Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Doplňková výživa

CALCICHEW D3 200 IU 60 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11951

80 % 3 recenze

K prevenci a léčbě nedostatku vitamínu D a vápníku. Vitamín D a vápník slouží jako doplněk při léčbě osteoporózy. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Lék k vnitřnímu užití.

Více informací

176
Běžná cena: 189 Kč, Ušetříte: 7 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze (1)

Podrobné informace

K prevenci a léčbě nedostatku vitamínu D a vápníku. Vitamín D a vápník slouží jako doplněk při léčbě osteoporózy. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: NYCOMED
Značka: NYCOMED
Kód výrobku: 11951
Kód EAN: 00047515
Kód SÚKL: 47515
Držitel rozhodnutí: NYCOMED

 

 


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls148329/2016

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Calcichew D3 500 mg/ 200 IU 

žvýkací tablety 

calcium, colecalciferolum 

 
 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
   
1. 

Co je Calcichew D

3

 500 mg/ 200 IU a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3  500 mg/ 200 IU užívat  

3. 

Jak se Calcichew D

3

 500 mg/ 200 IU užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Calcichew D3  500 mg/ 200 IU uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Calcichew D3  500 mg/ 200 IU  a k čemu se používá 

Calcichew D3  500 mg/ 200 IU obsahuje vápník a vitamín D, obě léčivé látky se podílejí na stavbě 
kostí. 
Calcichew  D3    500  mg/  200  IU  se  užívá  k prevenci  a  léčbě  nedostatku  vápníku  a  vitamínu  D  a  po 
poradě s lékařem jako doplněk při léčbě osteoporózy (řídnutí kostí). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3  500 mg/ 200 IU užívat  

 
Neužívejte přípravek Calcichew D3  500 mg/ 200 IU: 
-
 jestliže jste alergický(á) na vápník, vitamin D nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku   
(uvedenou v bodě 6) 
- jestliže máte nadměrné množství vápníku v krvi nebo moči; 
- jestliže máte závažné problémy s ledvinami; 
- jestliže máte ledvinové kameny;  
- jestliže máte nadměrné množství vitaminu D v krvi; 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Calcichew D3  500 mg/ 200 IU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Calcichew D3  500 mg/ 200 IU je zapotřebí v následujících 
případech: 

 

 

jestliže užíváte tento přípravek dlouhodobě, zvláště pokud užíváte také diuretika (používají se k 
léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoků) nebo srdeční glykosidy (používají se k léčbě 
srdečních poruch). Lékař by měl být v tomto případě informován o užívání přípravku Calcichew 
D3  500 mg/ 200 IU a měl by pravidelně kontrolovat hladinu kreatininu a vápníku v krvi. 

jestliže máte sníženou funkci ledvin, nebo sklon k tvorbě ledvinových kamenů (máte nebo jste 
v minulosti někdy měl(a) ledvinové kameny);  

-  

jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcémie); 

-         jestliže trpíte sarkoidózou (imunitní onemocnění, kdy může být zvýšená hladina vitamínu D 

v těle); 

jestliže jste nepohyblivý(á) a máte osteoporózu; 

-         jestliže užíváte jiný přípravek s vitamínem D. Další dávky vápníku a vitamínu D by měly být 

podávány pod lékařskou kontrolou. 

 
Pokud se Vás týká jakákoli z výše uvedených podmínek, poraďte se o užívání přípravku Calcichew 
D3  500 mg/ 200 IU se svým lékařem dříve, než jej začnete užívat. 
 
Jestliže užíváte Calcichew D3  500 mg/ 200 IU při léčbě osteoporózy, je nezbytné, aby Vám lékař před 
léčbou stanovil hladinu vápníku v krvi a rozhodl o vhodnosti léčby tímto přípravkem.   
 
V případě, že užíváte další léčivé přípravky obsahující vitamín D a/nebo přípravky či potraviny (např. 
mléko) s obsahem vápníku, včetně doplňků stravy, je možné, že se Vám zvýší hladina vápníku v krvi a 
může  dojít  ke  vzniku  milk-alkali  syndromu  (zvaný  také  Burnettův  syndrom,  vyskytuje  se  obvykle 
pouze  při  požití  velkého  množství  vápníku)  s následnou  poruchou  funkce  ledvin.  V takových 
případech u Vás proto lékař bude často sledovat hladinu vápníku v krvi a funkci Vašich ledvin.  
 
