Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Oční alergie

Allergodil oční kapky 6 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 36887
94 %

Léčí příznaky alergického zánětu spojivek jako zarudnutí, svědění nebo slzení očí. Od 4 let věku.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

ALLERGODIL Oční kapky 0,5 mg 6 ml

Léčivý přípravek

ALLERGODIL Oční kapky 0,5 mg 6 ml

179 Kč
109 Kč
-39 %

Do košíku

Doporučené alternativní produkty

ALLERGODIL Oční kapky 0,5 mg 6 ml

Léčivý přípravek

ALLERGODIL Oční kapky 0,5 mg 6 ml

179 Kč
109 Kč
-39 %

Do košíku

LIVOSTIN Oční kapky, suspenze 0.5 mg 4 ml

Léčivý přípravek

LIVOSTIN Oční kapky, suspenze 0.5 mg 4 ml

219 Kč
172 Kč
-21 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace Allergodil oční kapky 6 ml

Přípravek Allergodil 0,05% oční kapky se používá k léčbě alergického zánětu spojivek (alergické konjunktivitidy) a alergického zánětu spojivek a nosní sliznice (alergické rinokonjunktivitidy).

Dávkování a způsob užití

Obvyklá dávka je jedna kapka do každého oka ráno a večer.  V závažnějších případech je možno podávat jednu kapku do každého oka 4krát denně. Přípravek je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 4 let.

Složení produktu

Léčivou látkou je azelastini hydrochloridum.  
Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium edetátu, hypromelosa 2910, krystalizující sorbitol 70%, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.

Kontraindikace

Nepoužívejte přípravek Allergodil oční kapky jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci na léčivou látku azelastin-hydrochlorid nebo benzalkonium-chloridnebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku.
Přípravek nesmí používat děti do 4 let. 

Balení obsahuje 6 ml.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn.: sukls199554/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

ALLERGODIL OČNÍ KAPKY

Oční kapky, roztok Azelastini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete

:

 1. Co je přípravek Allergodil oční kapky a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Allergodil oční kapky používat
 3. Jak se přípravek Allergodil oční kapky používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Allergodil oční kapky uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ALLERGODIL OČNÍ KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek je lék proti alergii. Léčivou látkou je azelastin-hydrochlorid.

Přípravek Allergodil oční kapky se používá k léčbě alergického zánětu spojivek (alergické konjunktivitidy) a alergického zánětu spojivek a nosní sliznice (alergické rinokonjunktivitidy). Tato alergická onemocnění se vyskytují v určitých ročních obdobích (např. alergie na pyly, které se někdy říká senná rýma), nebo celoročně (např. alergie na roztoče domácího prachu nebo na psí a kočičí srst). Projevují se zarudnutím, svěděním nebo slzením očí, někdy společně s kýcháním nebo s vodnatým výtokem z nosu, svěděním v nose nebo pocitem ucpaného nosu. Přípravek Allergodil oční kapky je určen k léčbě těchto příznaků.

Přípravek je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 4 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ALLERGODIL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Allergodil oční kapky:

 • jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci na léčivou látku azelastin-hydrochlorid nebo benzalkonium-chloridnebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • Přípravek nesmí používat děti do 4 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Allergodil oční kapky se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou

 • Jestliže si nejste jistý(á), že jsou vaše oční příznaky způsobeny alergií, zejména v případě, kdy je postiženo pouze jedno oko, máte poruchu zraku nebo vás oko bolí, a přitom nemáte žádné nosní příznaky
 • Jestliže se vaše příznaky zhorší nebo trvají déle než 48 hodin, ačkoli používáte Allergodil oční kapky. Přípravek není určen k léčbě očních infekcí.
 • Jestliže nosíte kontaktní čočky. Přípravek Allergodil oční kapky se nedoporučuje používat, pokud se používají kontaktní čočky.

Jestliže se vás některá z uvedených situací týká, uvědomte svého lékaře, který může rozhodnout o změně vaší léčby.

Další léčivé přípravky a přípravek Allergodil oční kapky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo které možná budete užívat.

Není však známo, že by Allergodil oční kapky reagovaly s nějakým jiným lékem.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. O užívání přípravku Allergodil oční kapky v průběhu těhotenství se poraďte s lékařem.

Kojení

: Jelikož malé množství léčivé látky přípravku přechází do mateřského mléka, neměla byste během používání přípravku Allergodil oční kapky kojit. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Allergodil oční kapky se může objevit přechodné podráždění očí, které by však nemělo ovlivnit váš zrak. Pokud při používání přípravku zaznamenáte přechodnou poruchu zraku, neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se váš zrak zase nevrátí k normálu.

Allergodil oční kapky obsahuje benzalkonium-chlorid

Přípravek Allergodil oční kapky obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, která může vyvolat podráždění oka. Při použití přípravku nenoste měkké kontaktní čočky, je nutné je vyjmout před podáním přípravku a před jejich opětovným nasazením vyčkat 15 minut. Mohlo by dojít k zabarvení kontaktních čoček.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALLERGODIL OČNÍ KAPKY POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Allergodil oční kapky přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 4 let.

Obvyklá dávka je jedna kapka do každého oka ráno a večer. V závažnějších případech je možno podávat jednu kapku do každého oka 4krát denně.

Způsob použití

Pro správný nácvik způsobu dávkování přípravku Allergodil oční kapky se doporučuje aplikovat první dávku před zrcadlem. Před použitím kapek si umyjte ruce.

 1. Čistým papírovým kapesníkem jemně otřete vlhká místa v okolí očí. (obrázek 1)
 2. Odšroubujte z lahvičky uzávěr a přesvědčte se, zda je kapátko čisté.
 3. Jemně stáhněte dolů spodní oční víčko (obrázek 2).
 4. Opatrně vkápněte jednu kapku doprostřed vnitřní strany spodního očního víčka. Nedotýkejte se kapátkem oka. (obrázek 3)
 5. Uvolněte spodní oční víčko a prstem jemně přitlačte vnitřní koutek oka proti horní části nosního hřbetu. S prstem stále přitlačeným k nosu, několikrát pomalu zamrkejte, aby se kapka rozprostřela po celém povrchu oka. Utřete veškeré zbytky přípravku mimo oko. (obrázek 4).
 6. Celý postup zopakujte na druhém oku.

Délka léčby

Léčba přípravkem Allergodil oční kapky má být omezena na nejvýše 6 týdnů, jelikož s delším podáváním nejsou zkušenosti. Nepoužívejte přípravek déle než 6 týdnů bez porady s lékařem.

Jestliže jste použila více přípravku Allergodil oční kapky, než jste měl(a)?

Jestliže si vkápnete do očí příliš mnoho přípravku Allergodilu očních kapek, není pravděpodobné, že se vyskytnou nějaké potíže. Budete-li na pochybách, obraťte se na svého lékaře. Nebezpečí z předávkování po spolknutí Allergodilu očních kapek je nepatrné z důvodu nízkého množství léčivé látky obsažené v přípravku. Pokud však někdo, zejména dítě, náhodou vypije Allergodil oční kapky, vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Allergodil oční kapky

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud si lék zapomenete nakapat v určenou dobu, nevadí. Použijte kapky bez obav ihned, když si vzpomenete. Další dávku již použijte v době, kdy si lék obvykle aplikujete.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Allergodil oční kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné, nejčastějším nežádoucím účinkem je podráždění oka.

Časté (u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů):

Přechodné, mírné podráždění oka (pálení, svědění, slzení).

Méně časté (u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů):

Hořká chuť v ústech, která by však měla rychle vymizet, zejména pokud se napijete nealkoholického nápoje.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 léčených pacientů, včetně výjimečných případů):

Alergické reakce (například vyrážka nebo svědění).

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK ALLERGODIL OČNÍ KAPKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Allergodil oční kapky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření: Nepoužívejte přípravek, pokud je lahvička otevřena déle než 4 týdny.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

6. OBSAH BALENI A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Allergodil oční kapky obsahuje

Léčivou látkou je: azelastini hydrochloridum. Oční kapky obsahují azelastini hydrochloridum 3,0 mg (0,05%) v 6 ml roztoku. Jedna kapka obsahuje azelastini hydrochloridum 0,015 mg.

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium edetátu, hypromelosa 2910, krystalizující sorbitol 70%, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.

Jak přípravek Allergodil oční kapky vypadá a co obsahuje toto balení

Allergodil oční kapky je čirý, bezbarvý, vodný roztok, který je dodáván v bílé HDPE lahvičce s LDPE kapátkem a bílým HDPE šroubovacím uzávěrem. Lahvička obsahuje 6 ml očních kapek.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg, Německo

Výrobce

MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

. 30.4.2014

Informace o produktu

Výrobce: MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.
Značka: ALLERGODIL
Produktová řada: Cestovní lékárnička
Kód výrobku: 36887
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21697
ATC skupina: Azelastin
Doplněk názvu: 0,5MG/ML OPH GTT SOL 6ML
Cesta podání: Oční podání
Držitel rozhodnutí: MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ALLERGODIL OČNÍ KAPKY

Příbalový leták Allergodil oční kapky 6 ml

Příbalovou informaci k produktu Allergodil oční kapky 6 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: Allergodil oční kapky 6 ml.pdf

Recenze (6)

Recenze Allergodil oční kapky 6 ml

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

Na alergii na prach moc nepomáhají... Pálí.

Lehce uleví
Pálí
100 %

Rychlá úleva v pylové sezóně, kdy jsem se ráno probouzel s rudýma očima a pálením. V lékárně mi na to doporučili kapky na zvlhčení očí s hyaluronanem, ale ty vůbec nepomohly. Tohle má v sobě nějakou účinnou látku proti alergii. Po nakapání se mi opravdu ulevilo. Stojí to za vyzkoušení.

Pro pylového alergika velká úleva
Menší pálení a řezání v očích
Oči méně zarudlé a oteklé
100 %

100 %

100 %

skvělé kapičky pro pylové alergiky, rychle uleví podrážděným očím, bez jakýchkoliv nepříjemných vedlejších účinků ("suché" oči, pálení...)

100 %

Diskuze

Diskuze Allergodil oční kapky 6 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám