Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest svalů a kloubů

REPARIL N Gel 40 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 369632

Přípravek snižuje otoky, potlačuje zánět a bolest u poúrazových stavů.

Více informací

Běžná cena: 109 Kč
84 Kč
Ušetříte: 23 % (25 Kč)

Skladem

Dnes odešleme, v pondělí 17. 8 u vás.

Dnes odešleme, v pondělí 17. 8 u vás.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace REPARIL N Gel 40 g

Přípravek obsahuje léčivé látky escin a diethylamin salicylát. Lokálním působením těchto látek dochází ke snížení otoků, potlačení zánětu a bolesti. Čtěte pozorně příbalový leták.

Farmakoterapeutická skupina

Jiná lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů

Důležité upozornění

Jedná se o léčivý přípravek. Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Balení obsahuje 40 g.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

                                          sp.zn. sukls179874/2015

                              Příbalová informace: informace pro uživatele
                                                 Reparil-Gel N gel
                                         Escinum, Diethylamini salicylas


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Reparil-Gel N a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Reparil-Gel N používat
3. Jak se přípravek Reparil-Gel N používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Reparil-Gel N uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Reparil-Gel N a k čemu se používá

Přípravek obsahuje léčivé látky escin a diethylamin salicylát. Lokálním působením těchto látek dochází ke snížení otoků, potlačení zánětu a bolesti.
Přípravek zlepšuje akutní obtíže při tupých poraněních, jako je vymknutí, výron, pohmoždění, krevní výron spojený s otokem, pokud je léčba pouze přípravkem podávaným místně vhodná.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Reparil-Gel N používat

Nepoužívejte přípravek Reparil-Gel N
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- přípravek Reparil-Gel N se nesmí nanášet na poškozenou kůži (rány), sliznice, do očí a na kožní partie, které byly vystaveny záření při radioterapii (léčbě ozařováním)
- jestliže trpíte hemoragickou diatézou (zvýšená krvácivost)
- jestliže trpíte purpurou (kožní výsev drobných tečkovitých krvácení)
- jestliže máte trombocytopenii (nedostatek krevních destiček)
- jestliže máte hemofilii (vrozená zvýšená krvácivost)
- jestliže máte tendenci ke krvácivým stavům,
- přípravek nepoužívejte u dětí mladších 2 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Reparil-Gel N

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Zvýšené opatrnosti je třeba při současném podávání antikoagulancií (léky tlumící krevní
srážlivost).
Děti a dospívající
Přípravek není určen pro děti do dvou let.
Těhotenství, kojení a plodnost
U těhotných žen není vhodná dlouhodobá aplikace přípravku na velké plochy. Po konzultaci
s lékařem používejte tento přípravek nejdéle 2 týdny.
Pokud kojíte, přípravek nesmí být aplikován na oblast prsou.

3. Jak se přípravek Reparil-Gel N používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Ke kožnímu podání.
Neurčí-li lékař jinak, doporučuje se následující způsob použití. Dodržujte, prosím, uvedené
pokyny, aby bylo dosaženo žádaného účinku přípravku.
Přípravek nanášejte jednou až třikrát denně na postiženou oblast jeho rozetřením na kůži.
Přípravek není nutné vmasírovat.
Pokud se do 7 dnů Vaše obtíže nezlepší nebo se zhorší, poraďte se o dalším používání
přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem přípravek nepoužívejte déle než 14 dnů.
Použití u dětí
O použití přípravku u dětí by měl rozhodnout lékař.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Reparil-Gel N, než jste měl(a)
Předávkování při místním podání přípravku je nepravděpodobné.
Při náhodném požití přípravku dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Reparil-Gel N
Pokud si zapomenete nanést Reparil-Gel N gel, použijte jej, až si vzpomenete. Nezdvojujte
následující dávku, abyste vynechanou dávku nahradil (a).

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí)
Reakce z přecitlivělosti projevující se zčervenáním kůže a tvorbou šupinek na kůži. V místě
aplikace může být suchá pokožka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích
účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Reparil-Gel N uchovávat

Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Reparil-Gel N obsahuje
Léčivými látkami ve 100 g gelu jsou:
escinum 1 g a diethylamini salicylas 5 g.
Pomocnými látkami jsou:
Levandulová silice, silice květů citroníku pomerančového hořkého, glyceromakrogol-300-
oktanodekanoát, dihydrát dinatrium-edetátu, karbomer 980, trometamol, isopropylalkohol,
čistěná voda.
Jak přípravek Reparil-Gel N vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: Transparentní gel s levandulovou vůní.
100 a 40 g gelu
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel:
MEDA Pharma s.r.o.
Kodaňská 1441/46
100 00 Praha 10
Česká republika
Výrobce:
MADAUS GmbH
51101 Kolín nad Rýnem
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.11.2015

Informace o produktu

Výrobce: MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.
Značka: REPARIL
Kód výrobku: 369632
Kód EAN: 4019338608105
Kód SÚKL: 0216993
ATC skupina: Jiná lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze REPARIL N Gel 40 g

Diskuze

Diskuze REPARIL N Gel 40 g

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Online - Poradíme Vám