Další léčivé přípravky a Calcichew D3  500 mg/ 200 IU  
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Uhličitan vápenatý může zasahovat do vstřebávání souběžně podávaných tetracyklinových přípravků 
(antibiotika k léčbě infekcí). Z tohoto důvodu by tetracyklinové přípravky měly být podávány nejméně 
dvě hodiny před nebo čtyři až šest hodin po užití Calcichew D3  500 mg/ 200 IU. 
 
Orlistat (lék užívaný při léčbě nadváhy) může narušit vstřebávání vitamínů rozpustných v tuku, jako je 
například vitamín D3. 
 
Je-li současně užíván bisfosfonát, měl by být podán nejméně jednu hodinu před podáním  Calcichew 
D3  500 mg/ 200 IU. 
 
Při  souběžné  léčbě  levothyroxinem  (lék  užívaný  při  léčbě  onemocnění  štítné  žlázy)  může  být  jeho 
účinek snížen souběžným užíváním  vápníku, pravděpodobně blokováním  vstřebávání  levothyroxinu. 
Této  interakci  lze  předejít,  pokud  je  mezi  podáním  levothyroxinu  a  vápníku  dodržen  nejméně 
čtyřhodinový interval. 
 
Při souběžné léčbě chinolonovými antibiotiky (léčiva se širokým antibakteriálním spektrem) je třeba je 
podat nejméně 2 hodiny před a 6 hodin po podání přípravku Calcichew D3  500 mg/ 200 IU, aby se 
předešlo riziku snížení vstřebávání chinolonových antibiotik. 
 
Některá diuretika (močopudné přípravky) snižují vylučování vápníku v moči. Z důvodu zvýšeného 

           rizika  zvýšené hladiny vápníku v krvi by měla být v průběhu souběžného užívání diuretik pravidelně 

sledována hladina vápníku v krvi. 
 
Zvýšení hladiny vápníku v krvi je nutné se vyhnout u pacientů, kteří užívají digitalisová léčiva   

 

 

(léky na podporu srdeční činnosti). Pokud užíváte tyto léky, bude u Vás lékař sledovat EKG a hladinu 
vápníku v krvi. 
 
Přípravky obsahující soli vápníku, jako Calcichew D3  500 mg/ 200 IU, mohou snižovat vstřebávání 
látek jako je železo, zinek a stroncium ranelát. Z tohoto důvodu užívejte železo, zinek nebo stroncium 
ranelát nejméně 2 hodiny před nebo 2 hodiny po podání přípravku Calcichew D3  500 mg/ 200 IU.  
 
Užíváte-li  některý  z výše  uvedených  léků,  poraďte  se  o  užívání  Calcichew  D3    500  mg/  200  IU 
s lékařem dříve, než jej začnete užívat. 
 
Užívání přípravku Calcichew D3  500 mg/ 200 IU s jídlem a pitím 
Calcichew D3  500 mg/ 200 IU

 

lze užívat s jídlem a pitím nebo bez nich.

 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotenství 
Calcichew D3  500 mg/ 200 IU může být užíván v těhotenství při nedostatku vápníku a vitamínu D. 
U těhotných žen je třeba zabránit předávkování vápníkem a vitamínem D, protože byla prokázána 
spojitost mezi trvalou vysokou hladinou vápníku v krvi a vznikem nežádoucích účinků pro vyvíjející 
se plod.                                                                                                     

Kojení 
Calcichew  D3    500  mg/  200  IU  může  být  užíván  během  kojení.  Vápník  a  vitamín  D  přecházejí  do 
mateřského mléka. 
Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu v případě, že má být dítěti podán další vitamín D. 

  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Calcichew D3  500 mg/ 200 IU nemá žádný známý vliv na schopnost řídit a obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Calcichew D3  500 mg/ 200 IU obsahuje isomalt a sacharózu. 
Calcichew D3  500 mg/ 200 IU  obsahuje  sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Calcichew D3  500 mg/ 200 IU užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování 
Tableta Calcichew D3  500 mg/ 200 IU by měla být rozžvýkána, nebo rozpuštěna na jazyku. 

 

Nedostatek vápníku a vitamínu D  
Dospělí: Pokud lékař neurčí jinak, užívá se jedna  žvýkací tableta přípravku Calcichew D3 500 mg/ 
200 IU 1-3krát denně.  
Starší osoby užívají stejnou dávku jako dospělí pacienti. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti: Pokud lékař neurčí jinak, užívá se jedna žvýkací tableta přípravku Calcichew D3 500 mg/ 200 IU 
1-2krát denně.  
Děti mohou užívat přípravek Calcichew D3  500 mg/ 200 IU pouze v případě nedostatku vápníku a 
vitamínu D. 

 

 

Přípravek není vhodný pro děti do 4 let, děti starší 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s 
lékařem. 
 
Doplňková léčba při osteoporóze 
O dávkování a délce léčby musí rozhodnout lékař.  
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí obvykle užívají jednu žvýkací tabletu 2-3krát denně. 
Starší osoby užívají stejnou dávku jako dospělí pacienti. 
 
 
Bez porady s lékařem lze přípravek užívat nejdéle 4 týdny. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3  500 mg/ 200 IU, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3  500 mg/ 200 IU, než jste měl(a), sdělte to ihned 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcichew D3  500 mg/ 200 IU 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás 
vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků. Přestaňte přípravek Calcichew D3  
500 mg/ 200 IU užívat, ale vezměte si s sebou příbalovou informaci a/nebo tento lék: 
 
-  bolest a pálení při močení  
-  poruchy srdečního rytmu  
-  kterýkoli z níže popsaných účinků, pokud se vyskytne ve zvýšené míře 
 
Méně časté nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta ze 100) 
Zvýšení vápníku v krvi a moči  
 
Vzácné nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta z 1000)  
Zácpa, porucha trávení, plynatost, nevolnost, bolest břicha, průjem 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta z 10 000)  
Svědění,  vyrážka,  kopřivka,  Milk-alkali  syndrom  (zvaný  také  Burnettův  syndrom,  vyskytuje  se 
obvykle  pouze  při  požití  velkého  množství  vápníku);  příznaky  jsou  časté  nucení  na  močení, 
neustávající bolest hlavy, přetrvávající ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava 
nebo slabost, zvýšená hladina vápníku v krvi, zvýšení pH krve a porucha funkce ledvin. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
reakce z přecitlivělosti, jako je otok obličeje a krku nebo otok hrdla 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu 

 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak  přípravek Calcichew D3  500 mg/ 200 IU uchovávat  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Uchovávejte obal na tablety pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Calcichew D3  500 mg/ 200 IU obsahuje 
Léčivými látkami jsou: 
calcii carbonas 1250 mg ( odpovídá calcium 500  mg) v jedné žvýkací tabletě,                                                                                      
colecalciferoli pulvis (vitamín D

3

) 200 IU/5 mikrogramů v jedné žvýkací tabletě            

 

              

 

 

 
Pomocnými látkami jsou: 
Xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), silice oplodí sladkého pomeranče, magnesium -stearát, 
sukralóza (E955), směs mono- a diacylglycerolů, tokoferol alfa, sacharóza, oxidovaný kukuřičný 
škrob, střední nasycené triacylglyceroly, natrium-askorbát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Jak přípravek Calcichew D3  500 mg/ 200 IU vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené žvýkací tablety, které mohou mít světle žluté skvrny.  
 
Velikost balení: 20, 60 a 100 žvýkacích tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci  
 
Takeda Austria GmbH 
St. Peter str. 25, Linz, Rakousko 
 
Výrobce/i 
Takeda AS 
Drammensveien 852,  
1383 Asker, Norsko 
 
nebo 
 
Takeda Pharma AS 
55B Jaama Street, 

 

 

63308 Polva, Estonsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 
Škrétova 12/490 
120 00  Praha 2 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 26.7.2016 
 
 
 

Recenze (3)

Recenze produktu CALCICHEW D3 200 IU 60 tablet

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

40 %

těžko zhodnotit efekt

100 %

Diskuze (1)

Diskuze k produktu CALCICHEW D3 200 IU 60 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Calchichew

(0) 21/12/2013

výrobek obsahuje vápník i D3, super na kosti.

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Tereza K.

100 % 09/03/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám