Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky do dutiny ústní » Léčivé přípravky na afty

SOLCOSERYL 1X5GM Ústní pasta - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 157510

95 % 7 recenzí

Při léčbě bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice dutiny ústní, dásní a rtů, aftů, trhlinek.

Více informací

179
Běžná cena: 259 Kč, Ušetříte: 31 % (80 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (7)
Diskuze

Podrobné informace

Při léčbě bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice dutiny ústní, dásní a rtů, aftů, trhlinek.

Informace o produktu

Výrobce: MEDA Pharma GmbH & Co.KG
Značka: SOLCOSERYL
Kód výrobku: 157510
Kód EAN: 4019338601250
Kód SÚKL: 136395
Držitel rozhodnutí: MEDA Pharma GmbH & Co.KG

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

 
sp.zn.sukls142187/2013 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta uživatele 

 

Solcoseryl 

orální pasta (ústní pasta) 

(Vitulinae sanguinis fractio deproteinata, lauromacrogolum) 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Solcoseryl orální pasta a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Solcoseryl orální pastu používat  

3. 

Jak se Solcoseryl orální pasta používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Solcoseryl orální pastu uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Solcoseryl orální pasta a k čemu se používá 

 
Solcoseryl podporuje hojení poškozené tkáně v ústní dutině a jeho léčivá látka lauromakrogol způsobuje 
povrchové znecitlivění a rychle utlumí bolest. Pasta vytváří na sliznici dlouhodobý ochranný povlak, který 
brání podráždění při jídle a pití. Bolest pomine za 1-3 minuty po nanesení pasty.  
 
Orální pasta Solcoseryl se používá při léčbě:   

 

bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice dutiny ústní, dásní a rtů, aftů, trhlinek, zánětů dásní 
(gingivitis, parodontitis);   

  bolestivých otlaků způsobených umělým chrupem;   
 

bolestí dásní při prořezávání zubů moudrosti;   

 

pouze  na  doporučení  lékaře  se  přípravek  používá  jako  ochranný  obvaz:  po  odstranění  zubního 

kamene, operacích dásní, vytržení zubů; před nasazením dočasných zubních protéz a náhrad zubů, 
zánětu zubního lůžka.  

 
Orální pastu Solcoseryl mohou používat dospělí i děti od 2 let.  
 
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 

2/4 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Solcoseryl orální pastu používat  

 
Nepoužívejte Solcoseryl: 

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky, na parabeny (E 216, E 218), na silici máty peprné, 
levomenthol nebo na kteroukoliv pomocnou látku.  

u dětí do 2 let vzhledem k riziku spasmu (stažení) hrtanu. 

 
Upozornění a opatření 
Při zánětu musí být rána před použitím ústní pasty Solcoseryl náležitě ošetřena.   
Pasta nesmí být vtírána do hlubokých ran, které budou následně uzavřeny chirurgickým stehem.   
Pokud  trpíte  ještě  jiným  onemocněním,  máte  alergii,  užíváte  ještě  jiné  léky,  poraďte  se  o  vhodnosti 
používání orální pasty Solcoseryl se svým lékařem.   
 
Při akutních infekcích se doporučuje vypláchnout ústa desinfekčním roztokem.  
 
U  kojenců  a  batolat  do  2  let  může  silice  máty  peprné  a  levomenthol  vyvolat  spasmus  (stažení)  hrtanu, 
jehož důsledkem jsou závažné dýchací obtíže. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Solcoseryl 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky však dosud není známo. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Orální pasta Solcoseryl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.   
 
Orální pasta Solcoseryl obsahuje parabeny 
Parabeny mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně opožděné). 
 
 
3. 

Jak se Solcoseryl orální pasta používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo 
zdravotní sestrou. 
 
Doporučená  dávka  přípravku  je  přibližně  1/2  cm  orální  pasty  Solcoseryl,  která  se  3-5x  denně  nanáší  v 
tenké vrstvě na postižené místo. Použití se doporučuje zvláště před spaním.  Pastu nevmasírujte.   
 
Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo doporučené lékařem. 
 
Doba léčení trvá obvykle několik dní.   
Nedojde-li  k ústupu  obtíží  během  3-5  dnů  léčby  nebo  dojde-li  naopak  ke  zhoršení  obtíží,  poraďte  se  o 
dalším používání přípravku s lékařem. O dlouhodobém používání přípravku musí vždy rozhodnout lékař.  
 
 

3/4 

ZPŮSOB POUŽITÍ 

1.  Vysušte ránu tyčinkou s vatou nebo poťukáváním papírovým kapesníčkem.   
2.  Naneste pastu na čistou špičku prstu nebo tyčinku s vatou.   
3.  Naneste slabou vrstvu pasty na ránu. Pasta se nesmí vmasírovat.   
4.  Mokrým  prstem  nebo  tyčinkou  s  navlhčenou  vatou  uhlaďte  vrstvu  pasty,  při  větších  ranách  je 

možno ústa vypláchnout vodou. Tím se vytvoří na sliznici ochranný film. 

5.  Při  otlačeninách  způsobených  protézou  naneste  pastu  na  očištěnou  a  suchou  protézu.  Aby  se 

dosáhlo lepšího přilnutí protézy, vypláchněte si před jejím nasazením ústa vodou. 

 
Upozornění 
Zdánlivě  mírně  suchá,  krupičková  forma  pasty  je  znakem  dobré  přilnavosti  a  není  příznakem  ztráty 
kvality.  Občas se může u uzávěru tuby objevit výtok oleje, toto však žádným způsobem nesnižuje kvalitu 
přípravku.   
Tubu po použití pečlivě uzavřete! 
 
Jestliže jste použil(a) více orální pasty Solcoseryl, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít orální pastu Solcoseryl: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Velmi vzácně (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000):  

  Přecitlivělost 
 

Dušnost a bronchospasmus (zúžení průdušek) 

 
Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit): 

  poruchy chuti 
 

reakce v místě podání (např. otok, zčervenání, parestézie – brnění, mravenčení, pálení) 

 

 

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
 
Frekvence není známa
 

 

U kojenců a batolat do dvou let může silice máty peprné a levomenthol vyvolat spasmus (stažení) 

hrtanu, jehož důsledkem jsou závažné dýchací obtíže.  

 
Proto se u nich nesmí přípravek používat. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,  lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 

4/4 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
 
5. 

Jak Solcoseryl orální pastu uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte déle než 4 týdny po prvním otevření tuby. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
5. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Solcoseryl orální pasta obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou: vitulinae sanguinis fractio deproteinata 2,125 mg,  lauromacrogolum 450  

          10,0 mg v 1 g orální pasty. 

Pomocnými látkami jsou:  propylparaben (E216), methylparaben (E218), menthol, želatina, pektin, 
polyethylen, tekutý parafin, sodná sůl karmelózy, silice máty peprné. 

 
Jak Solcoseryl orální pasta vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Solcoseryl je měkká homogenní pasta světle nahnědlé barvy.  
 
Balení: Hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty s 5 g orální pasty.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
MEDA Pharma s.r.o., Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10, Česká republika 
 
Výrobce 
MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována :  15.10.2013 
 

Recenze (7)

Recenze produktu SOLCOSERYL 1X5GM Ústní pasta

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

při namazání dásně je během vteřiny klid od pláče a bolesti s prořezáváním zoubků

80 %

Doporucuji na afty .

Na doporuceni kozni lekarky na lichen ruben v ustech, po 3 pouziti velka uleva
Ic
100 %

80 %

doprucuji kazdemu s probelmami v ustni dutine a s dasnemi

100 %

k nezaplacení...

při růstu zoubků stačí namazat a v tu chvíli už nebolí :-)
100 %

Dlouho drží Znecitlivění

Výborný pomocník na afty

Diskuze

Diskuze k produktu SOLCOSERYL 1X5GM Ústní pasta

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Kristýna B.

100 % 07/09/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám