Podrobné informace

Homeopatický přípravek.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: POUMON
Kód výrobku: 141902
Kód EAN: 3352710595077
Kód SÚKL: 65601
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls152619/2010


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

POUMON HISTAMINE 3CH-200CH, 3K-10MK


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ
4 g granulí

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Datum revize textu :

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

BOIRON, Sainte Foy-ls-Lyon, Francie.

2

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/213/96-A/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

Recenze

Recenze produktu BOIRON Poumon Histamine CH5 4 g

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Poumon Histamine CH5 4 g

Přidat nový příspěvek do diskuze