Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky a léčivé přípravky na oči » Léčivé přípravky na podrážděné oči

VISINE Classic Oční kapky, roztok 15 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32230

94 % 26 recenzí

Konec červeným očím. Visine odstraňuje zarudnutí očí a ulevuje od jejich podráždění. Léčivý přípravek k očnímu podání.

Více informací

109
Běžná cena: 139 Kč, Ušetříte: 22 % (30 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (26)
Diskuze (1)

Podrobné informace

Konec červeným očím. Visine odstraňuje zarudnutí očí a ulevuje od jejich podráždění. Léčivý přípravek k očnímu podání.

Informace o produktu

Výrobce: Johnson & Johnson s.r.o.
Značka: VISINE
Kód výrobku: 32230
Kód EAN: 3574660402360
Kód SÚKL: 84570
Držitel rozhodnutí: Johnson & Johnson s.r.o.

Proč užívat přípravek Visine?

  • Odstranění zarudnutí očí - po vkápnutí tetryzolin hydrochloridu dochází k zúžení průsvitu cév (vasokonstrikci) spojivkové tkáně a k vysušení sliznice spojivkového vaku.
  • Léčebný účinek nastupuje za několik minut po místním použití a přetrvává po dobu 4-8 hodin.

Použití

  • Visine můžete používat při překrvení a otoku spojivek s podrážděním očí vyvolaným kouřem, prachem, větrem, chlorovanou vodou, ostrým světlem, kosmetickými přípravky nebo kontaktními čočkami.
  • Dále je lze použít k odstranění obtíží, tj. ke zmírnění pálení, podráždění, svědění, bolesti a nadměrného slzení u alergických zánětlivých onemocnění, např. u senné rýmy nebo přecitlivělosti na pyl.
  • Přípravek mohou místně používat děti od 2 let, mladiství i dospělí.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls29047/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

VISINE CLASSIC 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 

 
 

tetryzolini hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Visine Classic a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Visine Classic používat 

3. 

Jak se přípravek Visine Classic používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Visine Classic uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Visine Classic a k čemu se používá 

 
Léčivá látka očních kapek Visine Classic, tetryzolin-hydrochlorid, způsobuje zúžení průsvitu cév 
(vazokonstrikci) spojivkové tkáně a vede k vysušení sliznice spojivkového vaku. Léčebný účinek 
nastupuje za několik minut po místním podání a přetrvává po dobu 4-8 hodin. 
 
Oční kapky Visine Classic můžete používat při překrvení a otoku spojivek souvisejících s mírným 
podrážděním očí vyvolaným kouřem, prachem, větrem, chlorovanou vodou, ostrým světlem, 
kosmetickými přípravky nebo kontaktními čočkami. Dále je lze použít k odstranění obtíží, tj. ke 
zmírnění pálení, podráždění, svědění,  bolesti  a  nadměrného  slzení  u  alergického zánětu spojivek. 
 
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti od  6 let. Děti od 2 do 6 let však mohou používat 
přípravek pouze na základě doporučení lékaře. 
 
Oční kapky Visine Classic jsou určeny k léčbě mírnějších forem očních podráždění. 
Pokud se do dvou dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Visine Classic používat 

 
Nepoužívejte přípravek Visine Classic: 

jestliže jste alergický(á) na tetryzolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže trpíte zeleným zákalem (glaukomem) s uzavřeným úhlem, 

u dětí do 2 let. 

 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Visine Classic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže pozorujete bolest očí, změny vidění, přetrvávající zarudnutí nebo podráždění očí, nebo 
pokud se stav zhoršuje, nezlepší do 2 dnů nebo se objeví nové symptomy, přerušte aplikaci 
kapek a poraďte se s lékařem. 

Používání přípravku může způsobovat přechodné rozšíření zornic. 

Dlouhodobé používání nebo nadměrné používání může způsobovat zvýšení překrvení spojivek. 

Před aplikací kapek je nutné vyjmout z oka kontaktní čočky. 

Vyvarujte se kontaktu hrotu kapátka s jinými povrchy z důvodu možné kontaminace léčivého 
přípravku. Po použití je třeba lahvičku ihned uzavřít. 

Jestliže trpíte závažnějším srdečně-cévním onemocněním např. ischemickou chorobou srdeční, 
vysokým krevním tlakem, nádorem dřeně nadledvin (feochromocytomem) a narušeným 
metabolizmem (např. zvýšenou činností štítné žlázy, cukrovkou) Jestliže užíváte některé léky 
proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy) včetně období do 10 dnů po ukončení jejich 
užívání. 

Jestliže užíváte jiné léky potenciálně zvyšující krevní tlak. 

Jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice, zánětem rohovky a spojivky a zeleným zákalem můžete 
používat oční kapky Visine Classic pouze na základě porady s lékařem. 
Oční kapky Visine Classic používejte pouze k léčbě mírnějších forem očních podráždění. 
 
Pokud nedojde k úlevě nejpozději do 48 hodin, nebo pokud podráždění nebo zarudnutí očí přetrvává 
nebo se dokonce zhoršuje, je zapotřebí aplikaci kapek přerušit a poradit se s lékařem. Rovněž jakékoli 
podráždění nebo zarudnutí očí v důsledku závažnějších příčin, jako je infekční onemocnění, 
přítomnost cizího tělesa nebo poškození rohovky chemikálií vyžaduje lékařské vyšetření a odborné 
ošetření. Dostaví-li se silnější bolesti očí nebo hlavy, ztráta vidění, pohyblivé skvrny v zorném poli, 
bolest při vystavení ostrému světlu nebo dvojité vidění, je rovněž zapotřebí obtíže neprodleně 
konzultovat s odborným lékařem. 
 
Děti a dospívající 

Přípravek Visine Classic nepoužívejte u dětí do 2 let. Děti od 2 do 6 let mohou přípravek 
používat pouze  na základě doporučení lékaře. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Visine Classic
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete používat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může ojediněle vyvolat  rozšíření zornic a rozmazané vidění.   Schopnost řídit nebo 
obsluhovat  stroje  je  v  takovém  případě  zhoršena. 
 
Přípravek

 

Visine Classic obsahuje pomocnou látku benzalkonium-chlorid 

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. 
Je zapotřebí zabránit přímému kontaktu očních kapek Visine Classic s měkkými kontaktními očními 
čočkami, protože by mohlo dojít k jejich zakalení. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Visine Classic používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

Doporučená dávka pro dospělé a děti od 6 let je jedna kapka nebo dvě kapky až čtyřikrát denně 
do postiženého oka (postižených očí). 
 
Bez porady s lékařem můžete léčivý přípravek používat nejdéle po dobu 5 dní. 
 
Návod k použití 
Nejdříve odstraňte plastový bezpečnostní proužek, otevřete uzávěr, obraťte lahvičku otvorem směrem 
dolů,  jednotlivá  kapka  se  vytvoří  po  stlačení  plastivého  obalu.  Nedotýkejte  se hrotem kapátka 
povrchu oka ani cizích předmětů. Před použitím přípravku Visine Classic vyjměte kontaktní čočky, 
pokud je používáte, a zpět je umístěte až za 15 minut po použití kapek. Oční kapky používejte při 
záklonu hlavy nebo vleže a vkápněte do vnitřního očního koutku. 
 
Pokud je PE lahvička opatřená dětským bezpečnostním uzávěrem: uzávěr lze otevřít zatlačením a 
otáčením proti směru hodinových ručiček a uzávěr lze zavřít otáčením v směru hodinových ručiček až 
do úplného uzavření. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Visine Classic, než jste měl(a)
 
U očního podání se nepředpokládají příznaky předávkování, avšak požití očních kapek nedopatřením 
může způsobit závažné nežádoucí účinky jako jsou pocit na zvracení, zvracení, netečnost, zvýšený 
srdeční tep, útlum dechu, snížený srdeční tep, snížený krevní tlak, útlum vědomí, ospalost, rozšíření 
zornic, otupělost, snížení tělesné teploty, slinění, koma.

 

Mimořádnému  nebezpečí jsou  vystaveny děti,  pokud  oční  kapky Visine Classic nedopatřením 
spolknou. 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

V případě požití vyhledejte neprodleně lékařskou 

pohotovost.

 

 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Visine Classic 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při použití očních kapek Visine Classic se může velmi vzácně (mohou postihnout méně než 1 pacienta 
z 10 000) objevit rozšíření zornic, pálení očí a v oblasti očí, zarudnutí, podráždění, otok, bolest a 
svědění očí, zvýšená tvorba slz. V tomto případě ukončete podávání přípravku a poraďte se s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky

 www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Visine Classic uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření lahvičky 
nepoužívejte déle než 4 týdny. 
 
Pokud dojde k změne zabarvení nebo k zakalení roztoku, přípravek nepoužívejte. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Visine Classic obsahuje 
-  Léčivou látkou je tetryzolini hydrochloridum (tetryzolin-hydrochlorid) . Jeden ml roztoku 

obsahuje tetryzolini hydrochloridum 0,5 mg. 

-  Dalšími látkami jsou kyselina boritá, dekahydrát tetraboritanu sodného, chlorid sodný, dihydrát 

dinatrium-edetátu, roztok benzalkonium-chloridu, čištěná voda. 

 
Jak přípravek Visine Classic vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek je vyráběn v lékové formě očních kapek, roztoku. Bezbarvý, čirý roztok je dodáván v PE 
lahvičkách s kapacím zařízením, šroubovacím uzávěrem a bezpečnostním proužkem s obsahem 15 
mililitrů. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
McNeil Products Limited 
c/o Johnson & Johnson, Ltd. 
Foundation Park, Roxborough Way 
Maidenhead, Berkshire 
SL6 3UG, Velká Británie 
 
Výrobce 
Janssen Pharmaceutica N.V. 
Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse 
Belgie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, dotazy@its.jnj.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 10. 2017
 

Recenze (26)

Recenze produktu VISINE Classic Oční kapky, roztok 15 ml

Recenze od 26 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

80 %

100 %

100 %

100 %

skvělý přípravek

100 %

Diskuze (1)

Diskuze k produktu VISINE Classic Oční kapky, roztok 15 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

NADOBI - Visine vs visine

(0) 29/11/2017

Dobrý den může mi prosím někdo říct jaký je rozdíl mezi Visine clasic x visine unavené oči..?

Vstoupit do diskuze

Další balení

Zkušenosti uživatelů

Jana M.

100 % 19/04/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám