Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na kosti, klouby, chrupavky

CALCII CARBONICI MEDICAMENTA 0.5 g 100 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 28023
96 %

K prevenci i léčbě hypokalcémie (nedostatku vápníku).

Více informací

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Běžná cena: 159 Kč
149 Kč
Ušetříte: 6 % (10 Kč)

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

CALCII CARBONICI MEDICAMENTA 0.5 g 100 tablet

Přípravek se používá k prevenci i léčbě hypokalcémie (nedostatku vápníku) při jeho nedostačujícím přívodu při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení zlomenin a u starších osob jejich prevence (podávat s vitamínem D), eliminace traumat, dlouhodobá léčba kortikoidy, poruchy vápníkového metabolismu, alergické choroby vzniklé zejména v důsledku vrozené dispozice, jako např. atopický ekzém, tetanie - tj. zvýšená nervosvalová dráždivost (křeče), křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), řídnutí kostí (osteoporóza), alergické otoky hrtanu a hltanu, chronická zánětlivá onemocnění, různé kožní choroby (dermatózy). Přípravek mohou užívat dospělí, děti i mladiství.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o.
Značka: GLENMARK
Kód výrobku: 28023
Kód EAN: 8595112610077
Kód SÚKL: 17994
ATC skupina: Uhličitan vápenatý
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

CALCII CARBONICI MEDICAMENTA 0.5 g 100 tablet

Příbalovou informaci k produktu CALCII CARBONICI MEDICAMENTA 0.5 g 100 tablet stáhnete ve formátu pdf zde: CALCII CARBONICI MEDICAMENTA 0.5 g 100 tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC CALCII CARBONICI MEDICAMENTA 0.5 g 100 tablet

sp.zn. sukls28430/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta

tablety

calcii carbonas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta a k čemu se užívá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívat
  2. Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívá
  3. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta uchovávat
  4. Obsah balení a další informace

1. Co je Calcii carbonici 0,5 tbl.

Medicamenta a k čemu se užívá

Calcii carbonici 0,5 tbl.

Medicamenta je kalciový přípravek, který doplňuje hladinu vápníku v organismu. Používá se k prevenci i léčbě nedostatku vápníku (hypokalcémie) při jeho nedostatečném příjmu ve stravě nebo při zvýšené potřebě vápníku, a dále při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení zlomenin a u starších osob prevence zlomenin (podávat současně s vitaminem D), zmírnění traumatických stavů (po úrazu) při nedostatečném přívodu vápníku, dlouhodobá léčba kortikoidy, poruchy vápníkového metabolismu, alergická onemocnění vzniklá zejména v důsledku vrozené dispozice, jako např. atopický ekzém, tetanie - tj. zvýšená nervosvalová dráždivost (křeče), křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), řídnutí kostí (osteoporóza), alergický zánět nosohltanu, různé kožní choroby (dermatózy). Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl.

Medicamenta užívat

Neužívejte Calcii carbonici 0,5 tbl.

Medicamenta

 • jestliže jste alergický/á na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcémii),
 • jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností,
 • jestliže máte ledvinové nebo žlučové kameny,
 • jestliže trpíte onemocněním příštítných tělísek (hyperparathyreózou) doprovázeným vysokými hladinami vápníku v krvi a moči.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pacienti s achlorhydrií (nepřítomnost kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě, která bývá spojena s vleklým zánětem žaludku) by měli přípravek užívat mezi jídlem. Při dlouhodobém užívání přípravku jsou nutné laboratorní kontroly hladiny vápníku v krvi a v moči, zejména pokud současně užíváte přípravky obsahující vitamin D. Bez porady s lékařem neužívejte žádné přípravky obsahující vápník nebo vitamin D. Podávání solí vápníku může vést ke vzniku zácpy a nadýmání.

Další léčivé přípravky a Calcii carbonici 0,5 tbl.

Medicamenta

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Perorální podávání vápníku (podání ústy) snižuje vstřebávání některých antibiotik, zejména tetracyklinu a vitaminů rozpustných v tucích (např. vitamín A a D). Při současném podávání těchto přípravků musíte zachovat tříhodinový odstup mezi jejich užitím. Vápník zesiluje účinek srdečních glykosidů (léků užívaných k léčbě srdečních onemocnění, např. digoxin). Přípravek neužívejte společně s přípravky, které obsahují fluor, zejména fluorid sodný. Vstřebávání vápníku z trávicí soustavy snižuje kyselina šťavelová, kyselina fytová a soli draslíku a sodíku.

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta s jídlem a pitím Tablety se polykají celé nebo rozdělené, zapijte je dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat na základě doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta obsahuje monohydrát laktosy.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl.

Medicamenta užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 2 - 4 tablety denně při preventivním podávání, při léčebném podávání lze dávkování zvýšit podle doporučení lékaře. Dětem se podává 1/2 - 1 tableta denně. Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dětem) současně další přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.

Tablety se polykají celé nebo rozdělené a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Bez porady s lékařem lze tablety užívat k prevenci po dobu 7 - 10 dnů, pak je vhodné poradit se s lékařem o další léčbě.

Jestliže jste užil(a) více Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta, než jste měl(a)

Předávkování přípravkem může způsobit příznaky, jako jsou pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha nebo zácpa. Pokud máte podezření na předávkování, vyhledejte ihned svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Calcii carbonici 0,5 tbl.

Medicamenta Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou vyskytnout potíže jako zácpa, při dlouhodobém podávání vysokých dávek existuje možnost poškození ledvin. Při nadměrných dlouhodobých dávkách podávaných během těhotenství hrozí zvápenatění plodu. Užití vysokých dávek vápníku může vyvolat tzv. milk alkali syndrom (příznaky jsou časté nucení k močení, bolest hlavy, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, zvýšení hladiny vápníku v krvi a porucha funkce ledvin). Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta obsahuje

 • Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna tableta obsahuje calcii carbonas 0,5 g.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, pšeničný škrob, želatina, mastek, magnesium- stearát

Jak Calcii carbonici 0,5 tbl. vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, o průměru asi 13 mm, v blistrech po 10 tabletách. Balení obsahuje 50 nebo 100 tablet (5 nebo 10 blistrů) v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.5.2016

Recenze (9)

CALCII CARBONICI MEDICAMENTA 0.5 g 100 tablet

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Mám hypoparathyreózu, tudíž mé tělo nedokáže cholekalciferol (vitamin D3) proměnit na kalcitriol. Calcii Carbonici je jediný přípravek na trhu, který neobsahuje zbytečné přísady (cholekalciferol nebo ergokalciferol) a tudíž je vhodný pro lidi s hypoparathyreózou. Jedna tableta Calcii Carbonici obsahuje 500 mg uhličitanu vápenatého (200 mg vápníku). Jelikož musím brát 600 mg vápníku každých 6 hodin, je škoda, že se tablety nedělají větší.

Téměř čistý uhličitan vápenatý bez zbytečných přísad.
Ideální pro lidi s hypoparathyreózou.
Množství vápníku v jedné tabletě by mohlo být větší (alespoň 600 mg).
90 %

nebylo u nás v lékárně, koupeno zde
90 %

Doporučuji.

Pomáhá mému štěněti při růstu.
80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Cena Jako prevence proti řídnutí kostí.

100 %

Cena Jako prevence proti řídnutí kostí.

Diskuze

CALCII CARBONICI MEDICAMENTA 0.5 g 100 tablet

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka