Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

Caltrate Plus 90 tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 326794

100 % 2 recenze

Kombinovaný přípravek s vápníkem, vitaminem D a pěti důležitými kostními minerály. Používá se při nedostatku vápníku a vitaminu D k prevenci osteoporózy a v průběhu léčby osteoporózy. Vhodný pro dospělé a děti od 12 let.

Více informací

336
Běžná cena: 473 Kč, Ušetříte: 29 % (137 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Kombinovaný přípravek s vápníkem, vitaminem D a pěti důležitými kostními minerály. Používá se při nedostatku vápníku a vitaminu D k prevenci osteoporózy a v průběhu léčby osteoporózy. Vhodný pro dospělé a děti od 12 let.

Informace o produktu

Výrobce: WYETH-LEDERLE PHARMA GMBH, MUNSTER
Značka: CALTRATE PLUS
Kód výrobku: 326794
Kód EAN: 9120036093706
Kód SÚKL: 186538
Držitel rozhodnutí: WYETH-LEDERLE PHARMA GMBH, MUNSTER

Volně prodejný lék k léčbě nedostatku vápníku a k prevenci osteoporózy.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls176483/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

CALTRATE PLUS 

potahované tablety 

Vápník (jako calcii carbonas), vitamin D

(jako colecalciferolum) a minerály 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je Caltrate Plus a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Caltrate Plus užívat 
3.  Jak se Caltrate Plus užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Caltrate Plus uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. CO JE CALTRATE PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Caltrate Plus je kombinovaný přípravek s vápníkem, vitaminem D a dalšími důležitými minerály pro 
úpravu nedostatku vápníku, zvýšení hustoty kostí a prevenci úbytku kostní hmoty. 
Používá se k prevenci osteoporózy a na doporučení lékaře v průběhu léčby osteoporózy k doplnění 
vápníku a vitaminu D. 
Caltrate Plus je dále vhodný jako doplněk k hormonální léčbě v období klimakteria. V tomto případě 
se přípravek rovněž užívá pouze na doporučení lékaře. 
 
Tento přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let. 
 
Kost je živá, rostoucí tkáň, která potřebuje vápník k udržení potřebné hustoty a pružnosti kostí. 
Předpokládá se, že nedostatečný přísun vápníku během života významně přispívá k rozvoji 
osteoporózy. 
Proto je během dospělosti důležitý příjem vápníku v dávce 1000 – 1200 mg denně. Silné kosti účinně 
pomáhají předcházet osteoporóze. 
Osteoporóza („řídnutí“ či „odvápnění“ kostí) postihuje především osoby středního a vyššího věku. Je 
nejčastější příčinou snadného vzniku typických úrazů tohoto věku, především zlomenin obratlových těl, 
horního konce (krčku) kosti stehenní a dolního konce předloktí. Osteoporóze se často říká „tichá nemoc“, 
neboť ke ztrátě kostní hmoty dochází bez příznaků. Lidé často neví o tom, že mají osteoporózu, dokud 
jejich kosti nezeslábnou natolik, že náhlé zvrtnutí, úder či pád způsobí zlomeninu kyčle nebo obratle. 

Oslabení kostí z důvodu klesajících hladin hormonů v době přechodu (klimakteria) a skutečnost, že 3 ze 
4 žen nedostává doporučovaný denní příjem vápníku ve stravě, je příčinou toho, že zejména ženy 
v tomto období života jsou náchylné k osteoporóze. Čím vyšší jsou zásoby vápníku v kostech před 
přechodem, tím snadněji se kosti udržují zdravé během přechodu a v letech po něm následujících. 
Výzkumy prokázaly, že zvýšený příjem vápníku má velký význam i pro ženy po přechodu.  
 
Osteoporóze je možno úspěšně předcházet pravidelným cvičením, snížením hmotnosti a dostatečným 
příjmem vápníku, nejlépe v kombinaci s vitaminem D a dalšími minerály, které jsou potřebné pro 
správné ukládání vápníku v kostech. 
 
Caltrate Plus Vám dodává vápník, vitamin D a dalších 5 minerálů důležitých pro kosti. 
 
Vitamín D:  
je potřebný pro lidské tělo pro správné vstřebávání vápníku ve střevech a jeho ukládání v kostech.  
 
Vápník: 
je  nejdůležitější  složkou  kostní  tkáně,  do  níž  se  zabudovává  v průběhu  celého  života.  Je  nezbytný 
k zachování zdravých a silných kostí. Pomáhá rovněž při hojení ran a podporuje správnou funkci nervů a 
svalů. 
 
Hořčík: 
je nezbytný pro látkovou výměnu vitaminu D a pro funkci kostí. 
 
Mangan: 
hraje důležitou roli při formování kostí a chrupavek. 
 
Měď: 
je potřebná pro udržení zdraví pojivových tkání, skeletu a krevních cév. 
 
Zinek: 
je důležitý pro správnou funkci a růst tkání. 
 
Bór: 
napomáhá organismu při využití vápníku. 
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CALTRATE PLUS UŽÍVAT 
 
Neužívejte Caltrate Plus 

  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 

bodě 6), 

  jestliže máte vysokou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcémie) a/nebo nadměrně ztrácíte vápník močí 

(hyperkalciurie), 

  jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin, 

  jestliže trpíte onemocněním, při kterém se Vám ukládá vápník v ledvinách (nefrokalcinóza) nebo se 

Vám tvoří vápenaté ledvinové kameny, 

  jestliže máte zhoubné onemocnění způsobující narušení kosti, 

  jestliže trpíte sarkoidózou (imunitní porucha), 

  jestliže trpíte nadměrným přísunem vitamínu D (hypervitaminóza D), 

  jestliže máte zvýšenou funkci příštítných tělísek. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím použitím přípravku Caltrate Plus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

  Jestliže užíváte tento přípravek dlouhodobě.  

  Jestliže trpíte onemocněním ledvin. 

  Jestliže jste nepohyblivý(á) a současně trpíte úbytkem kostní hmoty (osteoporózou). V takovém 

případě může dojít k nadměrnému zvýšení hladiny vápníku v krvi, což může vyvolat nežádoucí 
účinky. 

  Jestliže užíváte jiné léky obsahující vitamin D3 nebo vápník. V takovém případě může dojít ke 

zvýšení hladiny vápníku v krvi, což může vyvolat nežádoucí účinky. Současné užívání přípravku 
Caltrate Plus a dalších přípravků obsahujících vitamin D3 nebo vápník je proto možné pouze pod 
lékařským dohledem, přičemž Váš lékař může požadovat pravidelné sledování hladin vápníku v krvi 
a v moči.   

  Pokud přípravek Caltrate Plus užíváte bez porady s lékařem, užívání přípravku déle než jeden měsíc 

prosím vždy konzultujte se svým lékařem. 

  Před zahájením užívání tohoto přípravku u osteoporózy se doporučuje nejprve stanovit hladinu 

vápníku v krvi. 

 
 
Děti 
Tento přípravek není určen pro děti do 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Caltrate Plus 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval/(a) nebo které možná budete užívat. 
 
 
Poraďte se s lékařem, pokud užíváte tyto léky: 
 

  Thiazidová diuretika (tzv. močopudné léky používané např. k léčbě vysokého krevního tlaku), neboť 

ta mohou zvyšovat množství vápníku v krvi.  

  Kardioglykosidy (léky užívané k léčbě srdečních potíží, např. digoxin), neboť ta mohou zvyšovat 

množství vápníku v krvi. 

  Tetracyklinová antibiotika, neboť vstřebávané množství se může snížit. Je třeba je užívat alespoň 2 

hodiny před nebo 4 - 6 hodin po užití přípravku Caltrate Plus. 

  Estramustin (lék užívaný při chemoterapii), hormony štítné žlázy nebo léky obsahující železo, zinek 

či stroncium, neboť vstřebávané množství se může snížit. Je třeba je užívat alespoň 2 hodiny před 
užitím přípravku Caltrate Plus nebo alespoň 2 hodiny po něm. 

  Levothyroxin (k léčbě onemocnění štítné žlázy) 

  Orlistat (lék používaný k léčbě obezity), cholestyramin, projímadla jako např. parafínový olej, neboť 

ty mohou snižovat množství vitamínu D3, které vstřebáváte.  

  Fenytoin (lék na epilepsii) a barbituráty (léky na léčbu nespavosti), neboť ty mohou snižovat 

účinnost vitamínu D. 

  Bisfosfonáty (k léčbě kostních nemocí), fluorid sodný, antacida nebo fluorochinolonová antibiotika, 

neboť vstřebávané množství se může snížit. Je třeba je užívat alespoň 3 hodiny před užitím přípravku 
Caltrate Plus nebo alespoň 3 hodiny po něm.  

  Kortikosteroidy, neboť ty mohou snižovat množství vápníku v krvi.  

  Jiné léky obsahující vápník nebo vitamín D po dobu, kdy užíváte přípravek Caltrate Plus. Při 

současném užívání se může zvyšovat hladina vápníku v krvi. 

 
Přípravek Caltrate Plus s jídlem a pitím 
Před užitím přípravku Caltrate Plus nekonzumujte potravin obsahující kyselinu šťavelovou 
(nachází se např. ve špenátu nebo reveni) či kyselinu fytovou (nachází se např. v celozrnných 
cereáliích), neboť tyto potraviny mohou snížit vstřebávání vápníku. Přípravek Caltrat e Plus užijte 
nejdříve za dvě hodiny po konzumaci těchto potravin. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Caltrate Plus je možno užívat v těhotenství a kojení. 
Během těhotenství by však celkový denní příjem vápníku  neměl překročit 1500 mg a denní příjem 
vitamínu D by neměl být vyšší než 600 m.j., což u přípravku Caltrate Plus odpovídá 2 tabletám za den.  
Vápník a vitamín D3 přecházejí do mateřského mléka,. Pokud kojíte, musíte nejprve u dětského lékaře 
zjistit, zda Vaše dítě nedostává nějaké jiné přípravky obsahující vitamín D3., a pokud ano, o užívání 
přípravku Caltrate Plus v období kojení se poraďte s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek Caltrate Plus nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.  
 
