Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na trávení a proti nechutenství

PANZYNORM FORTE-N 10 Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95564
Panzynorm forte-N se užívá na doporučení lékaře jako náhrada trávicích enzymů při maldigesci (porucha trávení) v důsledku poruchy funkce slinivky břišní.

Více informací

46
Běžná cena: 59 Kč, Ušetříte: 22 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Panzynorm forte-N se užívá na doporučení lékaře jako náhrada trávicích enzymů při maldigesci (porucha trávení) v důsledku poruchy funkce slinivky břišní.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: PANZYNORM
Kód výrobku: 95564
Kód EAN: 3838989543136
Kód SÚKL: 125117
Držitel rozhodnutí: KRKA
Kdy se Panzynorm forte-N užívá Panzynorm forte-N se užívá na doporučení lékaře jako náhrada trávicích enzymů při maldigesci (porucha trávení) v důsledku poruchy funkce slinivky břišní. Přípravek je určený pro dospělé a děti od 15 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.: sukls24552/2009  

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Panzynorm forte-N 

pancreatinum (odp. lipasum, amylasum, proteasum) 

enterosolventní tablety 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Panzynorm forte-N a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panzynorm forte-N užívat 

3. 

Jak se přípravek Panzynorm forte-N užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Panzynorm forte-N uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Panzynorm forte-N a k čemu se používá 

 
Jak Panzynorm forte-N působí 
Přípravek  Panzynorm  forte-N  obsahuje  vysoce  aktivní  přirozené  enzymy  slinivky  břišní:  lipázu, 
amylázu  a  proteázu.  Tyto  látky  jsou  obvykle  uvolňovány  během  jídla  a  pomáhají  rozložit  a  strávit 
jednotlivé složky potravy. Lipáza umožňuje trávení tuků, amyláza trávení  uhlohydrátů a proteáza se 
účastní trávení bílkovin. Hlavní složky přípravku Panzynorm forte-N jsou vepřového původu a jsou 
velmi podobné těm, které jsou produkovány lidským organismem. Tablety mají obal, který je odolný 
vůči  žaludeční  kyselině  a  tak  jsou  enzymy  uvolňovány  v tenkém  střevě,  kde  působí  a nahrazují 
chybějící enzymy, které nejsou produkovány slinivkou břišní. 
 
Kdy se Panzynorm forte-N užívá 
Přípravek  Panzynorm  forte-N  se  používá  při  nedostatečném  vylučování  trávicích  šťáv  břišní 
slinivkou.  Nedostatečná  funkce  slinivky  břišní  je  charakterizována  zhoršeným  trávením,  poruchou 
vstřebávání, nedostatkem živin a břišními obtížemi. 
Přípravek  Panzynorm  forte-N  se  používá  na  doporučení  lékaře  při  léčbě  poruch  trávení  v  důsledku 
porušení tvorby trávicích šťáv břišní slinivkou v důsledku: vleklého zánětu slinivky břišní, při vrozené 
poruše žláz s vnitřním vyměšováním (cystická fibróza), stavech po chirurgickém zákroku na slinivce 
břišní, při poruchách trávení v důsledku operačních výkonů na žlučových cestách, žaludku a tenkém 
střevě a u nemocných s nádorovým onemocněním. 
Po  poradě  s lékařem  je  přípravek  Panzynorm  forte-N  také  vhodný  před  použitím  diagnostických 
zobrazovacích metod (rentgenu, ultrazvuku) pro omezení střevní plynatosti. 
 
Přípravek  Panzynorm  forte-N  může  být  také  používán  bez  doporučení  lékaře  při obtížích z dietních 
chyb  (které  se  projeví  plynatostí,  nadmutím  břicha  a  pocitem  sytosti  po  požití  těžko  stravitelných 
rostlinných, tučných nebo neobvyklých jídel). 

 

2/4 

 
Přípravek je určený pro dospělé a dospívající od 15 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panzynorm forte-N užívat 

 
Neužívejte přípravek Panzynorm forte-N 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) nebo na vepřové maso, 

máte  akutní  zánět  slinivky  břišní  nebo  akutní  záchvat  při  chronickém  zánětu  slinivky  břišní 
(pankreatitida), který se projeví zvracením a bolestmi břicha. 

Panzynorm forte-N dále nesmí užívat děti a dospívající mladší 15 let. 
 
Upozornění a opatření 
Pokud obtíže zůstávají v průběhu několika dnů neovlivněny nebo se dokonce zhoršují, či se vyskytnou 
neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Panzynorm forte-N 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky  přípravku Panzynorm forte-N a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat.  Proto  by  váš  lékař  měl  být  informován  o  všech  lécích,  které  užíváte  a  to  na  lékařský 
předpis i bez něj. Než začnete užívat jakýkoliv lék a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se se 
svým lékařem. 
Enzymy slinivky břišní mohou snižovat vstřebávání kyseliny listové. 
Při  současném  užívání  inhibitorů  H

receptorů  a  inhibitorů  protonové  pumpy  (přípravky  k léčbě 

žaludečních obtíží) může být zvýšena účinnost enzymů slinivky břišní. 
 
Přípravek Panzynorm forte-N s jídlem a pitím 
Panzynorm forte-N se užívá v průběhu jídla a zapije se dostatečným množstvím tekutiny. 
Tablety polykejte celé, bez rozkousání nebo lámání. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Nejsou k dispozici žádné údaje o škodlivých účincích přípravku během těhotenství a kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Panzynorm forte-N obsahuje laktosu 
Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s ním,  než  začnete  tento  léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Panzynorm forte-N užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Cílem léčby je dosažení normální tělesné hmotnosti, příp. její udržení, úprava stolice. 
Dávkování  se  řídí  závažností  onemocnění.  Pokud  lékař  nepředepíše  jinak,  je  obvyklá  doporučená 
dávka na začátku léčby třikrát denně 1 tableta během hlavního jídla. Při přetrvávání obtíží se užívá 1 - 
2  tablety  třikrát  denně  během  hlavních  jídel,  event.  je  možné  užívat  1  tabletu  během  dopolední  a 
odpolední svačiny. Potřebná dávka může však být značně vyšší. Ke zvýšení dávky smí dojít pouze pod 
dohledem lékaře. 

 

3/4 

 
Pro  omezení  Vašich  obtíží  užívejte  nejnižší  účinnou  dávku  (tj.  takovou,  která  ovlivňuje 
vyprazdňování střev a tělesnou hmotnost). 
Tablety užívejte celé, bez rozkousání nebo lámání. 
 
Pokud  by  v případě  samoléčby  přetrvávaly  příznaky  trávicích  obtíží  déle  než  tři  dny,  je  nutné  se 
poradit s lékařem. 
Pokud se domníváte, že účinek přípravku Panzynorm forte-N je příliš slabý nebo příliš silný, poraďte 
se s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Panzynorm forte-N, než jste měl(a) 
Při předávkování se neprodleně poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Není známo, zda předávkování přípravkem Panzynorm-forte N způsobuje celkovou otravu, nicméně 
se  může  vyskytnout  nevolnost,  zvracení,  průjem,  bolest  nebo  svědění  okolo  konečníku  a  snížená 
průchodnost střev. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panzynorm forte-N 
Pokud zapomenete užít přípravek během jídla, vyčkejte do doby nejbližšího jídla a užijte  přípravek 
jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vážné  nežádoucí  účinky  se  vyskytují  zřídka.  V případě  výskytu  nežádoucích  účinků  jako  jsou  otok 
obličeje,  úst,  rtů  nebo  krku,  který  může  vyvolat obtíže při dýchání nebo polykání, otok rukou nebo 
nohou,  zčervenání  kůže,  mdloby  nebo  žloutenka  přestaňte  přípravek  Panzynorm  forte-N  užívat  a 
neprodleně přivolejte lékaře. Tyto příznaky mohou být spojeny se závažnou reakcí z přecitlivělosti.  
 
Pokud  se  vyskytne  bolest  břicha  a  plynatost  spojená  s křečemi,  přerušte  užívání  a  poraďte  se 
s lékařem. Důvodem může být snížená průchodnost střev. 
 
Nejčastějším nežádoucím účinkem je bolest břicha, která může postihnout více než 1 pacienta z 10. 
K častým nežádoucím účinkům (mohou se vyskytnout  až u 1 pacienta z 10) patří 
nevolnost, zvracení, nadýmání, zácpa a průjem. Tyto nežádoucí účinky však obvykle nevyžadují 
přerušení léčby. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
 

 

4/4 

5. 

Jak přípravek Panzynorm forte-N uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Panzynorm forte-N obsahuje 

Léčivou látkou je Pancreatinum z vepřové slinivky břišní, odpovídající  : lipasum 20 000 j. Ph. 
Eur., amylasum 12 000 j. Ph. Eur., proteasum 900 j. Ph. Eur. 

Pomocnými látkami jsou:  
Jádro tablety: 
Monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  krospovidon,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý, 
magnesium-stearát  
Potahová enterosolventní vrstva: 
kopolymer MA/EA (1:1), , mastek, oxid titaničitý, hypromelosa, triethylcitrát, , , polysorbát 80, sodná 
sůl  karmelosy,  simetikonová  emulze,  vanilkové  aroma,  makrogol  6000,  bergamotové  aroma 
Firmenich. 
 
Jak přípravek Panzynorm forte-N vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: bílé až světle šedé, hladké, kulaté, konvexní tablety s aromatickou  enterosolventní 
vrstvou. 
Velikost balení:10, 30 nebo 100 enterosolventních  tablet v blistru. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info@krka.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
3.12.2014 
 
Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. 
 
 

Recenze

Recenze produktu PANZYNORM FORTE-N 10 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PANZYNORM FORTE-N 10 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám