Lékárna.cz
Hledat

SAVO pH- 1200 g

SAVO pH-  1200 g

Savo pH- je určen pro zvýšení hodnoty pH bazénové vody.

Více informací

Skladem zítra Pozítří odešleme, u vás v pátek 12. 8.

Běžná cena: 140 Kč
124 Kč (0,10 Kč/g)
Ušetříte: 11 % (16 Kč)

Potřebuji poradit

124 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

SAVO pH- 1200 g

 Ideální rozmezí hodnoty pH, ve které by se měla voda v bazénu pohybovat, je 7,1 - 7,5. Přípravek použijte v případě, že se hodnota pH nachází nad touto hranicí. 
Při dodržení správného rozmezí pH je zajištěno správné fungování chlorové bazénové chemie.

Profesionální řešení
Snižuje hodnotu pH
Zlepšuje fungování ostatní bazénové chemie
Určeno pro vodu v bazénu s příliš vysokou hodnotou pH
Určeno pro venkovní, vnitřní bazény a vířivky a pro úpravu sladké i slané vody

Používejte spolu s těmito přípravky
Savo chlorové tablety maxi
Savo tablety komplex 3v1
Savo Vločkovač
Savo Projasňovač

 

Dávkování: Dávkování je závislé na výchozím pH a celkovém chemickém složení vody. Použitím přípravku v množství 10 g/m³ se sníží pH o cca 0,1-0,2. Přípravek rozpusťte v nádobě s vodou a poté aplikujte do bazénu. Nechejte zapnutý filtrační systém a po dostatečném promíchání v celém objemu bazénu proveďte měření pH a případně přípravek aplikujte opakovaně. Používejte ochranné rukavice a brýle. Přípravek dávkujte vždy do připravené vody a ne naopak. Nikdy nemíchejte s jinými přípravky. Skladujte vždy v uzavřené nádobě na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5-25 °C a mimo dosah dětí. Při práci s výrobkem nekuřte, nejezte a nepijte.

VAROVÁNÍ

Používejte ochranné rukavice a brýle. Přípravek dávkujte vždy do připravené vody a ne naopak. Nikdy nemíchejte s jinými přípravky. Skladujte vždy v uzavřené nádobě na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5-25 °C a mimo dosah dětí. Při práci s výrobkem nekuřte, nejezte a nepijte.

První pomoc: Při nadýchání: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou popřípadě mýdlem, jsou-li potíže, zajistit lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,2-0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení. Nepodávat aktivní uhlí. Sdělit lékaři údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo směsi. Kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, Tel: 224 919 293, 224 915 402.

Savo pH-. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Obsahuje: hydrogensíran sodný (i.č. 016-046-00-X).

CLP REGULATION

žíravost Nebezpečí

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
370604
Kód EAN:
8714100178379
Držitel rozhodnutí:

SAVO pH- 1200 g

SAVO pH- 1200 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.