Podrobné informace

Při léčbě bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice dutiny ústní, dásní a rtů, aftů, trhlinek.

Informace o produktu

Výrobce: MEDA Pharma GmbH & Co.KG
Značka: SOLCOSERYL
Kód výrobku: 157510
Kód EAN: 4019338601250
Kód SÚKL: 136395
Držitel rozhodnutí: MEDA Pharma GmbH & Co.KG

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4

sp.zn.sukls142187/2013


Příbalová informace: informace pro pacienta uživatele

Solcoseryl
orální pasta (ústní pasta)
(Vitulinae sanguinis fractio deproteinata, lauromacrogolum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Solcoseryl orální pasta a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Solcoseryl orální pastu používat
3. Jak se Solcoseryl orální pasta používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Solcoseryl orální pastu uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Solcoseryl orální pasta a k čemu se používá

Solcoseryl podporuje hojení poškozené tkáně v ústní dutině a jeho léčivá látka lauromakrogol způsobuje
povrchové znecitlivění a rychle utlumí bolest. Pasta vytváří na sliznici dlouhodobý ochranný povlak, který
brání podráždění při jídle a pití. Bolest pomine za 1-3 minuty po nanesení pasty.

Orální pasta Solcoseryl se používá při léčbě:
bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice dutiny ústní, dásní a rtů, aftů, trhlinek, zánětů dásní
(gingivitis, parodontitis);
bolestivých otlaků způsobených umělým chrupem;
bolestí dásní při prořezávání zubů moudrosti;
pouze na doporučení lékaře se přípravek používá jako ochranný obvaz: po odstranění zubního
kamene, operacích dásní, vytržení zubů; před nasazením dočasných zubních protéz a náhrad zubů,
zánětu zubního lůžka.

Orální pastu Solcoseryl mohou používat dospělí i děti od 2 let.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2/4

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Solcoseryl orální pastu používat

Nepoužívejte Solcoseryl:
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky, na parabeny (E 216, E 218), na silici máty peprné,
levomenthol nebo na kteroukoliv pomocnou látku.
- u dětí do 2 let vzhledem k riziku spasmu (stažení) hrtanu.

Upozornění a opatření
Při zánětu musí být rána před použitím ústní pasty Solcoseryl náležitě ošetřena.
Pasta nesmí být vtírána do hlubokých ran, které budou následně uzavřeny chirurgickým stehem.
Pokud trpíte ještě jiným onemocněním, máte alergii, užíváte ještě jiné léky, poraďte se o vhodnosti
používání orální pasty Solcoseryl se svým lékařem.

Při akutních infekcích se doporučuje vypláchnout ústa desinfekčním roztokem.

U kojenců a batolat do 2 let může silice máty peprné a levomenthol vyvolat spasmus (stažení) hrtanu,
jehož důsledkem jsou závažné dýchací obtíže.

Další léčivé přípravky a přípravek Solcoseryl
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky však dosud není známo.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Orální pasta Solcoseryl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Orální pasta Solcoseryl obsahuje parabeny
Parabeny mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně opožděné).


3. Jak se Solcoseryl orální pasta používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo
zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je přibližně 1/2 cm orální pasty Solcoseryl, která se 3-5x denně nanáší v
tenké vrstvě na postižené místo. Použití se doporučuje zvláště před spaním. Pastu nevmasírujte.

Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo doporučené lékařem.

Doba léčení trvá obvykle několik dní.
Nedojde-li k ústupu obtíží během 3-5 dnů léčby nebo dojde-li naopak ke zhoršení obtíží, poraďte se o
dalším používání přípravku s lékařem. O dlouhodobém používání přípravku musí vždy rozhodnout lékař.


3/4
ZPŮSOB POUŽITÍ
1. Vysušte ránu tyčinkou s vatou nebo poťukáváním papírovým kapesníčkem.
2. Naneste pastu na čistou špičku prstu nebo tyčinku s vatou.
3. Naneste slabou vrstvu pasty na ránu. Pasta se nesmí vmasírovat.
4. Mokrým prstem nebo tyčinkou s navlhčenou vatou uhlaďte vrstvu pasty, při větších ranách je
možno ústa vypláchnout vodou. Tím se vytvoří na sliznici ochranný film.
5. Při otlačeninách způsobených protézou naneste pastu na očištěnou a suchou protézu. Aby se
dosáhlo lepšího přilnutí protézy, vypláchněte si před jejím nasazením ústa vodou.

Upozornění
Zdánlivě mírně suchá, krupičková forma pasty je znakem dobré přilnavosti a není příznakem ztráty
kvality. Občas se může u uzávěru tuby objevit výtok oleje, toto však žádným způsobem nesnižuje kvalitu
přípravku.
Tubu po použití pečlivě uzavřete!

Jestliže jste použil(a) více orální pasty Solcoseryl, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít orální pastu Solcoseryl:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Velmi vzácně (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000):
Přecitlivělost
Dušnost a bronchospasmus (zúžení průdušek)

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit):
poruchy chuti
reakce v místě podání (např. otok, zčervenání, parestézie brnění, mravenčení, pálení)

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Frekvence není známa
U kojenců a batolat do dvou let může silice máty peprné a levomenthol vyvolat spasmus (stažení)
hrtanu, jehož důsledkem jsou závažné dýchací obtíže.

Proto se u nich nesmí přípravek používat.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
4/4
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.5. Jak Solcoseryl orální pastu uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte déle než 4 týdny po prvním otevření tuby.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

5. Obsah balení a další informace

Co Solcoseryl orální pasta obsahuje

- Léčivými látkami jsou: vitulinae sanguinis fractio deproteinata 2,125 mg, lauromacrogolum 450
10,0 mg v 1 g orální pasty.
- Pomocnými látkami jsou: propylparaben (E216), methylparaben (E218), menthol, želatina, pektin,
polyethylen, tekutý parafin, sodná sůl karmelózy, silice máty peprné.

Jak Solcoseryl orální pasta vypadá a co obsahuje toto balení

Solcoseryl je měkká homogenní pasta světle nahnědlé barvy.

Balení: Hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty s 5 g orální pasty.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
MEDA Pharma s.r.o., Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10, Česká republika

Výrobce
MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 15.10.2013

Recenze (7)

Recenze produktu SOLCOSERYL 1X5GM Ústní pasta

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

(9) (7)

100 %

(8) (7)

100 %

při namazání dásně je během vteřiny klid od pláče a bolesti s prořezáváním zoubků

(9) (6)

80 %

Doporucuji na afty .

  • Na doporuceni kozni lekarky na lichen ruben v ustech, po 3 pouziti velka uleva
  • Ic

(9) (7)

100 %

(9) (5)

80 %

doprucuji kazdemu s probelmami v ustni dutine a s dasnemi

(12) (7)

100 %

k nezaplacení...

  • při růstu zoubků stačí namazat a v tu chvíli už nebolí :-)

(7) (6)

100 %

Dlouho drží Znecitlivění

  • Výborný pomocník na afty

Diskuze

Diskuze k produktu SOLCOSERYL 1X5GM Ústní pasta

Přidat nový příspěvek do diskuze