Lékárna.cz
Hledat

STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Léčivý přípravek
STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Užívají se ke zmírnění nebo k místnímu zaléčení dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a podpůrná léčba u angíny. 

Více informací

Skladem Pozítří odešleme, u vás v úterý 28. 6.

Běžná cena: 189 Kč
159 Kč
Ušetříte: 16 % (30 Kč)

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

159 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Čtěte podrobně příbalovou informaci, která je součástí každého balení. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
451123
Kód EAN:
5000158102705
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Dichlorobenzenmethanol
Farmakoterapeutická skupina:
krční léčiva | krční léčiva | antiseptika | dichlorobenzenmethanol
Cesta podání:
Orální podání
Držitel rozhodnutí:
Země původu:
Spojené království

Oznámit nežádoucí účinky

STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Příbalovou informaci k produktu STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek stáhnete ve formátu pdf zde: STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Příbalová informace - informace pro pacienta

Strepsils Pomeranč s vitaminem C pastilky

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Strepsils Pomeranč s vitaminem C a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitaminem C používat
 3. Jak se Strepsils Pomeranč s vitaminem C používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Strepsils Pomeranč s vitaminem C a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahují léčivé látky amylmetakresol, dichlorbenzylalkohol, natrium-askorbát a kyselinu askorbovou, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu.

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitaminem C používat

Nepoužívejte Strepsils Pomeranč s vitaminem C

 • jestliže jste alergický(á) na amylmetakresol, dichlorbenzylalkohol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • přípravek se nesmí podávat dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.

Upozornění a opatření

Před použitím Strepsils Pomeranč s vitaminem C se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Strepsils Pomeranč s vitaminem C je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení choroboplodných mikroorganismů).

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti

Strepsils Pomeranč s vitaminem C není určen dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a Strepsils Pomeranč s vitaminem C

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Pomeranč s vitaminem C s jídlem a pitím

Nedoporučuje se používat pastilky těsně před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 20 minut po použití tohoto přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se v období těhotenství a kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Strepsils Pomeranč s Vitaminem C nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahuje glukosu a sacharosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné pastilce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Tento léčivý přípravek obsahuje 8,69 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné tabletě. Jestliže užíváte přípravek Strepsils Pomeranč s vitaminem C dle doporučení, výsledné množství sodíku je až 104,28 mg sodíku (12 pastilek), to odpovídá 5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

3. Jak se Strepsils Pomeranč s vitaminem C používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Dospívající a děti od 6 let: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Starší pacienti: Úprava dávkování není nutná.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Pomeranč s vitaminem C, než jste měl(a)

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem;
 • vyrážka;
 • bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahuje Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, acidum ascorbicum, natrii ascorbas. Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg, acidum ascorbicum 33,5 mg, natrii ascorbas 74,9 mg.

Pomocné látky: levomenthol, pomerančové aroma, propylenglykol, kyselina vinná, tekutá glukosa usušená rozprášením, tekutá sacharóza.

Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C vypadá a co obsahuje toto balení:

Světle žluté až žluté nebo světle hnědé až hnědé kulaté pastilky kyselé, pomerančové a mentolové chuti s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky.

Blistr: PVC/PVdC/Al, krabička.

Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 nebo 36 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobce

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

3. 1. 2019

sp.zn. sukls403954/2018

STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

STREPSILS Med a citron 0,6 mg 24 pastilek

Léčivý přípravek

Ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětu dutiny ústní a nosohltanu,…

Skladem

189 Kč 159 Kč -16 %

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

Léčivý přípravek

Přípravek se užívá ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny…

Skladem

192 Kč

STREPFEN Pomeranč bez cukru 24 pastilek

Léčivý přípravek

Když Vás bolí nebo pálí v krku, užívejte Strepfen. Zmírňuje bolest a…

Skladem

199 Kč 184 Kč -8 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.