Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

Paralen Grip chřipka a kašel por.tbl.flm.12 - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 207097

90 % 11 recenzí

K odstranění příznaků chřipky a nachlazení doprovázených suchým kašlem a ucpaným nosem.

Více informací

89
Běžná cena: 95 Kč, Ušetříte: 6 % (6 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (11)
Diskuze

Podrobné informace

K odstranění příznaků chřipky a nachlazení doprovázených suchým kašlem a ucpaným nosem.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: PARALEN
Kód výrobku: 207097
Kód EAN: 8594739205932
Kód SÚKL: 157599
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

sp. zn. sukls262308/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PARALEN GRIP chřipka a kašel 

potahované tablety 

paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel užívat 

3. 

Jak se přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel a k čemu se používá 

 
V tabletách přípravku PARALEN GRIP chřipka a kašel se příznivě uplatňuje kombinace 
paracetamolu (působí proti bolesti a horečce), fenylefrinu (uvolňuje dýchací cesty) a 
dextromethorfanu (tlumí kašel). 
 
Přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení 
doprovázených suchým kašlem a ucpaným nosem. Přináší úlevu od horečky, bolesti hlavy, bolesti 
v krku, bolesti svalů a kloubů, suchého kašle, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tím 
usnadňuje dýchání. 
 
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností nad 40 kg. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP chřipka a 

kašel užívat 
 
Neužívejte přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel 

  jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin, dextromethorfan nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

  jestliže máte závažné onemocnění jater, 

  jestliže máte kašel s nadměrnou tvorbou hlenu, 

  jestliže máte vysoký krevní tlak nebo závažné onemocnění srdce a cév, 

  jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy (hypertyreóza), 

  jestliže máte cukrovku, 

  jestliže máte zelený zákal s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak), 

2/5 

  jestliže současně užíváte: 

 

léky k léčbě deprese či Parkinsonova onemocnění ze skupiny inhibitorů MAO nebo jste je 
užíval(a) v posledních 2 týdnech, 

 

léky k léčbě deprese ze skupiny tricyklických antidepresiv, 

 

léky na vysoký krevní tlak nebo srdeční onemocnění ze skupiny betablokátorů. 

 
Pokud si nejste jisti, zda se Vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku PARALEN GRIP chřipka a kašel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu, 

  jestliže máte průduškové astma, 

  jestliže trpíte nedostatkem enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, 

  jestliže máte onemocnění ledvin nebo jater, 

  jestliže máte problémy s požíváním alkoholu, 

  jestliže máte onemocnění srdce, 

  jestliže trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti 

zánětu a bolesti (NSAID), 

  jestliže trpíte určitým typem chudokrevnosti zvaným hemolytická anemie, 

  jestliže jste někdy užíval(a) psychotropní látky nebo zneužíval(a) drogy. 
 
Užívání vyšších než doporučených dávek paracetamolu (jedné z léčivých látek přípravku PARALEN 
GRIP chřipka a kašel) může vést k riziku závažného poškození funkce jater. 
 
Přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel užívejte pouze v případě, že máte chřipku nebo 
nachlazení, které jsou doprovázené suchým kašlem a ucpaným nosem. Pokud nemáte všechny 
uvedené příznaky a projevil se u Vás jen některý z nich, měl(a) byste užívat jiné léčivé přípravky 
určené k léčbě tohoto příznaku. 
 
Přípravek není určen pro děti mladší než 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte: 

 

některé léky ovlivňující srážení krve (např. warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu 
K), 

  léky podporující tvorbu hlenu a vykašlávání, 

 

léky na epilepsii (např. glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, topiramát, 
lamotrigin), 

 

léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém, 

 

některá antibiotika (rifampicin, flukloxacilin) nebo lék k léčbě plísňových infekcí (terbinafin), 

 

lék na HIV a AIDS zidovudin, 

 

lék k léčbě dny probenecid, 

 

lék na snížení tuků v krvi cholestyramin, 

 

léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy, SSRI (fluoxetin, paroxetin a 
sertralin) nebo tricyklických antidepresiv a lék zvaný bupropion, 

 

jiné léky ovlivňující funkci jater, 

 

kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky, 

 

léky na vysoký krevní tlak a na poruchy srdečního rytmu (např. chinidin, amiodaron, flekainid, 
propafenon), 

 

léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou, 

 

 lék užívaný k léčbě zvýšené činnosti příštítných tělísek (cinakalcet), 

 

lék k léčbě duševních onemocnění (haloperidol, perfenazin a thioridazin), 

3/5 

 

lék k léčbě silné bolesti (metadon). 

 
Některé léky mohou ovlivnit vstřebávání paracetamolu, včetně těch užívaných k léčbě nevolnosti a 
zvracení (metoklopramid, domperidon). 
 
Jestliže užíváte přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel, neužívejte jiné léky na chřipku a 
nachlazení nebo k omezení zduření nosní sliznice (dekongestiva) a jiné léky obsahující paracetamol. 
 
Přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel s jídlem, pitím a alkoholem 
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla. Během léčby se nesmějí 
požívat alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může zvýšit riziko poškození jater. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Užívání přípravku PARALEN GRIP chřipka a kašel se v těhotenství a během kojení nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha 
strojů, práce ve výškách). Pokud se však u Vás během léčby objeví nežádoucí účinky, jako jsou bolesti 
hlavy, únava, malátnost nebo závratě, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a dospívající od 15 let 
1–2 tablety podle potřeby až 4× denně, s časovým odstupem mezi jednotlivými dávkami nejméně 4 
hod. 

Jednu tabletu je vhodné podávat u osob s hmotností do 60 kg, osoby s hmotností nad 60 kg mohou 

užívat až 2 tablety v jedné dávce. 
Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. 
Maximální denní dávka je 8 tablet přípravku PARALEN GRIP chřipka a kašel za 24 hodin. 
 
Dospívající 12–15 let s tělesnou hmotností nad 40 kg 
1 tableta podle potřeby v časovém odstupu nejméně 4–6 hodin. 
Maximální denní dávka je 6 tablet. 
 
Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater 
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení Vašeho zdravotního 
stavu Vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu. 
 
Tablety se polykají celé, doporučujeme zapít tekutinou. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, 
užívejte lék během jídla. Obvyklá délka léčby je 3–5 dní. 
 
Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů. 
Pokud se Vaše obtíže zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším 
postupu. 
Užívejte přípravek pouze tak, jak je doporučeno. Nepřekračujte lékařem předepsanou dávku. Byly 
hlášeny případy zneužití dextromethorfanu, včetně případů u dětí a dospívajících. 
 

4/5 

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP chřipka a kašel, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou 
přítomny příznaky předávkování! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel 
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi 
jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a maximální denní dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V případě, že se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek 
užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc: 

 

závažná alergická reakce s příznaky, jako je nevolnost, kopřivka, náhlý otok (např. obličeje nebo 
hrdla), pocit tísně na hrudi spojený s dušností nebo ztíženým polykáním (příznaky anafylaxe). 
Frekvence výskytu není známa. 

 

závažná alergická reakce s otokem různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku 
(angioedém). Frekvence výskytu není známa. 

 

velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí, kterým často předchází horečka, 
bolest hlavy, bolest těla (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny 
postižením sliznic v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a 
oteklé oči). Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže 
[toxická epidermální nekrolýza (TEN), Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), akutní generalizovaná 
exantematózní pustulóza (AGEP), kožní léková vyrážka]. 

 
V následující tabulce jsou shrnuty další nežádoucí účinky, které se objevily v souvislosti s užitím 
léčivých látek přípravku, rozdělené do skupin podle frekvence výskytu: 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): 

 

bolesti hlavy*, únava, malátnost, nespavost, závratě (točení hlavy). 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 

 

zhoršená výslovnost*. 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 

 

kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): 

 

pocit bušení srdce, změny krevního obrazu včetně závažného snížení počtu bílých krvinek, které 
může zvýšit pravděpodobnost infekce, rychlé mimovolní pohyby očí (nystagmus)*, zúžení 
průdušek, zvracení, průjem, zvýšení krevního tlaku, žloutenka. 

 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

 

zánět jater, který může vést k akutnímu jaternímu selhání, 

 

neurologické nálezy, jako jsou ospalost, točení hlavy, pocity na omdlení, porucha napětí svalů 
(dystonie), zejména u dětí, 

 

psychotické poruchy, včetně halucinací a zmatenosti. 

 
* byly pozorovány při vyšších dávkách dextromethorfanu. 
 

5/5 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co obsahuje přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel 

 

Léčivými látkami jsou paracetamolum 500 mg, dextromethorphani hydrobromidum 
monohydricum 15 mg, phenylephrini hydrochloridum 5 mg v 1 potahované tabletě. 

 

Dalšími složkami jsou:  

 

jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl 
kroskarmelosy, povidon 30, kyselina stearová 50%. 

 

potahová vrstva: hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), simetikonová 
emulze SE4, mastek, hlinitý lak chinolinové žluti (E 104). 

 
Jak přípravek PARALEN GRIP chřipka a kašel vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: žluté podlouhlé bikonvexní potahované tablety o rozměrech 19,1 mm x 9,1 mm. 
Balení obsahuje 12 nebo 24 potahovaných tablet v blistru (průhledný bezbarvý PVC/Al) a krabičce. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
5. 1. 2017 

Recenze (11)

Recenze produktu Paralen Grip chřipka a kašel por.tbl.flm.12

Recenze od 11 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

je účinný

100 %

80 %

není pro mne

60 %

doporučuji všem ostatním rychlí účinek

jsem s ním spokojena
80 %

Celkem dobrý lék při prvních náznacích chřipky.

Diskuze

Diskuze k produktu Paralen Grip chřipka a kašel por.tbl.flm.12

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Pavlína L.

100 % 19/08/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám