuje zarudnutí, svědění a pocit napnutí
 • tvoří jizvu hladší a zvyšuje její elasticitu

Pro dosažení co nejlepších výsledků zahajte léčbu okamžitě, jakmile bude rána uzavřena anebo budou odstraněny stehy. To zajistí, že vaše jizva nebude tolik viditelná a citlivá na dotek.

Účinné složky

 • Extractum cepae: má protizánětlivé a baktericidní vlastnosti a zabraňuje tvorbě nadměrného zjizvení tkáně.
 • Heparin: zjemňuje strukturu tkání, je protizánětlivý, účinkuje proti otokům, podporuje regeneraci buněk a tkání a je schopen vázat vodu ve tkáni.
 • Allantoin: podporuje hojení ran a má změkčující účinek, podporuje pronikání účinných látek kůží a zmírňuje svědění, které často provází tvorbu jizev.

Složení výrobku

Cepae extractum fluidum, extrahováno vodou, Heparinum natricum, Allantoinum. Pomocnými látkami jsou kyselina sorbová, methylparaben, makrogol 200, xanthanová klovatina, čištěná voda, parfém Fragrance 231616.

Doporučené použití

 • Contractubex® gel by měl být jemně vmasírován 2 až 3 krát denně po dobu alespoň 3 měsíců.
 • Contractubex® gel vytváří diskrétní film, který chrání citlivou zjizvenou tkáň.
 • Používejte gel pouze na rány, které jsou již uzavřeny.
 • V případě starých, tvrdých jizev nechejte Contractubex působit přes noc pod obvazem.
 • Vyhněte se kontaktu gelu s očima, vnitřní částí nosu nebo úst či jiných sliznic.

Obsah balení

20 g

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: NÁVOD K POUŽITÍ

Contractubex gel
Cepae extractum fluidum 1 : 6,25, extrahováno vodou, Heparinum natrium, Allantoinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Contractubex, gel je dostupný také bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek
Contractubex , gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Pokud budete potřebovat více informací, zeptejte se svého lékárníka.
- Pokud se příznaky nezlepší nebo pokud dojde k jejich zhoršení, musíte navštívit svého lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Contractubex a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Contractubex používat.
3. Jak se přípravek Contractubex používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Contractubex uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK CONTRACTUBEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Contractubex, gel je lék určený k léčbě jizev, po zhojení poranění. Contractubex má antiproliferativní
(zabraňuje množení buněk a tvorbě nové tkáně), protizánětlivý, uvolňující a zklidňující účinek na jizevnaté tkáně.
Contractubex se používá u pacientů s jizvami omezujícími pohyblivost, zvětšenými, zbytněnými (keloidními) a kosmeticky rušícími jizvami po operacích, amputacích, popáleninách a úrazech; při zkrácení šlach způsobených úrazem nebo onemocněním, jako např. Dupuytrenova kontraktura, jakož i u jizvovitého stáhnutí (atrofické jizvy).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CONTRACTUBEX POUŽÍVAT

Nepoužívejte Contractubex:
Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cibulový extrakt, heparin, alantoin, alkyl-4-hydroxybenzoany
(parabeny), kyselinu sorbovou, nebo na jakoukoli složku přípravku Contractubex.

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Contractubex:
Doposud nebyla hlášena žádná upozornění.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jaké jiné léky ovlivňují účinnost přípravku Contractubex:
Pokud užíváte nebo jste nedávno užívali jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné i bez lékařského předpisu, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka. Doposud nebyly hlášeny žádné interakce.

Těhotenství a kojení
Doposud nejsou známy žádné údaje o riziku užívání tohoto léku během těhotenství a kojení. Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neuplatňuje se. Zvláštní opatření nejsou nutná.

Důležité informace o některých složkách přípravku Contractubex:
Contractubex obsahuje parabeny (methyl-4-hydroxybenzoáty), které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
Contractubex obsahuje kyselinu sorbovou, která může vyvolat místní kožní reakce, např. kontaktní dermatitidu (zánět kůže v místě použití).

3. JAK SE CONTRACTUBEX POUŽÍVÁ

Léčivý přípravek Contractubex používejte přesně podle instrukcí v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud Vám lékař nedoporučil jinak, jemným masírováním několikrát denně vtírejte Contractubex do jizevnaté tkáně, dokud nedojde k jeho úplnému vstřebání. V případě starých, tvrdých jizev nechejte Contractubex působit přes noc pod obvazem.
V závislosti na rozsahu a tloušťky jizvy nebo kontraktury je léčba nutná několik týdnů až měsíců.
Při léčbě nových (čerstvých) jizev se nutno se vyhnout fyzikálnímu dráždění jako je extrémní chlad,
ultrafialové záření (slunění) nebo velmi silné masírování.
Pokud máte ještě nějaké otázky k používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jako ostatní léky může přípravek Contractubex vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků jsou používány následující údaje o frekvenci (četnosti) jejich výskytu:
Velmi časté 1/10
Časté 1/100 až < 1/10
Méně časté 1/1 000 až < 1/100
Vzácné: 1/10 000 až < 1/1 000
Velmi vzácné, včetně jednotlivých případů < 1/10 000 nebo neznámé
Frekvence neznámá Není možné vyhodnotit na základě dostupných údajů
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly lokální reakce v místě léčby.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny z klinické studie, ve které bylo léčeno Contractubex,gelem
592 pacientů:
Časté: svědění (pruritus), zčervenání (erytém), rozšíření kožních cév (telangiektézie), ztenšení jizvy (atrofie).
Méně časté: hyperpigmentace kůže (nadměrné ukládání kožního barviva), kožní atrofie (oslabení, ztenšení)
Kromě klinických studií byly hlášeny následující nežádoucí účinky přípravku Contractubex jejich
frekvence však nemůže být posuzována na základě dostupných údajů:
Celkové poruchy a reakce po podání: otoky a bolest v místě použití.
Poruchy kůže a podkožní tkáně: kopřivka, vyrážka, svědění, zarudnutí, podráždění kůže, puchýřky, záněty kůže, pocit pálení na kůži, pocit napětí na kůži.
Poruchy imunitního systému: přecitlivělost (alergická reakce).
Infekční a parazitární onemocnění: hnisavé vyrážky.
Contractubex je všeobecně velmi dobře snášen i při dlouhodobém použití.
Svědění, které bylo během léčby přípravkem Contractubex pozorováno, souvisí s přeměnou
jizevnaté tkáně a obvykle nevyžaduje přerušení léčby.
Pokud začněte pociťovat kterýkoliv z nežádoucích účinků uvedených v této příbalové informaci jako
závažný nebo si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které v této příbalové informaci nejsou uvedeny, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK PŘÍPRAVEK CONTRACTUBEX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (exspirace) uvedené na krabičce, tubě.
Skladovací podmínky
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Doba použitelnosti
Po prvním otevření je přípravek Contractubex použitelný 6 měsíců.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Contractubex obsahuje
Léčivé látky:
100 g gelu obsahuje:
Cepae extractum fluidum 1: 6,25, extrahováno vodou 10 g
Heparinum natrium 0,04 g (odp. 5000 I.U.)
Allantoinum 1g
Pomocnými látkami jsou:
Kyselina sorbová, methylparaben, makrogol 200, xantanová klovatina, čištěná voda, parfém Fragrance
231616.

Jak přípravek Contractubex vypadá a co obsahuje toto balení
Contractubex je opalescentní, lehce nahnědlý gel
Balení: 20 g, 50 g a 100 g
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt am Main, Německo

Výrobce:
Merz Pharma GmbH & Co. KgaA, Frankfurt am Main, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
19.1.2011

sp. zn. sukls81471/2009

Informace o produktu

Výrobce: MERZ & COMPANY GMBH, FRANKFURT/MAIN
Značka: MERZ
Kód výrobku: 12360
Kód EAN: 4008491401340
Kód SÚKL: 0004498
ATC skupina: Heparin, kombinace
Držitel rozhodnutí: MERZ & COMPANY GMBH, FRANKFURT/MAIN

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (17)

Contractubex gel na jizvy 20 g

Recenze od 17 uživatelů s celkovým hodnocením 89 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

opravdu zabírá i na starší jizvičky po akné, doporučuji, používám již několik let

100 %

100 %

perfektní mastička na staré jizvy i nové

100 %

80 %

100 %

60 %

100 %

Spokojenost.

100 %

100 %

zabira i na jizvicky po akne

Diskuze

Contractubex gel na jizvy 20 g

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám