Podrobné informace

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Produktová řada: Boiron
Kód výrobku: 142416
Kód EAN: 3352710011133
Kód SÚKL: 78002
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ETIKETA na dóze s granulemi

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
ACONITUM NAPELLUS 2CH-200CH, 3K-10MK

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ
4 g granulí

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 29.7.2015

8. POUŽITELNOST
EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
Držitel: BOIRON, Messimy, Francie
Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-lès-Lyon, Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
Reg. číslo: 93/463/92-A/C

13. ČÍSLO ŠARŽE
Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

sp.zn. sukls54440/2012

Recenze (2)

Recenze produktu BOIRON Aconitum Napellus CH30 4 g

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

(8) (6)

100 %

(5) (9)

100 %

Doporučuji.

  • Užívám homeopatika, protože fungují. Nejedná se o placebo efekt. Pozitivně reagují i zvířata i kojenci, která rozhodně nevědí, že dostala homeopatika. Odzkoušeno.
  • Nic.

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Aconitum Napellus CH30 4 g

Přidat nový příspěvek do diskuze