Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léčivé přípravky na atopický ekzém

Balneum Hermal Plus 2X500ML Přísada do koupele

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12521

94 % 3 recenze

K podpůrné léčbě těm pacientům, kteří mají potíže s výrazně suchou a svědící kůží.

Více informací

419
Běžná cena: 569 Kč, Ušetříte: 26 % (150 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 24. 1. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 1. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

K podpůrné léčbě těm pacientům, kteří mají potíže s výrazně suchou a svědící kůží.

Informace o produktu

Výrobce: ALMIRALL HERMAL
Značka: BALNEUM
Kód výrobku: 12521
Kód EAN: 4042762053180
Kód SÚKL: 60414
Držitel rozhodnutí: ALMIRALL HERMAL

Přípravek je určen k podpůrné léčbě těm pacientům, kteří mají potíže s výrazně suchou a svědící kůží. Používat Balneum Hermal Plus je též možno u malých dětí a kojenců s citlivou kůží. Mezi spektrum použití patří atopický (kojenecký) ekzém, neurodermatitida, lupénka a ichtyóza. Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství i bez doporučení lékaře. Přípravek je možné používat i během těhotenství a kojení.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták


Příbalová informace : Informace pro uživatele
Balneum Hermal Plus
Přísada do koupele
Sojae oleum, Lauromacrogolum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Balneum Hermal musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V této příbalové informaci najdete:
1. Co je Balneum Hermal Plus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Balneum Hermal Plus používat
3. Jak se přípravek Balneum Hermal Plus užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Balneum Hermal Plus uchovávat
6. Další informace
1. CO JE BALNEUM HERMAL PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Balneum Hermal Plus
Balneum Hermal obsahuje léčivé látky sojae oleum ( sójový olej) 82,95 g a lauromacrogolum 400 (lauromakrogol 400) 15,00 g ve 100 g roztoku.
Balneum Hermal je přísada do koupele.
Balneum Hermal Plus pokrývá pokožku olejovým filmem, který slouží jako přechodná ochranná vrstva až do obnovení přirozeného tukového kožního pláště.
Balneum Hermal Plus snižuje uvolňování fyziologických faktorů zadržujících vodu v rohové vrstvě kůže. Snižuje také zvýšené odpařování vody u kožních onemocnění jako jsou ekzémy a lupénka. Kromě toho také usnadňuje odlučování šupin.
Použití Balneum Hermal Plus je vhodné u těch pacientů, u nichž je pokožka chudá na látky tukové povahy, suchá a úporně svědící. Zvláštní výhodou je příjemný způsob opětného obnovení přirozeného mastného povrchu kůže.
Balneum Hermal Plus se používá k podpůrné léčbě u těch pacientů , kteří mají potíže s výrazně suchou a svědící kůží. Používat Balneum Hermal Plus je též možno u malých dětí a kojenců s citlivou kůží. Mezi spektrum použití patří atopický (kojenecký) ekzém, neurodermatitida, lupénka a ichtyóza. Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství i bez doporučení lékaře. Přípravek je možné používat i během těhotenství a kojení.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT BALNEUM HERMAL PLUS
Přípravek Balneum Hermal Plus se nesmí užívat
- pokud jste přecitlivělý/á na léčivou látku anebo některou z pomocných látek
pokud trpíte akutní formou pustulózní (puchýřnaté) lupénky
Při užívání přípravku Balneum Hermal Plus je třeba zvláštní opatrnosti
Lázně jako takové (také s přísadou Balneum Hermal Plus) nejsou doporučovány při horečnatých stavech, tuberkulóze, těžkých srdečních chorobách a onemocněních oběhového systému a při vysokém krevním tlaku.
Jestliže se u vás objeví některá z těchto nemocí, poraďte se o dalším používání se svým lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou známy. Pouze při následném použití mýdel, saponátů a kosmetických přípravků s alkoholem dochází ke zrušení příznivého účinku Balneum Hermal Plus.
Užívání přípravku Balneum Hermal Plus s  jídlem a pitím
Použití léku Balneum Hermal Plus není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Balneum Hermal Plus není jídlem ani nápoji ovlivněn.
Těhotenství a kojení
Používání přípravku Balneum Hermal Plus je možné i během těhotenství a kojení bez omezení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje .
Důležité informace o některých složkách přípravku Balneum Hermal Plus
Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.
3. jak se přípravek BALNEUM HERMAL PLUS užívá?
Balneum Hermal Plus užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste zcela jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Jako odměrku můžete použít vnitřní díl šroubovacího uzávěru.
Před použitím protřepat!
Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka:
Pro 1 koupel (150 l vody) použijte 30 45 ml olejového roztoku, což odpovídá 2 3 odměrkám (šroubovací uzávěr).
Pro dětskou koupel (25 l vody) použijte 5 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/3 odměrky (šroubovací uzávěr).
Pro částečnou koupel (5 l vody) použijte 1 ml olejového roztoku, což odpovídá kávové lžičky.
Způsob použití
Frekvence použití se řídí druhem, rozsahem a velikostí potíží a má být stanovena individuálně. Koupele je doporučováno provádět v odstupu 2-3 dnů, případně denně.
Odměřené množství olejového roztoku přidejte do vody, nikoliv obráceně, a dobře promíchejte až se dosáhne stejnoměrného rozptylu. Teplota lázně by neměla překročit 36 °C (nižší teplota lázně, kolem 32 °C je pro opětné obnovení mastného povrchu kůže příznivější, při vyšší teplotě promašťující efekt mírně klesá). Doba koupele je individuální, neměla by však přesáhnout 15-20 minut. U kojenců a malých dětí obvykle postačuje doba lázně jen několik minut.
Balneum Hermal Plus může být použit i při sprchování. V tomto případě se neředěný olejový roztok nanese na navlhčenou pokožku a pak se osprchuje. Po koupeli se kůže osuší lehkými doteky ručníkem; silné otírání snižuje léčebný účinek!
Upozornění
Balneum Hermal Plus nesmí neředěný vniknout do očí. Při náhodném kontaktu s očima je nutno oči okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody. K dosažení opětného promaštění se kůže nesmí nadměrně osušovat a otírat ručníkem, aby se nesetřel vytvořený mastný povlak. Po každé koupeli je nutno vanu vyčistit běžným čistícím prostředkem a opláchnout horkou vodou, protože i povrch vany je pokryt mastným povlakem a vzniká nebezpečí uklouznutí.
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Balneum Hermal Plus než jste měl/a:
Škodlivé působení vlivem zvýšené olejové koncentrace v koupelové vodě není známé.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
4. možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Balneum Hermal Plus nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob
Vzácné: méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob, včetně ojedinělých případů
Nežádoucí účinky:
Velmi vzácné: Přípravek je obvykle dobře snášen, ale v ojedinělých případech se může vyskytnout zarudnutí, svědění až pálení pokožky. Sójový olej může ve velmi vzácných případech (<1/10 000) vyvolat rekci z přecitivělosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK BALNEUM HERMAL PLUS UCHOVÁVAT
Nepoužívejte přípravek po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na lahvičce a na papírové krabičce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje Balneum Hermal Plus
Léčivé látky jsou sojae oleum (sójový olej) 82,95 g a lauromacrogolum 400 (lauromakrogol 400) 15,00 g ve 100 g roztoku.
Pomocné látky jsou propylenglykol, askorbyl-palmitát, citroglycerol-stearát a parfém.
Jak přípravek Balneum Hermal Plus vypadá a  co obsahuje toto balení
Světle žlutý, mírně opalizující, olejovitý roztok s vůní parfému v bílé neprůhledné plastové lahvi
a v papírové krabičce.
Balneum Hermal Plus je dostupný v balení 20, 100, 200, 500 a 2x500 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296
www.hermal.de
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.9.2009

Recenze (3)

Recenze produktu Balneum Hermal Plus 2X500ML Přísada do koupele

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

super

80 %

Tento produkt používám ze zdravotních důvodů. Není to lék,spíš prevence.Po koupeli je pokožka,jako po použití pleťového mléka.

Zklidnění a zvláčnění suché pokožky
Cena
100 %

Velmi dopopručuji

Používáme na atopický exém a velmi se zlepšil.

Diskuze

Diskuze k produktu Balneum Hermal Plus 2X500ML Přísada do koupele

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 01/01/2013

Tento produkt používám ze zdravotních důvodů. Není to lék,spíš prevence.Po koupeli je pokožka,jako po použití pleťového mléka.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám