Lékárna.cz
Hledat

BEPANTHEN Plus krém 100 g

Léčivý přípravek
BEPANTHEN Plus krém 100 g

Bepanthen Plus se používá k dezinfekci a hojení drobných poranění

Více informací

Skladem Zítra odešleme, u vás pozítří.

Běžná cena: 399 Kč
359 Kč (3,59 Kč/g)
Ušetříte: 10 % (40 Kč)

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

359 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

BEPANTHEN Plus krém 100 g

Vzhledem k dezinfekčním a hojivým účinkům vhodné používat na ošetření drobných povrchových poranění, odřenin a škrábnutí s rizikem infekce: například na drobné řezné rány a odřeniny, oděrky, záděry, lehké popáleniny, trhliny a praskliny pokožky (např. po epilaci, depilaci či tetování), u proleženin a otlaků nebo u malých chirurgických výkonů. Lze jej použít i k léčbě popraskaných bradavek u kojících žen

Léková forma

Téměř bílý homogenní neprůhledný krém v tubě k lokálnímu užití.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je Dexpanthenolum 50 mg a Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg v 1 g krému

Jak užívat

Nanášejte tenkou vrstvu Bepanthen Plus i několikrát denně (1-5x), podle potřeby, na očištěnou ránu nebo zanícenou oblast pokožky. Podle potřeby lze ránu chránit náplastí nebo obvazem. Je třeba se vyhnout aplikaci přípravku na větší kožní plochy.

Na co si dát pozor

 • Bepanthen Plus je lék k vnějšímu použití.
 • Nepoužívejte Bepanthen Plus pokud máte alergii na kteroukoliv složku tohoto přípravku.
 • Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima, ušima a sliznicemi.
 • Podání tohoto přípravku v těhotenství i v období kojení je možné.
 • Čtěte pečlivě příbalovou informac

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 100 g krému.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Produktová řada:
Kód výrobku:
381565
Kód EAN:
8590322003121
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Jiná léčiva podporující tvorbu jizev
Farmakoterapeutická skupina:
přípravky pro léčbu ran a vředů | léčiva podporují tvorbu jizev | jiná léčiva podporující tvorbu jizev
Cesta podání:
Kožní podání

Oznámit nežádoucí účinky

sp.zn. sukls193816/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bepanthen Plus

50 mg/g + 5 mg/g

krém

Dexpanthenolum a Chlorhexidini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Bepanthen Plus a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen Plus používat
 3. Jak se Bepanthen Plus používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Bepanthen Plus uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je BEPANTHEN PLUS a k čemu se používá

Bepanthen Plus je krém, který obsahuje dvě léčivé látky. Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na kyselinu pantothenovou ze skupiny B vitaminů. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže a zvyšuje pružnost a pevnost jizev. Chlorhexidin je látka s dezinfekčním účinkem, který znemožňuje pomnožování mikrobů na povrchu ran. Tím brání vzniku a šíření infekce v ráně. Bepanthen Plus zabraňuje i vysušování ran a díky chladivému účinku zmírňuje i jejich bolestivost.

Bepanthen Plus se používá na povrchní poranění všech druhů s rizikem infekce. Lze ho použít bez porady s lékařem na suchá i mokvající povrchová poranění pokožky, jako jsou odřeniny, řezné rány a poškrábání, trhliny a praskliny pokožky, lehké popáleniny, otlaky, záněty kůže a k léčbě popraskaných bradavek u kojících žen. Po poradě s lékařem se dále používá k léčbě chronických stavů, jako jsou bércové vředy a proleženiny, k léčbě kožních infekcí (například druhotně infikované ekzémy a neurodermatitidy, to je zánětlivé svědivé onemocnění kůže) a v oblasti malých chirurgických výkonů.

Doba léčby je 7-14 dnů. Přípravek je určen pro dospělé i děti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BEPANTHEN PLUS používat

Nepoužívejte Bepanthen Plus

 • jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol, chlorhexidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • na protržený ušní bubínek

Upozornění a opatření

Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima, ušima a sliznicemi.

Bepanthen Plus nemá být používán při zraněních nebo podráždění kůže, která nevykazují riziko infekce (například sluneční spálení). V těchto případech se doporučují přípravky s obsahem samotného dexpanthenolu:

Bepanthen krém, který je vodnatého složení, snadno roztíratelný a rychle se vstřebávající, je také vhodný k péči o mokvající poranění, oblasti s ochlupením a nejvíce exponovaná místa kůže (jako obličej, lokty a ruce).

Je-li žádoucí, aby existovala ochranná vrstva (například při prevenci a léčbě zarudnutí kůže od plen u dětí a prsu matky, která kojí), nebo je-li kůže velmi suchá, doporučuje se:

 Bepanthen mast, která má vyšší obsah tuku. Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní (nedochází k zmenšení vředu nebo zhojení rány) nebo dojde k zhoršení (zduření a zarudnutí okrajů rány, zvýšená bolestivost, horečka), je třeba vyhledat lékaře. Těžká, hluboká nebo velmi znečištěná poranění musí být ošetřena lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte Bepanthen Plus déle než 14 dní. Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Další léčivé přípravky a Bepanthen Plus

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Chlorhexidin, jedna z léčivých látek přípravku, je neslučitelná s mýdly a jinými aniontovými látkami. Nedoporučuje se proto používat Bepanthen Plus současně s jiným antiseptikem (protimikrobiální látka používaná na kůži).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek je možno používat během těhotenství i kojení. Je však nutno vyvarovat se aplikace přípravku na větší kožní plochy. Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, měl by být před kojením z bradavek smyt.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

Bepanthen Plus obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny

Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se BEPANTHEN PLUS používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nanášejte tenkou vrstvu Bepanthen Plus i několikrát denně (1-5x), podle potřeby, na očištěnou ránu nebo zanícenou oblast pokožky. Podle potřeby lze ránu chránit náplastí nebo obvazem. Je třeba se vyhnout aplikaci přípravku na větší kožní plochy.

Bepanthen Plus lze lehce nanášet i omývat, nemastí ani nelepí.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: Alergické kožní reakce, jako kontaktní dermatitida (zánět kůže), alergická dermatitida (zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže, puchýře, otok. Dále se může objevit anafylaktická reakce (akutní alergická reakce), anafylaktický šok (život ohrožující forma alergické reakce), astmatický záchvat, mírné až střední reakce z přecitlivělosti, které mohou postihovat kožní, dýchací, zažívací a kardiovaskulární systém ( týkající se srdce a cév). Tyto reakce se projevují příznaky, jako jsou vyrážka, kopřivka, otok, svědění a kardiorespirační potíže (oběhové a dýchací).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak BEPANTHEN PLUS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co BEPANTHEN PLUS obsahuje

Léčivou látkou je Dexpanthenolum 50 mg a Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg v 1 g krému -Pomocnými látkami jsou racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol , bílá vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny, makrogol-2000- stearát, čištěná voda

Jak BEPANTHEN PLUS vypadá a co obsahuje toto balení

Bepanthen Plus je téměř bílý homogenní neprůhledný krém v tubě. Velikost balení: 30g, 3,5 g a 100g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH,Emil-Barell Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen,Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.8.2016

BEPANTHEN Plus krém 100 g

BEPANTHEN Plus krém 100 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

BEPANTHEN Sensiderm krém 20 g

Bepanthen Sensiderm krém ulevuje od projevů ekzému jako jsou svědění…

Skladem

166 Kč

BEPANTHEN SensiDaily krém 150 ml

Bepanthen SensiDaily je hydratační krém pro každodenní péči o suchou…

Skladem

385 Kč

BEPANTHEN Baby mast 100 g

Jemná mast pro každodenní péči o pokožku dětského zadečku. Podporuje…

Skladem více než 5 kusů

309 Kč 279 Kč -10 %

BEPANTHEN Sensiderm krém 50 g

Bepanthen Sensiderm krém ulevuje od projevů ekzému¨jako jsou svědění…

Skladem

319 Kč

BEPANTHEN Baby mast 3,5 g

Mast pro celou rodinu. Pečuje o zadeček miminka, ošetří bradavky…

Skladem

27 Kč

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.