 
Přípravek Caltrate Plus obsahuje  
barviva hlinitý lak červeně allura AC (E129) a hlinitý lak oranžové žluti (E110),  
která mohou vyvolat alergické reakce. 
 
Caltrate Plus obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se 
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
Caltrate Plus dále obsahuje částečně hydrogenovaný sójový olej, proto jestliže jste alergičtí na arašídy 
nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CALTRATE PLUS UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 
 
Doporučená dávka u dospělých a dospívajících od 12 let je 1 – 2 tablety denně.  
Tablety se užívají ústy a zapíjejí se vodou. 
 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
 
Použití u dětí 
Přípravek není určen pro děti do 12 let věku. 
 
Bez porady s lékařem lze používat přípravek Caltrate Plus nejvýše 4 týdny. O delším užívání 
přípravku (déle než 4 týdny) je nezbytné se poradit s lékařem. 
 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Caltrate Plus, než jste měl(a) 
V případě náhodného předávkování přestaňte užívat přípravek Caltrate Plus a neprodleně 
vyhledejte svého lékaře.  
 
Předávkování přípravkem Caltrate Plus může vést k příznakům jako nevolnost, zvracení, žízeň či 
nadměrná žízeň, zvýšená tvorba moči, nedostatek tekutin v těle či zácpa. Jakékoli podezření na 
předávkování sdělte ihned svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Caltrate Plus 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Při užívání přípravku Caltrate Plus se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 
Méně častý nežádoucí účinek (postihuje 1 až 10 uživatelů z 1000): zvýšené hladiny vápníku v krvi nebo 
v moči. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000): zácpa, nadýmání, pocity na zvracení 
(nevolnost), bolesti břicha, průjem, svědění, kožní vyrážka a kopřivka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48   
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK

 

CALTRATE PLUS UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 

º

C, v dobře uzavřené bílé lahvičce, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 

6. O

BSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

 

 
Co přípravek Caltrate Plus obsahuje 
 

Léčivé látky jsou : 

 
Léčivá látka

 

mg

 

odpovídá

 

Colecalciferolum

 

2,8

 

Vitaminu D

200 m.j.

 

Calcii carbonas 

 

1512,82

 

Calcium 600 mg

 

Magnesii oxidum

 

66,31

 

Magnesium 40 mg

 

Zinci oxidum

 

9,33

 

Zincum 7,5 mg

 

Cupri oxidum

 

1,25

 

Cuprum 1 mg

 

Manganosi sulfas 
monohydricus

 

5,54

 

Manganum 1,8 mg

 

Natrii tetraboras 
decahydricus

 

2,23

 

Borum 0,25 mg

 

 
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, povidon K30, magnesium-
stearát, krospovidon typu A, DL-α-tokoferol, částečně hydrogenovaný sójový olej, sacharosa, 
hydrolyzovaná bovinní želatina, kukuřičný škrob, oxid křemičitý.  
Potahová  vrstva  tablety  –  hypromelosa,  oxid  titaničitý,  lehký  tekutý  parafín,  mastek,  natrium-lauryl-
sulfát, hlinitý lak červeně allura AC (E129), hlinitý lak oranžové žluti (E110), hlinitý lak brilantní modře 
FCF. 
 
 

 

Jak přípravek CALTRATE PLUS vypadá a co obsahuje toto balení  
Oválné, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety růžové barvy, na jedné straně je půlící rýha a vyraženo 
„M“ vlevo a „600“ vpravo od půlící rýhy. Na druhé straně je vyraženo „CALTRATE“. 

 

Lahvičky dodávané v krabičkách obsahují 15, 30, 2x30, 60 nebo 90 potahovaných tablet. Na trhu nemusí 
být všechny velikosti balení. 

 
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer Corporation Austria GmbH 
Floridsdorfer Hauptstrasse 1 
1210 Vídeň 
Rakousko 
 
 
Výrobce 
Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. 
Via Nettunense 90 
04011 Aprilia (LT) 
Itálie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.9.2015. 

Recenze (2)

Recenze produktu Caltrate Plus 90 tablet

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Na doporučení lékaře při osteopenii.

100 %

výborný, kupuji na doporučení magistry

Diskuze

Diskuze k produktu Caltrate Plus 90 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lenka I.

100 % 16/09/2015

výborný, kupuji na doporučení magistry

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám