STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

Léčivý přípravek

Skladem více než 5 kusů Dnes odešleme, zítra u vás.

186 Kč (7,75 Kč/ks)

Přidat do oblíbených Potřebuji poradit

Přidejte ještě

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

Kdy se přípravek užívá? Přípravek se užívá ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u anginy.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Produktová řada:
Kód výrobku:
15396
Kód EAN:
5000158103900
Kód SÚKL:
ATC skupina:
Dichlorobenzenmethanol
Cesta podání:
Orální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

Příbalovou informaci k produktu STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek stáhnete ve formátu pdf zde: STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

sp.zn. sukls403923/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Strepsils Citron bez cukru 0,6 mg/1,2 mg pastilky amylmetacresolum/alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. ▪ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. ▪ Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. ▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. ▪ Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Strepsils Citron bez cukru a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Citron bez cukru používat
 3. Jak se Strepsils Citron bez cukru používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Strepsils Citron bez cukru uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Strepsils Citron bez cukru a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Citron bez cukru obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu.

Pastilky Strepsils Citron bez cukru se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Citron bez cukru používat

Nepoužívejte Strepsils Citron bez cukru

 • jestliže jste alergický(á) na amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • přípravek se nesmí podávat dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti. Upozornění a opatření

Před použitím Strepsils Citron bez cukru se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Strepsils Citron bez cukru je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení choroboplodných mikroorganismů). Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti

Strepsils Citron bez cukru není určen dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a Strepsils Citron bez cukru

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Citron bez cukru s jídlem a pitím

Nedoporučuje se používat pastilky těsně před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 20 minut po použití tohoto přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se v období těhotenství a kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Strepsils Citron bez cukru nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Citron bez cukru obsahuje isomalt a roztok maltitolu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1,8 g isomaltu a 0,46 g roztoku maltitolu v jedné pastilce.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné pastilce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se Strepsils Citron bez cukru používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Citron bez cukru jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Dospívající a děti od 6 let: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Starší pacienti: Úprava dávkování není nutná.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Citron bez cukru, než jste měl(a)

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem;
  • vyrážka;
  • bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Strepsils Citron bez cukru uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnostiuvedené na krabičce a blistru za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Strepsils Citron bez cukru obsahuje Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus. Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg.

Pomocné látky: kyselina vinná, dihydrát sodné soli sacharinu, citronové aroma, isomalt, roztok maltitolu.

Jak Strepsils Citron bez cukru vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, až světle žluté kulaté pastilky citronové chuti s vyraženým logem „S“ na obou stranách pastilky.

Blistr: PVC/PVDC/Al, krabička. Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika Výrobce

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham, Velká Británie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 1. 2019

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

100 %

100 %

100 %

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Lékárna.cz
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více