Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

ASPIRIN 500 mg 20 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13782

94 % 9 recenzí

Pomáhá při různých bolestech, především hlavy, zubů, menstruační bolesti, bolesti svalů, kloubů, zad či u bolestí způsobených záněty.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Aspirin® je lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou kyselinou acetylsalicylovou.

Více informací

96
Běžná cena: 106 Kč, Ušetříte: 9 % (10 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (9)
Diskuze

Podrobné informace

Pomáhá při různých bolestech, především hlavy, zubů, menstruační bolesti, bolesti svalů, kloubů, zad či u bolestí způsobených záněty.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Aspirin® je lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou kyselinou acetylsalicylovou.

Informace o produktu

Výrobce: BAYER
Značka: ASPIRIN
Kód výrobku: 13782
Kód EAN: 8590322000403
Kód SÚKL: 46216
Držitel rozhodnutí: BAYER

Aspirin si oblíbily už naše prababičky. Pomáhá při různých bolestech, především hlavy, zubů, menstruační bolesti, bolesti svalů, kloubů, zad či u bolestí způsobených záněty. Snižuje též zvýšenou tělesnou teplotu.
Originální Aspirin patří mezi nejprodávanější léky na bolest na světě a pomáhá generacím lidí již 110 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/6 

sp.zn. sukls181527/2010 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Aspirin 

500 mg 

tablety 

 

acidum acetylsalicylicum  

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s 
příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 3 dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem . 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je Aspirin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin užívat  

3. 

Jak se Aspirin užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Aspirin uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

CO JE ASPIRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Kyselina  acetylsalicylová  snižuje  tvorbu  prostaglandinů  (fyziologicky  účinných  sloučenin,  které  se 
podílejí na vzniku zánětu), a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuje záněty. 
Přípravek se užívá při bolestech hlavy, zubů, bolestech v krku spojených s nachlazením, menstruačních 
bolestech,  bolestech  svalů,  kloubů  a  zad.  Při  zánětlivých  onemocněních  horních  cest  dýchacích  nebo 
chřipce k úlevě od bolesti a horečky.  
 
Přípravek  není  určen  pro  děti  do  12  let.  Dospívající  od  12  do  16  let  smějí  užívat  kyselinu 
acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.  
Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí při bolesti spojené se zánětem kloubů. 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ASPIRIN UŽÍVAT  

 
Neužívejte Aspirin  

 

2/6 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).   

-  jestliže  u  Vás  v minulosti  požití  salicylátů  nebo  látek  s podobným  účinkem,  zejména  nesteroidních 

protizánětlivých léků vyvolalo astmatický záchvat, rýmu nebo kopřivku 

-  jestliže máte v současnosti žaludeční nebo dvanácterníkové vředy nebo krvácíte z trávicího traktu 
-  pokud trpíte zvýšenou krvácivostí 
-  pokud užíváte metotrexát v dávce 15 mg týdně či vyšší 
-  pokud máte závažné selhání jater, ledvin nebo srdce 

  

Přípravek nesmí užívat ženy v poslední třetině těhotenství. 
Přípravek  nesmí  užívat  děti  a  dospívající  ve  věku    do  16  let  při  současně  probíhajícím  horečnatém 
onemocnění. 
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Aspirin  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká některý z 
níže uvedených bodů 
 

při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty) 

pokud jste někdy v minulosti měl(a) vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo jste krvácel(a) z trávicího 
traktu 

při poškození ledvin  nebo u poruch krevního oběhu (například cévní onemocnění ledvin, městnavé 
srdeční selhání, nedostatek tekutin v organismu, velký chirurgický výkon, sepse (otrava krve) nebo 
závažné krvácivé stavy), protože přípravek může dále zvýšit riziko poškození ledvin a vést až k 
akutnímu selhání ledvin 

při poruše funkce jater 

v první a druhé třetině těhotenství 

během kojení (pouze v nízkých dávkách) 

při dně 

pokud máte nedostatek enzymu

 glukóza-6-fosfát dehydrogenázy

  

máte-li průduškové astma, chronické onemocnění dýchacích cest, sennou rýmu nebo zduření nosní 
sliznice (nosní polypy) 


 
Aspirin snižuje shlukování krevních destiček a tím může vést ke zvýšení krvácivosti např. při a po 
chirurgických zákrocích nebo úrazech. 
  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Aspirin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Aspirin a účinky jiných současně podávaných léčiv se mohou vzájemně ovlivňovat. 
Kyselina acetylsalicylová ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků: 

zvyšuje účinky metotrexátu 

zvyšuje riziko krvácení při současném užití antikoagulancií (léky snižující krevní srážlivost, např. 
kumarin, heparin)  

 

3/6 

zvyšuje  riziko  vzniku  vředů  a  krvácení  do  trávicí  soustavy  při  užití  dalších  nesteroidních 
protizánětlivých léčiv se salicyláty užívaných ve vyšších dávkách (≥ 3g denně) 

snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové) 

zvyšuje obsah digoxinu v krvi 

zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik (např. inzulín, sulfonylmočoviny) 

zvyšuje riziko krvácení u trombolytik (léky k rozpouštění krevních sraženin) 

zvyšuje  riziko  krvácení  při  současném  užívání  selektivních  inhibitorů  zpětného  vychytávání 
serotoninu (léků proti depresi - např.: citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, 
sertralin) 

snižuje glomerulární filtraci u současného užití diuretik a ACE inhibitorů (léky k léčbě vysokého 
krevního tlaku) 

obsah salicylátů v krvi při kortikosteroidní léčbě je snížen 

zvyšuje toxicitu valproové kyseliny (používané k léčbě epilepsie) 

zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu 

 
Přípravek Aspirin s jídlem,  pitím a alkoholem 
Tablety se mají užívat s dostatečným množstvím tekutin. Neužívejte nalačno. 
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství: 
Jestliže dojde během delšího podávání přípravku Aspirin k otěhotnění, je třeba o tom uvědomit lékaře, 
který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda kyselina 
acetylsalicylová na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. Ve třetím trimestru těhotenství 
se Aspirin nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství. 
 
Kojení: 
Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka.  
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné 
přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má však být kojení přerušeno včas. 
 
 
Plodnost: 
Přípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen. 
Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie. Nebyla však prokázána žádná příčinná souvislost mezi 
užíváním kyseliny acetylsalicylové a tímto efektem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Aspirin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 
 
 
3. 

JAK SE ASPIRIN UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

 

4/6 

Tablety se mají užívat s dostatečným množstvím tekutin. Neužívejte nalačno. 
 
 
Dávkování  
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 3-5 dní

.  

 

Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí a dospívající od 16 let 
Dávka 500-1000 mg kyseliny acetylsalicylové (1-2 tablety) se může užívat v časových odstupech 4 až 8 
hodin. Maximální denní dávka 4 g léčivé látky se nesmí překročit. 
 
Děti a dospívající do 16 let 
Přípravek není určen pro děti do 12 let. 
Dospívající od 12 do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. 
Dávkování  vždy určí lékař. 
Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem a dospívajícím v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik 
Reyova syndromu (viz bod 4).  
 
Starší pacienti 
Dávka 500-1000 mg kyseliny acetylsalicylové (1-2 tablety) se může užívat v časových odstupech 4 až 8 
hodin. Maximální denní dávka 4 g léčivé látky se nesmí překročit. 
 
O vhodnosti současného užívání přípravku Aspirin s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo 
nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Pacienti s astmatem nebo zduřením nosní sliznice (nosní polypy) by se měli před užitím tohoto přípravku 
poradit s lékařem.  
 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin, než jste měl(a) 
 
Příznaky předávkování:  
 
Mírné předávkování 
Pískání  v  uších,  pocit  poškození  sluchu,  bolest  hlavy,  závrať  a  zmatenost  jsou  pozorovány  v případě 
předávkování a mohou být upraveny snížením dávky. 
 
Závažné předávkování 
Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles krevního cukru. 
 
 
Předávkování  u  starších  pacientů  a  především  u  dětí  (předávkování  během  léčby  nebo  časté  náhodné 
předávkování)  může  vést  k ohrožení  života.  Při  podezření  na  předávkování  nebo  náhodném  požití 
přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aspirin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
 

 

5/6 

 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.

 

 

 

 
Trávicí soustava (poruchy trávicího traktu): 

Bolesti břicha, pálení žáhy, pocit na zvracení, zvracení. 

Krvácení do žaludku a střev, které může vést k chudokrevnosti z nedostatku železa.  

Žaludeční a dvanácterníkové vředy a perforace. 

Ojedinělé případy poruchy funkce jater.  

Poruchy nervového systému 

Závratě, hučení v uších, které obvykle svědčí o předávkování. 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Zvýšené riziko krvácení (např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech). 

U pacientů s enzymatickou poruchou (nedostatečností glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy) byla    
hlášena hemolýza (rozpad červených krvinek) a hemolytická anémie (chudokrevnost z rozpadu 
červených krvinek).

 

Poruchy ledvin a močových cest 
-             Bylo hlášeno poškození ledvin a akutní selhání ledvin  
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání 

Např. kopřivka, kožní reakce, anafylaktické reakce, astma, otok obličeje a končetin. 

 
Reyův syndrom: 
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce 
horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší 
riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a 
léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci, nebo (nejčastěji) až ve stádiu 
rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, 
průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, 
pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, 
delirium. Pokud se u dítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba 
neprodleně vyhledat lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

JAK ASPIRIN UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Uchovávejte tento přípravek  mimo dohled  a dosah dětí 

 

6/6 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné 
do: nebo EXP:.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Aspirin obsahuje 
 

Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 500 mg.  

Pomocnými látkami jsou celulóza a kukuřičný škrob. 

 
Jak přípravek Aspirin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé,  kulaté  bikonvexní

 

tablety  o  průměru  12 mm,  z jedné  strany  označeny  „ASPIRIN  0,5“  a  z druhé 

znakem BAYER. 
 
Balení obsahuje 10 (20, 50, 100) tablet v blistru (bezbarvý průhledný PP/Al zeleně lakovaný) a krabičce. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 
Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.7.2015. 

 

Recenze (9)

Recenze produktu ASPIRIN 500 mg 20 tablet

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

80 %

80 %

100 %

Pomůže při nachlazení.

Účinný.
100 %

100 %

80 %

Lepší jak acylpirin

Diskuze

Diskuze k produktu ASPIRIN 500 mg 20 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Marcela R.

100 % 30/09/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám