Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky do dutiny ústní » Léčivé přípravky při zánětu v ústech

STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15366

100 % 13 recenzí

K dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu z úst.

Více informací

124
Běžná cena: 145 Kč, Ušetříte: 14 % (21 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 22. 1. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 1. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (13)
Diskuze (2)

Podrobné informace

K dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu z úst.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: STOPANGIN
Kód výrobku: 15366
Kód EAN: 8594737048111
Kód SÚKL: 3128
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Přípravek se používá u dospělých a dětí starších 8 let k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu z úst. Stopangin je možné používat jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky u angín vyvolaných streptokoky. Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy po poradě s lékařem.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Stránka 1 z 4

 

 

sp.zn.sukls185756/2014 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Stopangin 

orální sprej 

 

hexetidinum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat  

3. 

Jak se přípravek Stopangin používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Stopangin uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Stopangin a k čemu se používá 

Přípravek  Stopangin

 

je  dezinfekční  přípravek  s mírným  anestetickým  (znecitlivujícím)  účinkem. 

Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním. 
 
Přípravek se používá k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních 
jako je angina, zánět hltanu (projevující se bolestivostí v hrdle, zarudnutím a hlenovým povlakem), 
zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní (projevující se 
bělavými povlaky na sliznici a jazyku). Přípravek se dále používá k dezinfekci dutiny ústní při 
extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech v dutině ústní (např. odstranění krčních mandlí), a 
k ústní hygieně (k potlačení zápachu z úst).  

Po poradě s lékařem je možné Stopangin používat u anginy vyvolané streptokoky jako podpůrný lék 
při léčbě antibiotiky. U anginy nebo jiných závažnějších onemocnění dutiny ústní s hltanu přípravek 
nenahrazuje léčbu antibiotiky. 
 
Přípravek mohou používat dospělí a děti starší 8 let. 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin používat  

 
Nepoužívejte přípravek Stopangin 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
uvedenou v bodě 6. 

Stránka 2 z 4

 

 

při zánětu hrtanu (akutní onemocnění projevující se chrapotem až ztrátou hlasu, pálením v krku 
a suchým, dráždivým, bolestivým kašlem). Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, 
poraďte se před zahájením léčby přípravkem Stopangin s lékařem. 

při suchém zánětu hltanu (chronický zánět projevující se pocitem brnění či svědění v krku, 
zahleněním, pokašláváním, pocitem cizího tělesa či tlaku v krku a zhoršeným polykáním). 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, poraďte se před zahájením léčby přípravkem 
Stopangin s lékařem. 

-  

u dětí mladších 8 let. 

 
Upozornění a opatření  
 

 

Před použitím přípravku Stopangin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Ústní aplikátor se má vždy po použití umýt teplou vodou (z hygienických důvodů). 
Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v 
ústech a pokud jsou schopny spolupráce, t.j. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku. 
 
Přípravek se nesmí dostat do očí a rovněž se nesmí vdechovat a polykat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Stopangin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)nebo které možná budete užívat.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Řidičům se nedoporučuje řídit motorová vozidla po dobu 30 minut po použití přípravku. 
 
Přípravek Stopangin obsahuje ethanol. 
Přípravek obsahuje 80% obj. ethanolu 96%. Každá dávka obsahuje do 0,1 g ethanolu. Tento léčivý 
přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
 
 
 
3. 

Jak se přípravek Stopangin používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování přípravku: 
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se vstřikuje do dutiny ústní 2-3krát denně. Při aplikaci spreje 
dodržujte níže uvedený návod k použití. 
 
Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly. 
 
Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) 
v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, tj. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku. 
 
Bez porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 6-7 dní. 
 

Stránka 3 z 4

 

 

Návod k použití 
 

 

Přípravek je dávkován z lékovky s mechanickým rozprašovačem a aplikátorem (viz obrázek A1nebo 

A2) 

 

1.  Pokud je přiložen aplikátor 

v plastovém sáčku (obrázek A2), 
vyjměte aplikátor z plastového sáčku 
za pomoci nůžek či podobného 
nástroje (viz obrázek B2).  

2.  Zkontrolujte celistvost aplikátoru. 

V případě, že je aplikátor jakkoliv 
poškozen, nelze jej používat. 

3.  Sejměte ochranný kryt 

z mechanického rozprašovače. 

4.  Nasaďte aplikátor na lahvičku (na 

mechanický rozprašovač) (viz obrázek 
B3). 

5.  Stiskněte aplikátor asi 5x než se 

roztok nasaje do rozprašovače a po 
stisku začne z aplikátoru vystřikovat 
sprej. 

6.  Vložte konec aplikátoru do úst a při 

zadrženém dechu 2x stiskněte 
aplikátor tak, aby jedna dávka 
směřovala vpravo a jedna vlevo. 
Lahvičku při použití držte svisle. 
 

 
 
 
Vždy používejte pouze aplikátor, který je součástí balení přípravku! 
 
Rozprášený roztok se nevdechuje ani nepolyká! Ústní aplikátor po použití omyjte horkou vodou 
a vždy zkontrolujte celistvost aplikátoru. Jakkoliv poškozený aplikátor nelze používat. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Stopangin, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopangin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Bezprostředně po použití se na přechodnou dobu může objevit pocit pálení jazyka či sliznice dutiny 
ústní, který za krátkou dobu vymizí. Ojediněle může též dojít ke změně chuti a čichu. Výjimečně u 
přecitlivělých osob může dojít k alergické reakci (v místě aplikace přípravku překrvení, otok, 

Stránka 4 z 4

 

 

puchýřky až puchýře, pablány, zvředovatění a krvácení) nebo ke krátkodobé křeči či otoku hrtanu a 
průdušnice, které mohou vést k poruchám dýchání. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku 
 
 
 
5. 

Jak přípravek Stopangin uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25  °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Stopangin obsahuje 
-  Léčivou látkou je hexetidinum 1,92 mg v 1 ml. 
-  Pomocnými látkami jsou: badyáníková silice, blahovičníková silice, silice květů citroníku 

pomerančového hořkého, silice máty peprné, methyl-salicylát, monohydrát sodné soli sacharinu, 
levomenthol, glycerol 85%, ethanol  96% (V/V) 

 
Jak přípravek Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení 
Bezbarvá nebo téměř bezbarvá tekutina. 
 
Nádobka s mechanickým rozprašovačem a ústní aplikátor, sáček. 
Velikost balení: 30 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Teva Czech Industries s.r.o., 
Ostravská 29, č.p. 305, 
747 70 Opava-Komárov, 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  26.11.2014 
 

Recenze (13)

Recenze produktu STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej

Recenze od 13 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Nejlepší při začínajícím bolení v krku.

100 %

Při bolení v krku skvělý sprej. Vždy po něm přestane.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

účinný na bolest krku a angínu

100 %

100 %

100 %

Diskuze (2)

Diskuze k produktu STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej

Přidat nový příspěvek do diskuze

Jaroslava Š. - sprej

(0) 17/02/2011

Také potvrzuji jeho účinnost. Při bolestech v krku používám.

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jana V.

100 % 23/09/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám