Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Léky na oční alergie

ALLERGODIL OČNÍ KAPKY 1X6ML0.05% Oční kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 36887

100 % 4 recenze

K léčbě alergického zánětu spojivek a nosní sliznice.

Více informací

109
Běžná cena: 169 Kč, Ušetříte: 36 % (60 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě alergického zánětu spojivek a nosní sliznice.

Informace o produktu

Výrobce: MEDA Pharma GmbH & Co.KG
Značka: MEDA PHARMA
Kód výrobku: 36887
Kód EAN: 4019338600611
Kód SÚKL: 21697
Doplněk názvu: 0,5MG/ML OPH GTT SOL 6ML
Cesta podání: místně, do oka
Držitel rozhodnutí: MEDA Pharma GmbH & Co.KG

Proč se Váš lék používá Allergodil oční kapky se používají k léčbě alergického zánětu spojivek (alergické konjunktivitidy) a alergického zánětu spojivek a nosní sliznice (alergické rinokonjunktivitidy). Tato alergická onemocnění se vyskytují v určitých ročních obdobích (např. alergie na pyly, které se někdy říká "senná rýma"), nebo celoročně (např. alergie na roztoče domácího prachu nebo na psí a kočičí srst). Projevují se zarudnutím, svěděním nebo slzením očí, někdy společně s kýcháním nebo s vodnatým výtokem z nosu, svěděním v nose nebo "ucpaným nosem". Allergodil oční kapky jsou určeny k léčbě těchto příznaků. Přípravek je určen dospělým, mladistvým a dětem od 4 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ALLERGODIL OČNÍ KAPKY

                                                                             Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn.:  sukls199554/2009 
 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

ALLERGODIL OČNÍ KAPKY 

Oční kapky, roztok  

 Azelastini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje. 
 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 

svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
V příbalové informaci naleznete:  
1. 

Co je přípravek Allergodil oční kapky a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Allergodil oční kapky používat  

3. 

Jak se přípravek Allergodil oční kapky používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Allergodil oční kapky uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK ALLERGODIL OČNÍ KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek je lék proti alergii. Léčivou látkou je azelastin-hydrochlorid.  
 
Přípravek Allergodil oční kapky se používá k léčbě alergického zánětu spojivek (alergické 
konjunktivitidy) a alergického zánětu spojivek a nosní sliznice (alergické rinokonjunktivitidy). Tato 
alergická onemocnění se vyskytují v určitých ročních obdobích (např. alergie na pyly, které se někdy 
říká senná rýma), nebo celoročně (např. alergie na roztoče domácího prachu nebo na psí a kočičí srst). 
Projevují se zarudnutím, svěděním nebo slzením očí, někdy společně s kýcháním nebo s vodnatým 
výtokem z nosu, svěděním v nose nebo pocitem ucpaného nosu.  Přípravek Allergodil  oční kapky je 
určen k léčbě těchto příznaků.  
 
Přípravek je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 4 let. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
ALLERGODIL POUŽÍVAT
 

 
Nepoužívejte přípravek Allergodil oční kapky:  

-  jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci na léčivou látku azelastin-hydrochlorid 

nebo benzalkonium-chloridnebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku (uvedenou v 
bodě 6) 

-  Přípravek nesmí používat děti do 4 let. 

 

Upozornění a opatření  

                                                                             Strana 2 (celkem 4) 

Před použitím přípravku Allergodil oční kapky se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo 
zdravotní sestrou 

-  Jestliže si nejste jistý(á), že jsou vaše oční příznaky způsobeny alergií, zejména 

v případě, kdy je postiženo pouze jedno oko, máte poruchu zraku nebo vás oko bolí, a 
přitom nemáte žádné nosní příznaky 

-  Jestliže se vaše příznaky zhorší nebo trvají déle než 48 hodin, ačkoli používáte 

Allergodil oční kapky. Přípravek není určen k léčbě očních infekcí. 

-  Jestliže nosíte kontaktní čočky. Přípravek Allergodil oční kapky se nedoporučuje 

používat, pokud se používají kontaktní čočky. 

 
Jestliže se vás některá z uvedených situací týká, uvědomte svého lékaře, který může rozhodnout o 
změně vaší léčby. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Allergodil oční kapky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo které možná budete 
užívat. 
 
Není však známo, že by  Allergodil oční kapky reagovaly s nějakým jiným lékem. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. O 
užívání přípravku Allergodil oční kapky v průběhu těhotenství se poraďte s lékařem. 
 
Kojení:  Jelikož  malé  množství  léčivé  látky  přípravku  přechází  do  mateřského  mléka,  neměla  byste 
během používání přípravku Allergodil oční kapky kojit. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po použití přípravku Allergodil oční kapky se může objevit přechodné podráždění očí, které by však 
nemělo  ovlivnit  váš  zrak.  Pokud  při  používání  přípravku  zaznamenáte  přechodnou  poruchu  zraku, 
neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se váš zrak zase nevrátí k normálu. 
 
Allergodil oční kapky obsahuje benzalkonium-chlorid  
Přípravek  Allergodil  oční  kapky  obsahuje  konzervační  látku  benzalkonium-chlorid,  která  může 
vyvolat  podráždění  oka.  Při  použití  přípravku  nenoste  měkké  kontaktní  čočky,  je  nutné  je  vyjmout 
před  podáním  přípravku  a  před  jejich  opětovným  nasazením  vyčkat  15  minut.  Mohlo  by  dojít 
k zabarvení kontaktních čoček. 
 
 
3.  

JAK SE PŘÍPRAVEK ALLERGODIL OČNÍ KAPKY POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte přípravek Allergodil oční kapky přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 4 let. 
 
Obvyklá dávka je jedna kapka do každého oka ráno a večer.  V závažnějších případech je možno 
podávat jednu kapku do každého oka 4krát denně.   
 
Způsob použití 
 
Pro správný nácvik způsobu dávkování přípravku Allergodil oční kapky se doporučuje aplikovat první 
dávku před zrcadlem.  Před použitím kapek si umyjte ruce.  

                                                                             Strana 3 (celkem 4) 

 

1.  Čistým papírovým kapesníkem jemně otřete vlhká místa v okolí očí. (obrázek 1)  
2.  Odšroubujte z lahvičky uzávěr a přesvědčte se, zda je kapátko čisté.  
3.  Jemně stáhněte dolů spodní oční víčko (obrázek 2).  
4.  Opatrně vkápněte jednu kapku doprostřed vnitřní strany spodního očního víčka.  Nedotýkejte 

se kapátkem oka. (obrázek 3)  

5.  Uvolněte spodní oční víčko a prstem jemně přitlačte vnitřní koutek oka proti horní části 

nosního hřbetu.  S prstem stále přitlačeným k nosu, několikrát pomalu zamrkejte, aby se 
kapka rozprostřela po celém povrchu oka.  Utřete veškeré zbytky přípravku mimo oko. 
(obrázek 4).  

6.  Celý postup zopakujte na druhém oku. 

 

 
 
Délka léčby 
Léčba  přípravkem  Allergodil  oční  kapky  má  být  omezena  na  nejvýše  6  týdnů,  jelikož  s delším 
podáváním nejsou zkušenosti. Nepoužívejte přípravek déle než 6 týdnů bez porady s lékařem. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Allergodil oční kapky, než jste měl(a)? 
Jestliže si vkápnete do očí příliš mnoho přípravku Allergodilu očních kapek, není pravděpodobné, že 
se vyskytnou nějaké potíže.  Budete-li na pochybách, obraťte se na svého lékaře.  Nebezpečí z 
předávkování po spolknutí Allergodilu očních kapek je nepatrné z důvodu nízkého množství léčivé 
látky obsažené v přípravku.  Pokud však někdo, zejména dítě, náhodou vypije  Allergodil oční kapky, 
vyhledejte ihned lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Allergodil oční kapky 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Pokud si lék zapomenete nakapat v určenou dobu, nevadí. Použijte kapky bez obav ihned, když si 
vzpomenete. Další dávku již použijte v době, kdy si lék obvykle aplikujete. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Allergodil oční kapky nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné, nejčastějším nežádoucím účinkem je podráždění oka. 
 
Časté (u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů): 
Přechodné, mírné podráždění oka (pálení, svědění, slzení). 
 
Méně časté (u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů):  
Hořká chuť v ústech, která by však měla rychle vymizet, zejména pokud se napijete nealkoholického 
nápoje. 
 
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 léčených pacientů, včetně výjimečných případů): 
Alergické reakce (například vyrážka nebo svědění). 

                                                                             Strana 4 (celkem 4) 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové  stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete 
přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

JAK ALLERGODIL OČNÍ KAPKY UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek Allergodil oční kapky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Po prvním otevření: Nepoužívejte přípravek, pokud je lahvička otevřena déle než 4 týdny. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.  
 
 
6. 

OBSAH BALENI A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Allergodil oční kapky obsahuje 
Léčivou látkou je: azelastini hydrochloridum. Oční kapky obsahují azelastini hydrochloridum 3,0 mg 
(0,05%) v 6 ml roztoku. Jedna kapka obsahuje azelastini hydrochloridum 0,015 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium edetátu, hypromelosa 2910, 
krystalizující sorbitol 70%, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci. 
 
 
Jak přípravek Allergodil oční kapky vypadá a co obsahuje toto balení 
Allergodil oční kapky je čirý, bezbarvý, vodný roztok, který je dodáván v bílé HDPE lahvičce s LDPE 
kapátkem a bílým HDPE šroubovacím uzávěrem.  Lahvička obsahuje 6 ml očních kapek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg, Německo 
 
Výrobce 
MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
30.4.2014 

Recenze (4)

Recenze produktu ALLERGODIL OČNÍ KAPKY 1X6ML0.05% Oční kapky, roztok

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

skvělé kapičky pro pylové alergiky, rychle uleví podrážděným očím, bez jakýchkoliv nepříjemných vedlejších účinků ("suché" oči, pálení...)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu ALLERGODIL OČNÍ KAPKY 1X6ML0.05% Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jiřina M.

100 % 27/03/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám