Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na gynekologické potíže, antikoncepce

ROSALGIN 4X0.5GM Prášek pro poševní roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68431
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: ROSALGIN
Kód výrobku: 68431
Kód EAN: 8594044141390
Kód SÚKL: 100230
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Kdy se používá Rosalgin? Přípravek Rosalgin je určen k léčbě zánětlivých projevů pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního, chemického i fyzikálního původu. Rosalgin se dále používá před a po operačním gynekologickém zákroku. Přípravek je vhodný pro běžnou ženskou hygienu a hygienu během šestinedělí. Přípravek Rosalgin se používá k výplachu pochvy a oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let. U dětí od 6 let je možno použít přípravek Rosalgin k oplachům zevních pohlavních orgánů.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn.sukls106825/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rosalgin 

500 mg, granule pro vaginální roztok 

benzydamini hydrochloridum 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Rosalgin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosalgin používat 

3. 

Jak se přípravek Rosalgin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Rosalgin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rosalgin a k čemu se používá 

 
Rosalgin jsou  granule pro vaginální roztok, který  se používá k  výplachům pochvy a oplachům zevních 
rodidel  při  zánětlivých  onemocněních  ženského  pohlavního  ústrojí.    Přípravek  obsahuje  léčivou  látku 
benzydamin-hydrochlorid, která patří mezi nesteroidní protizánětlivé látky. Při lokálním podání tato látka 
zmírňuje  bolest  spojenou  se  zánětem,  působí  proti  zánětu  a  má  i  anestetický  (znecitlivující)  účinek. 
Působí proti bakteriím a plísním a má antiseptický (dezinfekční) účinek.  
 
Rosalgin je určen  k léčbě zánětlivých projevů  v oblasti pochvy, děložního hrdla a zevní části ženského 
pohlavního ústrojí, které jsou mikrobiálního původu, nebo chemického či fyzikálního původu, tj. vznikly 
např. po chemoterapii nebo radioterapii (léčbě ozařováním). Mezi nejčastější projevy těchto zánětlivých 
onemocnění  obvykle  patří  svědění,  pálení,  zarudnutí,  zduření  (otok)  a  bolestivost  v oblasti  pochvy  a 
zevních rodidel, může být přítomen i výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu). 
 
Přípravek Rosalgin se dále používá preventivně před a po operačním gynekologickém zákroku. V těchto 
případech však přípravek používejte, pouze pokud Vám to výslovně doporučil Váš lékař.  
Přípravek je vhodný i pro běžnou ženskou hygienu a hygienu během šestinedělí. I v těchto případech lze 
přípravek používat pouze na výslovné doporučení lékaře. 
Přípravek je určen k výplachu pochvy a k oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let.  
U  dětí  od  6  let  je  možno  použít  přípravek  pouze  k  oplachům  zevních  pohlavních  orgánů.  U  dětí  se 
přípravek používá jen po poradě s lékařem. 

 

2/5 

 
Roztok se při výplachu aplikuje pomocí Rosalgin irigátoru pro gynekologické použití. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosalgin používat 

 
Nepoužívejte přípravek Rosalgin: 

jestliže jste alergická na benzydamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Rosalgin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nepoužívejte  přípravek  Rosalgin  a  navštivte  co  nejdříve  svého  lékaře,  pokud  máte  některý 
z následujících příznaků: 

  horečku (teplotu 38 °C a vyšší) nebo zimnici  

  bolest v podbřišku 

  bolesti zad 

  zapáchající nebo hnisavý výtok z pochvy 

  pocit na zvracení 

  vaginální (poševní) krvácení  

  pálení při močení nebo jiné obtíže při močení spojené s výtokem z pochvy 
 
Před použitím přípravku Rosalgin se poraďte se svým lékařem: 

  jestliže se u Vás infekce objevila poprvé; 

  jestliže jste prodělala více než dva záněty pochvy za posledních 6 měsíců;  

  Opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění, včetně cukrovky nebo HIV 

infekce. Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí. 

  pokud jste Vy nebo Váš partner někdy onemocněli pohlavně přenosným onemocněním; 

  jestliže jste mladší 16 let nebo starší 60 let. 
 
Výplachy pochvy neprovádějte během menstruace. 
Při léčbě zánětu pochvy či zevních rodidel se doporučuje vyhnout se pohlavnímu styku, aby se zabránilo 
přenosu infekce na sexuálního partnera. 
Dlouhodobé používání přípravku může vést k přecitlivělosti. Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je nutné 
léčbu přerušit. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Rosalgin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v nedávné  době 
používala nebo které možná budete používat. 
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. 
O vhodnosti současného používání přípravku s jinými léky k místnímu použití do pochvy nebo na zevní 
rodidla se poraďte s lékařem či lékárníkem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
I když nebyly prokázány účinky poškozující plod, měl by se přípravek používat v těhotenství a v období 
kojení pouze po poradě s lékařem. 

 

3/5 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Rosalgin používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování: 
K  léčbě  zánětů  pochvy  či  zevních  rodidel  roztok  používejte  jednou  nebo  dvakrát  denně,  pokud  lékař 
nedoporučí jinak.  
Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Obvyklá  délka  léčby  při  zánětech  pochvy  či  zevních  rodidel  je  1  -  2  týdny.  Bez  porady  s lékařem 
přípravek používejte nejdéle 2 týdny. 
 
Používání přípravku před a po operačním gynekologickém zákroku, při běžné ženské hygieně a hygieně 
během  šestinedělí  je  možné  pouze  na  doporučení  lékaře,  který  rovněž  rozhodne  o  dávkování  a  délce 
léčby. 
 
Způsob použití: 
Obsah jednoho sáčku přípravku rozpusťte v půl litru pitné vody pro výplach pochvy nebo v jednom litru 
pitné vody pro oplach zevních rodidel. Roztok lze použít nejpozději do 24 hodin od doby jeho přípravy. 
Vaginální roztok se při výplachu aplikuje pomocí Rosalgin irigátoru pro gynekologické použití (irigátor 
není součástí balení). 
 
Výplach pochvy: 
Před použitím nejprve Rosalgin irigátor pro gynekologické použití důkladně omyjte teplou vodou a osušte 
jej.  Nádobku  irigátoru  poté  naplňte  půl  litrem  předem  připraveného  vaginálního  roztoku.  Na  nádobku 
irigátoru  našroubujte  přiložený  nástavec.  Nástavec  opatrně  zasuňte  do  pochvy  a  nádobku  s  roztokem 
stlačujte, až se vyprázdní. Po vyprázdnění nádobku držte stlačenou a nástavec opatrně vytáhněte z pochvy 
ven. Po použití nástavec z nádobky irigátoru odšroubujte a obě části irigátoru pro gynekologické použití 
důkladně omyjte teplou vodou a nechte je oschnout. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek je určen k výplachu pochvy a k oplachu zevních rodidel u žen starších 15 let.  
U  dětí  od  6  let  je  možno  přípravek  použít  pouze  k  oplachům  zevních  pohlavních  orgánů.  U  dětí  se 
přípravek používá pouze po poradě s lékařem. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Rosalgin, než jste měla 
Předávkování přípravku je vzhledem k místnímu použití nepravděpodobné. 
Pokud náhodně požijete svůj lék, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a požádejte ho o radu. 
Požití  větší  dávky  může  vést  k  přechodným  nežádoucím  účinkům,  jako  jsou  poruchy  spánku,  neklid, 
zrakové halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé plochy). 
 
Jestliže jste zapomněla použít přípravek Rosalgin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

4/5 

 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Ve  výjimečných  případech  se  mohou  vyskytnout  místní  projevy  přecitlivělosti,  jako  je  svědění  nebo 
pálení, zejména při déle trvající léčbě. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rosalgin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku za „Použitelné 
do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Připravený roztok lze použít maximálně 24 hodin po rozpuštění obsahu sáčku v pitné vodě. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Rosalgin obsahuje 
-  Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum. Jeden sáček obsahuje benzydamini hydrochloridum 

500 mg. 

-  Pomocnými látkami jsou cetrimonium-tosylát, povidon a chlorid sodný. 
 
Jak přípravek Rosalgin vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: bílé nebo téměř bílé granule pro vaginální roztok. 
Obal: sáček papír/PP, krabička. 
Velikost balení: 1, 2, 4, 5, 6, 8 nebo 10 sáčků. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika 
 

 

5/5 

Výrobce: 
Aziende  Chimiche  Reunite  Angelini  Francesco  ACRAF  S.p.A.,  Via  Vecchia  del  Pinocchio,  22,  60131 
Ancona, Itálie 
 
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Via Grignano, 43, 24041 Brembate BG, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 4. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu ROSALGIN 4X0.5GM Prášek pro poševní roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ROSALGIN 4X0.5GM Prášek pro poševní roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám