Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

STREPSILS Med a citron 24 pastilek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15388

100 % 6 recenzí

Užívají se ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a jako podpůrná léčba u angíny.

Přečtěte si příbalovou informaci.

Více informací

126
Ušetříte: 21 % (33 Kč)
Běžná cena: 159 Kč

Skladem

Zboží odešleme 18. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 21. 1. 2019.

Zboží odešleme 18. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 21. 1. 2019.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (6)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - STREPSILS Med a citron 24 pastilek

Užívají se ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a jako podpůrná léčba u angíny.

Přečtěte si příbalovou informaci.

sp.zn. sukls24300/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Strepsils Med a Citron

0,6 mg/1,2 mg pastilky amylmetacresolum/alcohol dichlorobenzylicus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Med a Citron používat
 3. Jak se Strepsils Med a Citron používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Strepsils Med a Citron uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Strepsils Med a Citron a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Med a Citron obsahují léčivé látky dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v ústní dutině. Strepsils Med a Citron se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Med a Citron používat

Nepoužívejte Strepsils Med a Citron:

 • jestliže jste alergický(á) na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • přípravek není určen dětem do 5 let. Upozornění a opatření: Před použitím Strepsils Med a Citron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
 • Strepsils Med a Citron je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů);
 • přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti:

Strepsils Med a Citron není určen dětem do 5 let. Další léčivé přípravky a Strepsils Med a Citron:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Med a Citron s jídlem a pitím:

Nedoporučuje se používat přípravek během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se nedoporučuje jej používat v období těhotenství a kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Strepsils Med a Citron nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Med a Citron obsahuje glukosu a sacharosu:

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. Jak se Strepsils Med a Citron používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 5 let.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí a dospívající od 15 let: Každé 2 - 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Děti od 8 do 15 let: Používá se 4 x denně 1 pastilka.

Děti od 5 do 7 let: Používá se 3 x denně 1 pastilka.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní. Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Med a Citron, než jste měl(a): Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem);
 • vyrážka;
 • bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech. Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Strepsils Med a Citron uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za "Použitelné do” a blistru za „EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Strepsils Med a Citron obsahuje: Léčivými látkami jsou: alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum. Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg.

Pomocnými látky jsou: kyselina vinná, čištěný med, silice máty peprné, deterpenovaná citronová silice, chinolinová žluť, prostý sirup 67 %, usušená tekutá glukosa.

Jak Strepsils Med a Citron vypadá a co obsahuje toto balení:

Žluté kulaté pastilky s charakteristickou chutí medu a citronu s vyraženým logem „S“ na obou stranách pastilky.

a) Blistr z PVC/PVDC/Al, krabička. Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 alebo 36 pastilek.

b) PP tuba s uzávěrem z PE. Tuba obsahuje 10 pastilek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH, Slough, Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o. Atrium Flóra Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 Tel.: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy

revidována: 25.5.2016.

Informace o produktu

Výrobce: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: STREPSILS
Produktová řada: STREPSILS pastilky
Kód výrobku: 15388
Kód EAN: 5000167014204
Kód SÚKL: 62547
Držitel rozhodnutí: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Kdy se pastilky Strepsils užívají? Pastilky Strepsils se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

STREPSILS Med a citron 24 pastilek – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu STREPSILS Med a citron 24 pastilek zobrazíte nebo stáhnete zde: STREPSILS Med a citron 24 pastilek.pdf

Recenze (6)

Recenze produktu STREPSILS Med a citron 24 pastilek

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

rychlá účinnost
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu STREPSILS Med a citron 24 pastilek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 19/04/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám