Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku » Léky na boleni v krku

STREPFEN Sprej 15 ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 352543
Strepfen Sprej 8,75 mg je lék pro krátkodobé zmírnění akutní bolesti v krku u dospělých.

Více informací

159

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Strepfen Sprej 8,75 mg je lék pro krátkodobé zmírnění akutní bolesti v krku u dospělých.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: STREPFEN
Kód výrobku: 352543
Kód EAN: 5997321780726
Kód SÚKL: 204237
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

strana 1 (celkem 7)

 

Sp.zn.sukls136702/2013 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Strepfen Sprej 8,75 mg orální sprej, roztok 

flurbiprofenum 

 

Pro použití u dospělých. 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Strepfen Sprej 8,75 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepfen Sprej 8,75 mg používat  

3. 

Jak se Strepfen Sprej 8,75 mg používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Strepfen Sprej 8,75 mg uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE STREPFEN SPREJ 8,75 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Léčivou  látkou  je  flurbiprofen.  Flurbiprofen  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  nesteroidní 
protizánětlivé léky (NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs). Tyto léky účinkují tak, 
že mění způsob, jakým tělo reaguje na bolest, otok a vysokou teplotu.  
 
Strepfen Sprej 8,75 mg se používá pro krátkodobé zmírnění příznaků doprovázejících bolest 
v krku, jako jsou škrábání v krku, bolest, potíže s polykáním a otok. 
 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  STREPFEN  SPREJ  8,75 MG 
POUŽÍVAT  

 
Nepoužívejte Strepfen Sprej 8,75 mg:  

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  flurbiprofen,  jiné  NSAIDs  (léky  proti  bolesti,  horečce  a 
zánětu),  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  na  jakoukoliv  další  složku  (uvedenou 
v bodě 6); 

strana 2 (celkem 7) 

 

jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci, projevující sa např. jako astma, pískání při 
dýchaní,  svědění,  tečení  z nosu,  kožní  vyrážka,  otok,  po  užití  léku  typu  NSAIDs  nebo 
kyseliny acetylsalicylové

 

jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) vředy nebo krvácení do žaludku či ve 
střevech
;  

 

jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) závažný zánět ve střevech

 

jestliže  máte  nebo  někdy  v minulosti  jste  měl(a)  problémy  se  srážením  krvi  nebo 
krvácení po užití NSAIDs

 

jestliže jste v posledním trimestru těhotenství;  

 

jestliže trpíte závažným selháváním srdce, ledvin nebo jater

 
Upozornění a opatření: 
Poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  před  používáním  léku  Strepfen  Sprej 
8,75 mg:  

 

jestliže  užíváte  jiný  lék  proti  bolesti,  horečce  a  zánětu  typu  NSAIDs  nebo  kyselinu 
acetylsalicylovou

 

jestliže máte angínu (zánět mandlí) nebo si myslíte, že trpíte bakteriální infekcí v krku 
(protože může být potřebná léčba antibiotiky); 

 

jste-li  starší  osobou  (neboť  je  vyšší  pravděpodobnost,  že  se  u Vás  objeví  nežádoucí 
účinky); 

 

jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) astma nebo trpíte alergiemi;  

 

jestliže  trpíte  onemocněním  s kožními  projevy  nazývaným  systémový  lupus 
erythematosus 
nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně

 

jestliže máte hypertenzi (vysoký krevní tlak); 

 

jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) onemocnění střev (ulcerózní kolitida, 
Crohnova choroba); 

 

jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) problémy se srdcem, ledvinami nebo 
játry

 

jestliže jste prodělal(a) mozkovou mrtvici

 

jestliže jste v prvních 6-ti měsících těhotenství nebo kojíte

 
Při používání léku Strepfen Sprej 8,75 mg: 

 

při prvních známkách jakékoli kožní reakce (vyrážka,  olupování kůže, tvorba puchýřů) 
nebo  při  jakýchkoli  jiných  známkách  alergické  reakce,  přestaňte  sprej  používat  a 
poraďte se s lékařem; 

 

jakékoli neobvyklé břišní příznaky (zejména krvácení) nahlašte lékaři; 

 

obraťte se na lékaře při zhoršení příznaků, při výskytu nových příznaků nebo pokud se 
Váš stav nezlepší; 

 

léčivé přípravky, jako je Strepfen Sprej 8,75 mg, mohou být spojeny s mírným zvýšením 
rizika infarktu myokardu nebo mrtvice; jakékoli riziko je pravděpodobnější při vysokých 
dávkách a dlouhodobé léčbě;  

 

nepřekračujte doporučenou dávku nebo dobu trvání léčby (viz bod 3).  

 
Děti a dospívající: 

 

Tento léčivý přípravek není určen pro děti a dospívající mladší než 18 let. 

 
Další léčivé přípravky a Strepfen Sprej 8,75 mg: 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

strana 3 (celkem 7) 

 
Zejména lékaře nebo lékárníka informujte, pokud užíváte: 

 

jiné  léky  proti  bolesti,  horečce  a  zánětu  typu  NSAIDs  včetně  selektivních  inhibitorů 
cyklooxygenázy-2
, jelikož se může zvýšit riziko krvácení do žaludku nebo ve střevech; 

 

warfarinkyselinu acetylsalicylovou a jiné léky na ředění krve nebo léky proti srážení 
krve; 

 

ACE inhibitoryantagonisté angiotensinu II (léky na vysoký krevní tlak); 

 

diuretika (tablety na odvodnění) včetně draslík šetřících diuretik; 

 

SSRI = selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky na léčbu deprese); 

 

srdeční glykozidy (léky používané při problémech se srdcem) jako digoxin; 

 

cyklosporin (na prevenci odmítnutí orgánu po transplantaci); 

 

kortikosteroidy (steroidní hormony používány proti zánětu); 

 

lithium (na léčbu poruch nálady); 

 

metotrexát (používán při léčbě psoriázy, zánětů kloubů a rakoviny); 

 

mifepriston  (na  ukončení  těhotenství) - NSAIDs  by  se  neměli  užívat  8 – 12 dnů  po 
podání mifepristonu, neboť NSAIDs mohou účinek mifepristonu snížit; 

 

perorální antidiabetika (léky na léčbu cukrovky); 

 

fenytoin (na léčbu epilepsie); 

 

probenecid a sulfinpyrazon (léky na dnu a při zánětech kloubů); 

 

chinolonová  antibiotika  (na  léčbu  bakteriálních  infekcí),  jako  např.  ciprofloxacin, 
levofloxacin; 

 

takrolimus (na potlačení funkce imunitního systému po transplantaci); 

 

zidovudin (lék pro léčbu HIV). 

 
Strepfen Sprej 8,75 mg s jídlem, pitím a alkoholem: 
Při léčbě lékem Strepfen Sprej 8,75 mg nekonzumujte alkohol, protože to může zvýšit riziko 
krvácení do žaludku nebo ve střevech.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost: 
Tento lék nepoužívejte, jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.  
 
Jestliže  jste  v prvních  šesti  měsících  těhotenství  nebo  kojíte,  poraďte  se  se  svým  lékařem 
dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Flurbiprofen  patří  do  skupiny  léčiv,  jež  mohou  narušit  plodnost  u žen.  Možné  narušení 
plodnosti  pomine  po  ukončení  používání  léku.  Je  nepravděpodobné,  že  by  příležitostné 
používání léku Strepfen Sprej 8,75 mg ovlivnilo Vaši šanci otěhotnět, avšak máte-li problémy 
s otěhotněním, informujte před používáním tohoto léku svého lékaře. 
 
Před užíváním jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Strepfen Sprej 8,75 mg by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 

strana 4 (celkem 7) 

Závratě  a  zrakové  poruchy  jsou  však  možným  nežádoucím  účinkem  při  užívání  léků  typu 
NSAIDs. Pokud těmito nežádoucími účinky trpíte, neměli byste řídit dopravní prostředek ani 
obsluhovat stroje. 
 
Strepfen Sprej 8,75 mg obsahuje methylparaben a propylparaben: 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  methylparaben  (E 218)  a  propylparaben  (E 216),  které 
mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).  
 
 
3. 

JAK SE STREPFEN SPREJ 8,75 MG POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování u dospělých starších 18 let: 
Jednu  dávku  (3 stříknutí)  nastříkejte  dozadu  do  krku  podle  potřeby  každých  3 – 6 hodin, 
maximálně však 5 dávek během 24 hodin. 
 
Jedna dávka 3 stříknutí obsahuje 8,75 flurbiprofenu. 
 
Strepfen Sprej 8,75 mg není určen pro děti a dospívající mladší 18 let.  
 
Pouze pro perorální podání: 

 

Stříkejte pouze dozadu do krku. 

 

Při aplikaci spreje nevdechujte. 

 

Nepoužívejte více než 5 dávek (15 stříknutí) během 24 hodin. 

 
Strepfen Sprej 8,75 mg je určen pouze pro krátkodobé podání: 
Pro  úlevu  od  příznaků  byste  měl(a)  používat  co  nejmenší  počet  dávek,  jaký  budete 
potřebovat, a to po co nejkratší nutnou dobu. 
Jestliže se objeví podráždění v dutině ústní, léčbu flurbiprofenem ukončete. 
Nepoužívejte Strepfen Sprej 8,75 mg déle než 3 dny, pokud Vám lékař neřekne jinak.  
Pokud se Váš stav nezlepší nebo se zhorší, případně pokud se objeví nové příznaky, poraďte 
se s lékařem nebo lékárníkem.  
 
Aktivace pumpičky: 
Před prvním použitím (nebo po delším skladování) je třeba aktivovat pumpičku.  
 
Nasměrujte  trysku  od  sebe  a  stříkněte  minimálně  4-krát,  dokud  se  neobjeví  jemná, 
konzistentní mlha. Takto je pumpička připravena k použití. 
Jestliže lék nepoužíváte delší dobu, nasměr

ujte 

trysk

u

 od sebe a stříkn

ěte

 minimálně 1-krát, 

pro  vytvoření  jemné,  konzistentní  mlhy.  Před  podáním  se  vždy  ujistěte,  že  sprej  vytváří 
jemnou, konzistentní mlhu. 
 
Použití spreje: 
Zamiřte trysku dozadu do krku. 
 

 

 

strana 5 (celkem 7) 

 
 
 
 
 
Jemným, rychlým pohybem zatlačte pumpičku  3-krát. Dejte si pozor, aby jste pumpičku po 
každém stříknutí úplně uvolnil(a) tím, že dáte prst pryč z krytu pumpičky. 
 
 
 
 
 
 
Při aplikaci spreje nevdechujte. 

 

Jestliže jste užil(a) více léku Strepfen Sprej 8,75 mg, než jste měl(a): 
Poraďte  se  s lékařem  nebo  lékárníkem  případně  jděte  přímo  do  nejbližší  nemocnice. 
Příznaky při předávkování mohou zahrnovat: pocit na zvracení nebo zvracení, bolest žaludku 
nebo  vzácněji  průjem,  zvonění  v uších,  bolest  hlavy  a  může  se  objevit  i  krvácení  v trávicí 
soustavě.  
 
Máte-li  nějaké  otázky  k používání  tohoto  přípravku,  obraťte  se  na  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

 
Podobně jako všechny léky může mít i Strepfen Sprej 8,75 mg nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
PŘESTAŇTE POUŽÍVAT tento lék a okamžitě kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte: 

 

příznaky  alergické  reakce,  jako  je  astma,  náhlé  nevysvětlitelné  sípání  nebo  dušnost, 
svědění, tečení z nosu nebo kožní vyrážka; 

 

otok  obličeje,  rtů  nebo  jazyka  způsobující  potíže  s dýcháním,  bušení  srdce,  náhlý 
pokles krevního tlaku vedoucí k šoku (mohou se objevit i při prvním použití léku); 

 

známky přecitlivělosti a kožní reakce, jako jsou začervenání kůže, otok, olupování kůže, 
tvorba puchýřů, šupin nebo vředů na kůži či sliznicích. 

 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  pokud  zaznamenáte  jakýkoliv  z následujících 
účinků nebo jakýkoli účinek, který zde není uveden: 
 
Časté 
(vyskytují se u více než 1 pacienta z10): 

 

závrať, bolest hlavy; 

 

podráždění v krku; 

 

vřídky v ústní dutině, bolest nebo pocit necitlivosti v ústech;  

 

bolest v krku; 

 

diskomfort v dutině ústní (pocit tepla nebo pálení či brnění v ústech); 

 

nevolnost a průjem; 

 

píchání a svědění kůže. 

 

 
 

strana 6 (celkem 7) 

 
Méně časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 100): 

 

ospalost; 

 

puchýře v ústech nebo krku, pocit necitlivosti v krku; 

 

plynatost, bolest břicha, větry, zácpa, poruchy trávení, nevolnost; 

 

sucho v ústech; 

 

pocit pálení v ústech, změna chuti; 

 

kožní vyrážka, svědění; 

 

horečka, bolest; 

 

pocit ospalosti nebo obtížné usínání; 

 

zhoršení astmatu, sípání, dušnost; 

 

snížená citlivost v krku. 

 
Vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000): 

 

anafylaktická reakce. 

 
Není známo (frekvenci není možno na základě dostupných údajů stanovit): 

 

chudokrevnost,  trombocytopenie  (nízký  počet  krevních  destiček,  což  může  vést 
k tvorbě modřin a krvácení); 

 

otok (edém), vysoký krevní tlak, srdeční selhání či cévní příhoda; 

 

závažné  formy  kožních  reakcí,  jako  bulózní  (puchýřovité)  reakce  včetně  Stevens-
Johnsonova  syndromu  a  toxické  epidermální  nekrolýza  (vzácné  onemocnění 
způsobeno závažnou nežádoucí reakcí na lék nebo infekci s těžkým postižením kůže a 
sliznice); 

 

hepatitida (zánět jater). 

 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti 
tohoto přípravku. 
 
 
5. 

JAK STREPFEN SPREJ 8,75 MG UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce 
za použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Chraňte před chladem nebo mrazem. 

strana 7 (celkem 7) 

 
Nepoužívejte déle než 6 měsíců po prvním otevření. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co Strepfen Sprej 8,75 mg obsahuje: 

 

Léčivou  látkou  je  flurbiprofenum  8,75 mg.  Jedna  dávka  (3 stříknutí)  obsahuje 
flurbiprofenum 8,75 mg, to odpovídá flurbiprofenum 16,2 mg/ml. 

 

Dalšími  složkami  jsou  betadex,  dodekahydrát  hydrogenfosforečnanu  sodného, 
monohydrát  kyseliny  citronové,  methylparaben  (E 218),  propylparaben  (E 216), 
hydroxid  sodný,  aroma  máty  peprné,  třešňové  aroma,  trimethylisopropylbutanamid, 
dihydrát sodné soli sacharinu, hydroxypropylbetadex, čištěná voda. 

 
Jak Strepfen Sprej 8,75 mg vypadá a co obsahuje toto balení: 
Strepfen  Sprej  8,75 mg  orální  sprej,  roztok  je  čirý,  bezbarvý  až  světle  žlutý  roztok 
s třešňovým aroma  a aroma máty peprné.  
 
Velikost balení: 15 ml orálního spreje, roztoku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 
103-105 Bath Road 
SL1 3UH Slough 
Velká Británie 
 
Výrobce:  
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 
Thane Road 
Nottingham NG90 2DB 
Velká Británie  
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o. 
Palác Flóra, Budova C 
Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3 
+420 227 110 141 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28.1.2015. 

Recenze

Recenze produktu STREPFEN Sprej 15 ml

Diskuze

Diskuze k produktu STREPFEN Sprej 15 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám