Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky do dutiny ústní » Léčivé přípravky při zánětu v ústech

STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15366

100 % 13 recenzí

K dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu z úst.

Více informací

112
Běžná cena: 145 Kč, Ušetříte: 23 % (33 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (13)
Diskuze (2)

Podrobné informace

K dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu z úst.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: STOPANGIN
Kód výrobku: 15366
Kód EAN: 8594737048111
Kód SÚKL: 3128
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Přípravek se používá u dospělých a dětí starších 8 let k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu z úst. Stopangin je možné používat jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky u angín vyvolaných streptokoky. Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy po poradě s lékařem.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Stránka 1 z 4

 

 

sp.zn.sukls185756/2014 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Stopangin 

orální sprej 

 

hexetidinum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat  

3. 

Jak se přípravek Stopangin používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Stopangin uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá 

Přípravek  Stopangin

 

je  dezinfekční  přípravek  s mírným  anestetickým  (znecitlivujícím)  účinkem. 

Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním. 
 
Přípravek se používá k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních 
jako je angina, zánět hltanu (projevující se bolestivostí v hrdle, zarudnutím a hlenovým povlakem), 
zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní (projevující se 
bělavými povlaky na sliznici a jazyku). Přípravek se dále používá k dezinfekci dutiny ústní při 
extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech v dutině ústní (např. odstranění krčních mandlí), a 
k ústní hygieně (k potlačení zápachu z úst).  

Po poradě s lékařem je možné Stopangin používat u anginy vyvolané streptokoky jako podpůrný lék 
při léčbě antibiotiky. U anginy nebo jiných závažnějších onemocnění dutiny ústní s hltanu přípravek 
nenahrazuje léčbu antibiotiky. 
 
Přípravek mohou používat dospělí a děti starší 8 let. 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat  

 
Nepoužívejte přípravek Stopangin 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
uvedenou v bodě 6. 

Stránka 2 z 4

 

 

při zánětu hrtanu (akutní onemocnění projevující se chrapotem až ztrátou hlasu, pálením v krku 
a suchým, dráždivým, bolestivým kašlem). Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, 
poraďte se před zahájením léčby přípravkem Stopangin s lékařem. 

při suchém zánětu hltanu (chronický zánět projevující se pocitem brnění či svědění v krku, 
zahleněním, pokašláváním, pocitem cizího tělesa či tlaku v krku a zhoršeným polykáním). 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, poraďte se před zahájením léčby přípravkem 
Stopangin s lékařem. 

-  

u dětí mladších 8 let. 

 
Upozornění a opatření  
 

 

Před použitím přípravku Stopangin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Ústní aplikátor se má vždy po použití umýt teplou vodou (z hygienických důvodů). 
Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v 
ústech a pokud jsou schopny spolupráce, t.j. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku. 
 
Přípravek se nesmí dostat do očí a rovněž se nesmí vdechovat a polykat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Stopangin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)nebo které možná budete užívat.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Řidičům se nedoporučuje řídit motorová vozidla po dobu 30 minut po použití přípravku. 
 
Přípravek Stopangin obsahuje ethanol. 
Přípravek obsahuje 80% obj. ethanolu 96%. Každá dávka obsahuje do 0,1 g ethanolu. Tento léčivý 
přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
 
 
 
3. 

Jak se přípravek Stopangin používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování přípravku: 
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se vstřikuje do dutiny ústní 2-3krát denně. Při aplikaci spreje 
dodržujte níže uvedený návod k použití. 
 
Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly. 
 
Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) 
v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, tj. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku. 
 
Bez porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 6-7 dní. 
 

Stránka 3 z 4

 

 

Návod k použití 
 

 

Přípravek je dávkován z lékovky s mechanickým rozprašovačem a aplikátorem (viz obrázek A1nebo 

A2) 

 

1.  Pokud je přiložen aplikátor 

v plastovém sáčku (obrázek A2), 
vyjměte aplikátor z plastového sáčku 
za pomoci nůžek či podobného 
nástroje (viz obrázek B2).  

2.  Zkontrolujte celistvost aplikátoru. 

V případě, že je aplikátor jakkoliv 
poškozen, nelze jej používat. 

3.  Sejměte ochranný kryt 

z mechanického rozprašovače. 

4.  Nasaďte aplikátor na lahvičku (na 

mechanický rozprašovač) (viz obrázek 
B3). 

5.  Stiskněte aplikátor asi 5x než se 

roztok nasaje do rozprašovače a po 
stisku začne z aplikátoru vystřikovat 
sprej. 

6.  Vložte konec aplikátoru do úst a při 

zadrženém dechu 2x stiskněte 
aplikátor tak, aby jedna dávka 
směřovala vpravo a jedna vlevo. 
Lahvičku při použití držte svisle. 
 

 
 
 
Vždy používejte pouze aplikátor, který je součástí balení přípravku! 
 
Rozprášený roztok se nevdechuje ani nepolyká! Ústní aplikátor po použití omyjte horkou vodou 
a vždy zkontrolujte celistvost aplikátoru. Jakkoliv poškozený aplikátor nelze používat. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Stopangin, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopangin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Bezprostředně po použití se na přechodnou dobu může objevit pocit pálení jazyka či sliznice dutiny 
ústní, který za krátkou dobu vymizí. Ojediněle může též dojít ke změně chuti a čichu. Výjimečně u 
přecitlivělých osob může dojít k alergické reakci (v místě aplikace přípravku překrvení, otok, 

Stránka 4 z 4

 

 

puchýřky až puchýře, pablány, zvředovatění a krvácení) nebo ke krátkodobé křeči či otoku hrtanu a 
průdušnice, které mohou vést k poruchám dýchání. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku 
 
 
 
5. 

Jak přípravek Stopangin uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25  °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Stopangin obsahuje 
-  Léčivou látkou je hexetidinum 1,92 mg v 1 ml. 
-  Pomocnými látkami jsou: badyáníková silice, blahovičníková silice, silice květů citroníku 

pomerančového hořkého, silice máty peprné, methyl-salicylát, monohydrát sodné soli sacharinu, 
levomenthol, glycerol 85%, ethanol  96% (V/V) 

 
Jak přípravek Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení 
Bezbarvá nebo téměř bezbarvá tekutina. 
 
Nádobka s mechanickým rozprašovačem a ústní aplikátor, sáček. 
Velikost balení: 30 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Teva Czech Industries s.r.o., 
Ostravská 29, č.p. 305, 
747 70 Opava-Komárov, 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  26.11.2014 
 

Recenze (13)

Recenze produktu STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej

Recenze od 13 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Nejlepší při začínajícím bolení v krku.

100 %

Při bolení v krku skvělý sprej. Vždy po něm přestane.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

účinný na bolest krku a angínu

100 %

100 %

100 %

Diskuze (2)

Diskuze k produktu STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej

Přidat nový příspěvek do diskuze

- sprej

(0) 17/02/2011

Také potvrzuji jeho účinnost. Při bolestech v krku používám.

Vstoupit do diskuze

- sprej

(0) 17/05/2009

opravdu účinný

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Renáta C.

100 % 26/10/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám