Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na nadýmání a plynatost

SAB SIMPLEX 50X15ML(SÁČKY) Suspenze - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 111962
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PARKE-DAVIS GMBH BERLIN, FREIBURG
Značka: SAB SIMPLEX
Kód výrobku: 111962
Kód EAN:
Kód SÚKL: 122631
Držitel rozhodnutí: PARKE-DAVIS GMBH BERLIN, FREIBURG
- Sab Simplex je možno užívat při obtížích, jako jsou: plynatost, nadýmání, pocit plnosti způsobený hromaděním plynů v trávicím ústrojí, nadměrné polykání vzduchu, které se projevují tlakem v nadbřišku za nedostatečného odchodu plynů. Při těchto stavech mohou přípravek užívat bez porady s lékařem dospělí, včetně osob starších než 60 let a těhotných nebo kojících žen a je ho možné podávat i dětem od tří měsíců. - Dětem do tří měsíců lze přípravek na doporučení lékaře podávat i při tzv. 3měsíčních kolikách, které se projevují pravidelnými záchvaty pláče asi půl hodiny po kojení nebo krmení a mohou být (po vyloučení organické příčiny lékařem) projevem poruchy trávení. Tyto obtíže se projevují v prvních třech měsících po narození - odtud pojmenování 3měsíční koliky. Jednou z příčin těchto kolik je mléčná strava, která vyvolává po dobu více hodin zvýšenou tvorbu pěny v trávicím ústrojí a zamezuje tak vstřebávání a odchodu plynů. Tato situace může potom vést až k bolestivému nadýmání. - Pouze na doporučení lékaře lze rovněž přípravek užívat nebo podávat dětem při zvýšené plynatosti po operacích, po otravě saponátovými prostředky (prací prášky) a k přípravě diagnostického vyšetření v oblasti břicha (sonografie, rentgenové vyšetření, endoskopie), ke snížení výskytu stínů způsobených plynem.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls64379/2015 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

SAB SIMPLEX 

64 mg/ml, perorální suspenze 

 dimeticonum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Sab Simplex a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sab Simplex užívat  

3. 

Jak se Sab Simplex užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Sab Simplex uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE SAB SIMPLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Sab Simplex je protipěnivý přípravek zajišťující rozpad pěny, jež brání vstřebávání plynů v žaludku a 
ve  střevech.  Tím  umožňuje  odchod  plynů  přirozenou  cestou  nebo  jejich  vstřebání  stěnou  střeva. 
V oddílech  trávicího  ústrojí  je  přítomen  v různém  množství  také  vzduch,  resp.  plyny,  které  se  sem 
dostanou polykáním se stravou a také vznikají při rozkladné činnosti bakterií, přítomných v trávicím 
ústrojí.  Spolykaný  vzduch  částečně  odchází  při  říhání,  plyny  pak  jsou  částečně  vstřebávány  stěnou 
střev a nebo odcházejí konečníkem ven z těla. 
 
Pokud je rovnováha mezi hromaděním a odstraňováním plynů narušena, dochází ke tvorbě bublinek, 
které  zpění  hlenový  povlak  na  stěně  trávicí  trubice,  a  ten  pak  zamezuje  přirozenému  vstřebávání  a 
odchodu plynů. Toto je potom příčinou pocitu plnosti, plynatosti a napětí v břiše.  
 
Ke  zvýšené  tvorbě  plynů  v  trávicím  ústrojí  přispívají  velkou  měrou  chyby  ve  výživě  (vysoký  podíl 
tuků a bílkovin ve stravě, atd.). 
 
Sab  Simplex  rozloží  bublinky  ve  zpěněném  hlenu  střevní  stěny,  ale  není  vstřebáván  a  odchází 
nezměněn střevem z těla. 
 

Sab  Simplex  je  možno  užívat  bez  porady  s lékařem  při  obtížích,  jako  jsou:  plynatost, 
nadýmání,  pocit  plnosti  způsobený  hromaděním  plynů  v  trávicím  ústrojí,  nadměrné  polykání 
vzduchu,  které  se  projevují  tlakem  v  nadbřišku  za  nedostatečného  odchodu  plynů.  Při  těchto 
stavech mohou přípravek užívat bez porady s lékařem dospělí, včetně osob starších než 60 let a 
těhotných nebo kojících žen a je ho možné podávat i dětem od tří měsíců. 

 

 

 

 

Dětem  do  tří  měsíců  lze  přípravek  na  doporučení  lékaře  podávat  i  při  tzv.  tříměsíčních 
kolikách, které se projevují pravidelnými záchvaty pláče asi půl hodiny po kojení nebo krmení a 
mohou být (po vyloučení organické příčiny lékařem) projevem poruchy trávení. Tyto obtíže se 
projevují v prvních třech měsících po narození – odtud pojmenování tříměsíční koliky. Jednou 
z příčin těchto kolik je mléčná strava, která vyvolává po dobu více hodin zvýšenou tvorbu pěny 
v trávicím ústrojí a zamezuje tak vstřebávání a odchodu plynů. Tato situace může potom vést až 
k bolestivému nadýmání. 

 

Na doporučení lékaře lze rovněž přípravek užívat nebo podávat dětem při zvýšené plynatosti 
po  operacích,  po  otravě  saponátovými  prostředky  (prací  prášky)  a  k  přípravě  diagnostického 
vyšetření  v  oblasti  břicha  (sonografie,  rentgenové  vyšetření,  endoskopie),  ke  snížení  výskytu 
stínů způsobených plynem. 

 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SAB SIMPLEX UŽÍVAT  

 
Neužívejte přípravek Sab Simplex 
-  jestliže jste alergický(á) na dimetikon nebo na kteroukoli další složku přípravku. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sab Simplex je zapotřebí 
Přípravek mohou užívat i diabetici, protože neobsahuje žádné cukry.  
Přetrvávají-li během léčby trávicí obtíže nebo se vyskytnou obtíže nové, poraďte se s lékařem. 
Jedna čajová lžička (5 ml) obsahuje 0,671 mmol (15,4 mg) sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na 
dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Souběžné  podávání  levothyroxinu  a  simetikonu/dimetikonu  může  vést  ke  snížení  účinnosti 
levothyroxinu, a tedy vzniku snížené funkce štítné žlázy. Pokud je souběžné užívání nezbytné, je nutné 
oddělit podání jednotlivých léčiv nejméně dobou 4 hodin. 
 
O vhodnosti podávání přípravku Sab Simplex dítěti nebo současného užívání jiných léků se poraďte s 
lékařem. 
 
Užívání přípravku Sab Simplex s jídlem a pitím
 
Přípravek Sab Simplex užívejte nejlépe po jídle. Kojencům přípravek přimíchejte do kojenecké láhve 
nebo dávkujte lžičkou před kojením. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

JAK SE SAB SIMPLEX UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte přípravek Sab Simplex přesně podle pokynů  této příbalové informace a  svého lékaře. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak je obvyklé následující dávkování: 
 
Zažívací obtíže spojené s plynatostí  

 

 

 

Dávkování u novorozenců a kojenců do 3 měsíců určí vždy lékař.  
Dávkování u dětí do 3 let: 15 kapek (0,6 ml) do každé lahvičky s pitím. 
  
Obvyklé dávkování pro dospělé a děti starší 3 let je následující: 
Děti od 3 do 5 let: 15-20 kapek (0,6 – 0,8  ml) během jídla nebo po jídle, případně ještě dalších 15 

kapek před spaním. 

Děti  od  6-12  let:  20-30  kapek  (0,8  –  1,2   ml)  každých  4  –  6  hodin,  tato  dávka  může  být  v případě 

potřeby zvýšena jako pro dospělé. 

Dospívající od 12 let a dospělí : 30 – 45 kapek (1,2 – 1,8  ml) každých 4 – 6 hodin, v případě potřeby 

lze  dávku  zvýšit.  Přípravek  je  nejlépe  užívat  během  nebo  po  hlavních  jídlech  a  v případě 
potřeby i před spaním. 

 
 Přípravek je nejlépe užívat během nebo po hlavních jídlech a v případě potřeby i před spaním. 
 
Na doporučení lékaře lze přípravek užívat nebo podávat dítěti i delší dobu. Bez porady s lékařem je 
však možné přípravek užívat nebo podávat dítěti nejdéle 3 dny. Následovné dávkování přípravku Sab 
Simplex stanoví lékař. 
 
Další použití 
Sonografie: v předvečer vyšetření užijte 3 čajové lžičky nebo 1 sáček (15 ml) a další 3 čajové lžičky 
nebo 1 sáček asi 3 hodiny před vlastním vyšetřením. 
Rentgenové vyšetření: v předvečer vyšetření užijte 3 – 6 čajových lžiček nebo 1-2 sáčky (15 – 30 ml). 
Endoskopie: před vyšetřením užijte ½ až 1 čajovou lžičku (2,5 – 5 ml). 
Otrava  saponáty:  dávka  závisí  na  stupni  otravy,  nejmenší  dávka  je  1  čajová  lžička  (5 ml),  přičemž 
délka užívání závisí na vývoji příznaků a určí ji lékař. 
 
Použití přípravku: 
Obsah lahvičky před použitím dobře protřepejte. Při kapání držte lahvičku svisle, uzávěrem dolů, za 
spodní část a prstem lehce poklepávejte na dno. 
 
Jestliže  během  3  dnů  obtíže  neustoupí  nebo  se  dokonce  zhoršují  či  se  vyskytnou  nějaké  neobvyklé 
reakce, poraďte se o dalším užívání (podávání dítěti) přípravku Sab Simplex s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sab Simplex, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Nežádoucí účinky při použití přípravku Sab Simplex nejsou známy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 

 

 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK SAB SIMPLEX UCHOVÁVAT  

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
 
Přípravek  Sab  Simplex  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Sab Simplex obsahuje 
 
-  Léčivou  látkou  je  dimeticonum.  Jeden  mililitr  suspenze  (cca  25  kapek)  obsahuje  dimeticonum 

63,999 mg.  

-  Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearomakrogol, monohydrát kyseliny 

citronové, natrium-citrát, vanilkové a malinové aroma, hypromelóza, natrium-cyklamát, sodná sůl 
sacharinu, karbomer,  čištěná voda. 

-  Konzervační látky:  natrium-benzoát, kyselina sorbová. 
 
Jak přípravek Sab Simplex vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Sab Simplex je ve formě suspenze k vnitřnímu užití. Suspenze má bílou až šedobílou barvu 
s vanilkovo-malinovou příchutí. 
 
Velikost balení 
1 nebo 4 lahvičky se 30 ml suspenze, 50 sáčků s 15 ml suspenze 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci   
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce: 
Famar Orléans, Orléans Cedex, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.4.2015  
 

Recenze

Recenze produktu SAB SIMPLEX 50X15ML(SÁČKY) Suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu SAB SIMPLEX 50X15ML(SÁČKY) Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám