Podrobné informace

PARALEN® GRIP horký nápoj 12 sáčků. Účinná kombinace proti příznakům chřipky a nachlazení, která pomáhá od horečky, ucpaného nosu, bolesti hlavy a bolesti v krku. 3 příchutě: citrón, třešeň a novinka pomeranč a zázvor. Lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: PARALEN
Produktová řada: Cestovní lékárnička
Kód výrobku: 229888
Kód EAN: 8594739213142
Kód SÚKL: 180992
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls243220/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
granule pro perorální suspenzi (Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité
údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek
PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce
prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP
HORKÝ NÁPOJ užívat
3. Jak se přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ
PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení,
včetně horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos a
vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
2/4
- pokud jste alergičtí/přecitlivělí na jakoukoli složku přípravku (viz. bod 6),
- pokud trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jater, vysokým krevním tlakem,
onemocněním srdce, cukrovkou, zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal),
onemocněním štítné žlázy,
- pokud současně užíváte některé léky k léčbě deprese

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ je
zapotřebí
- pokud máte problémy s požíváním alkoholu,
- pokud trpíte jaterním onemocněním

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození
funkce jater. Pokud užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol (jedna
z účinných látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ), je užívání možné pouze
na doporučení lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné dlouhodobé užívání PARALENU GRIP HORKÝ NÁPOJ a některých léků na
spaní, léků proti epilepsii nebo některých antibiotik může způsobit poškození jater.
Bez doporučení lékaře neužívejte tento lék, pokud užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující
paracetamol (jedna z účinných látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ).

Užívání přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ s jídlem a pitím
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může způsobit poškození
jater.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek by se neměl užívat během těhotenství.
Kojící ženy mohou užívat PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ pouze na výslovné
doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel,
obsluha strojů, práce ve výškách).

Důležité informace o některých složkách přípravku PARALEN GRIP HORKÝ
NÁPOJ
Obsahuje 2,8 g sacharózy v 1 dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud
Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento léčivý přípravek užívat.
3/4
Obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ přesně podle pokynů této
příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Dospělí, včetně starších osob a mladistvých od 15 let: 4x denně jeden sáček rozpuštěný ve
sklenici horké (nikoli vařící) vody. Jednotlivé dávky se podávají vždy nejdříve po 4
hodinách.
Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.
Pokud obtíže neustupují, zhoršují se nebo přetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaře a
poraďte se o dalším postupu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ, než jste
měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když
nejsou přítomny příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky jsou při užívání doporučených dávek vzácné a mají obvykle mírný
průběh.


Při užívání paracetamolu (jedna z léčivých látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ
NÁPOJ) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti
výskytu):
Vzácné (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 10 000): kožní alergické
reakce, vyrážka
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): změny
krevního obrazu, žloutenka, zúžení průdušek

Při užívání fenylefrinu (jedna z léčivých látek přípravku PARALEN GRIP HORKÝ
NÁPOJ) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti
výskytu):
4/4
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): bolesti
hlavy, závratě (točení hlavy), nespavost, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku,
zvracení, průjem
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti
uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte
se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
Léčivými látkami jsou paracetamol 650 mg a fenylefrin hydrochlorid 10 mg v 1 sáčku.
Pomocné látky: sacharóza, dihydrát citronanu sodného, kyselina vinná, kyselina citrónová,
přírodní citrónové aroma v prášku, povidon 25, citrónové aroma v prášku, kyselina
askorbová (vitamin C), aspartam, pigmenty z oddenku kurkumy dlouhé.

Jak přípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ vypadá a co obsahuje toto balení
Zrněný žluto-bílý prášek.
Balení obsahuje 5, 6, 10 nebo 12 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
30.1.2013

Recenze (17)

Recenze produktu PARALEN® GRIP horký nápoj 12 Granule pro suspenzi

Recenze od 17 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

(5) (4)

100 %

Rychlá a účinná pomoc. Hřejivý a uvolňující pocit.

(6) (4)

100 %

(5) (6)

100 %

Velmi pomáhá!!!

(4) (7)

100 %

(7) (3)

100 %

(8) (2)

100 %

(6) (4)

100 %

(7) (4)

50 %

Výrazně a rychle tlumí příznaky nachlazení či chřipky

(4) (3)

100 %

Těžko mohu někomu doporučovat tento produkt. Nemůžou jej užívat lidé s diabetes. Je třeba si nejdříve zjistit, zda je pro mne vhodný. K tomu poslouží porada s lékařem jenž je součástí obchodu. Produkt se snadno připravuje a pomáhá hned po prvním použití. záleží v jakém stádiu moje příznaky trvají. Na níže položenou otázku neodpovím, neboť je třeba znát obsah příbalového popisu.

  • Již jsem jej užívala a vždy mi velice a rychle pomohl.

(7) (4)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu PARALEN® GRIP horký nápoj 12 Granule pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze