Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest zad

ALGESAL 1X50GM Krém

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 101082
82 %
K místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či zánětu, např. pohmožděnin, výronů a vyvrknutí kloubů, natržení svalů, šlach a vazů.

Více informací

102 Kč

Skladem zítra

Dnes odešleme, zítra u vás.

Dnes odešleme, zítra u vás.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ALGESAL 1X50GM Krém

Přípravek Algesal krém se používá k místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či zánětu, např. pohmožděnin, výronů a vyvrknutí kloubů, natržení svalů, šlach a vazů, pokud lékař nedoporučil fixační obvaz. Při drobných pohmožděninách, výronech a vyvrknutích můžete použít Algesal bez porady s lékařem. Při místní léčbě revmatických bolestí svalů a kloubů se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 12 let.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp. zn. sukls260379/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Algesal, krém

Diethylamini salicylas, myrtecainum.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je přípravek Algesal a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algesal používat
 3. Jak se přípravek Algesal používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Algesal uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ALGESAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék je lokální analgetikum a antirevmatikum. Algesal krém obsahuje kombinaci účinných látek, které odlišnými způsoby urychlují procesy hojení. Salicylát působí proti bolesti, protizánětlivě a zmírňuje otok. Myrtekain snižuje svalové napětí a působí místní znecitlivění. Účinné látky jsou rychle a úplně vstřebány kůží a působí přímo na postiženou oblast. Nástup účinků po nanesení krému je rychlý. Přípravek Algesal krém se používá k místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či zánětu, např. pohmožděnin, výronů a vyvrknutí kloubů, natržení svalů, šlach a vazů, pokud lékař nedoporučil fixační obvaz. Při drobných pohmožděninách, výronech a vyvrknutích můžete použít Algesal bez porady s lékařem. Při místní léčbě revmatických bolestí svalů a kloubů se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALGESAL

POUŽÍVAT

Nepoužívejte

přípravek Algesal

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na salicyláty, myrtekain nebo na kteroukoli další složku přípravku Algesal, na látky s podobným účinkem nebo jiné látky (např. lokální anestetika). Přípravek nesmí být aplikován na sliznice, do očí, na porušenou kůži, tj. na popáleniny, kožní onemocnění s výpotkem, exémy, infikované nebo otevřené rány nebo rány pod uzavřeným (okluzivním) obvazem.

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Algesal je zapotřebí

 • u pacientů se sníženou činností ledvin
 • u těhotných a kojících žen Výše uvedené skupiny pacientů používají přípravek pouze ze zvlášť závažných důvodů a na doporučení lékaře. Děti do 12 let by neměly Algesal krém používat. O bezpečnosti používání přípravku v této věkové kategorii není dostatek údajů.

Další léčivé přípravky a přípravek Algesal

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Antikoagulační (protisrážlivý) účinek heparinu a perorálních antikoagulancií (léky snižující srážlivost krve) může být při současném podání přípravku Algesal zvýšen, i když při kožním podání jsou hladiny salicylátů v krvi podstatně nižší než při perorálním podání. Jiné místní přípravky (krémy, masti, gely) bez porady s lékařem nepoužívejte.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotné a kojící ženy používají přípravek Algesal pouze ze zvlášť závažných důvodů a na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Algesal

Přípravek obsahuje účinnou látku, která může způsobit pozitivní výsledek při dopingové kontrole sportovců.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALGESAL POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte dvakrát až třikrát denně menší množství krému na postižená místa a vtírejte do kůže. Po použití přípravku si umyjte ruce. Jestliže se do 3 dnů obtíže nezmírní, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Algesal, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Algesal použít, aplikujte jej jakmile si vzpomenete a dále pokračujte podle doporučeného dávkovacího schématu. Neaplikujete zdvojenou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat

přípravek Algesal

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Algesal je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout kontaktní alergická reakce z přecitlivělosti, obvykle spojená se svěděním, zčervenáním nebo s kopřivkou. Při podráždění kůže přerušte používání krému a poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ALGESAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 0 C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Algesal obsahuje

 • Léčivými látkami jsou diethylamini salicylas 5 g, myrtecainum 0,5 g v 1 tubě o obsahu 50 g.
 • Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-ricinoleát, ethylenglykol-monopalmitostearát, glycerol- monostearát 40-50, cetylstearyl alkohol, kyselina chlorovodíková, makrogol stearát 300, lehký tekutý parafin, glyceromakrogol-linoleát, složené levandulové aroma, čištěná voda.

Jak přípravek Algesal vypadá a co obsahuje toto balení

Algesal je homogenní krémově bílý krém s levandulovou vůní. Jedna tuba obsahuje 50 g nebo 100 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vídeň, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

3.10.2016

Informace o produktu

Výrobce: PHARMASELECT sk
Značka: ALGESAL
Kód výrobku: 101082
Kód EAN: 9120008840239
Kód SÚKL: 125442
Doplněk názvu: 100MG/G+10MG/G CRM 50G
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: PHARMASELECT sk

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ALGESAL

Příbalový leták ALGESAL 1X50GM Krém

Příbalovou informaci k produktu ALGESAL 1X50GM Krém zobrazíte nebo stáhnete zde: ALGESAL 1X50GM Krém.pdf

Recenze (5)

Recenze ALGESAL 1X50GM Krém

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 82 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

,

60 %

100 %

70 %

byly to zkouška a je ok.

80 %

Diskuze

Diskuze ALGESAL 1X50GM Krém

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám