Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika polykomponenty

BOIRON Oscillococcinum 1 g x30 dávek

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 230489

96 % 67 recenzí

Preventivně a od prvních příznaků, bez věkového omezení. Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Více informací

519
Běžná cena: 579 Kč, Ušetříte: 10 % (60 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (67)
Diskuze (8)

Podrobné informace

Preventivně a od prvních příznaků, bez věkového omezení. Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 230489
Kód EAN: 3352712006113
Kód SÚKL: 180219
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Preventivně a od prvních příznaků, výhodné rodinné balení 30 dávek. Znáte z TV.
OSCILLOCOCCINUM je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVAT

Neužívejte OSCILLOCOCCINUM
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku OSCILLOCOCCINUM je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku OSCILLOCOCCINUM
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

JAK SE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVÁ

Perorální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:

Děti a dospělí:
Preventivně užívat 1 dózu týdně.
Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů.
Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i OSCILLOCOCCINUM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK OSCILLOCOCCINUM UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte OSCILLOCOCCINUM po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku OSCILLOCOCCINUM se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje

Léčivou látkou v 1 dóze s 1 g perorálních globulí je:
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K 0,01 ml

Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy.

Jak OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje balení

Perorální globule v jednodávkovém obalu, dóza s obsahem 1 g.
Balení obsahuje 30 dóz po 1g.
Balení obsahuje 6 dóz po 1 g.,br Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp. zn. sukls132595/2015 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 
 

oscillococcinum, perorální granule 

homeopatický léčivý přípravek 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek OSCILLOCOCCINUM 
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to 
prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 

Co je OSCILLOCOCCINUM a k čemu se používá. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OSCILLOCOCCINUM užívat.  

3. 

Jak se OSCILLOCOCCINUM užívá.  

4. 

Možné nežádoucí účinky. 

5. 

Jak OSCILLOCOCCINUM uchovávat.  

6. 

Další informace. 

 
 
1. 

CO JE OSCILLOCOCCINUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
OSCILLOCOCCINUM je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na 
homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, 
který je uveden na obalu a v příbalové informaci v bodě 3. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OSCILLOCOCCINUM 
UŽÍVAT 

 
Neužívejte OSCILLOCOCCINUM 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku. 
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku OSCILLOCOCCINUM je zapotřebí
 
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte 
ho předtím, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku OSCILLOCOCCINUM 
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.  
 
3. 

JAK SE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVÁ 

 
Perorální podání. 
 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku 
je: 
Děti a dospělí: 
Preventivně užívat 1 dózu týdně. 
Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 
dnů. 
Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody.  
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i OSCILLOCOCCINUM nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
5. 

JAK OSCILLOCOCCINUM UCHOVÁVAT  

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte OSCILLOCOCCINUM po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.  
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 

 

 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. 

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a 
dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.  

O správném použití přípravku OSCILLOCOCCINUM se prosím informujte u odborníka na 
homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 
224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje 
 
Léčivou látkou v 1 dóze s 1g perorálních granulí je: 
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K .................. 0,01 ml   
 
Pomocnými látkami jsou: 
sacharóza, monohydrát laktózy. 
 
Jak OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje toto balení 

 

 
Perorální granule v jednodávkovém obalu, dóza s obsahem 1 g.  
Balení obsahuje 30 dóz po 1 g. 
Balení obsahuje 6 dóz po 1 g. 
Balení obsahuje 3 dózy po 1 g. 
Balení obsahuje 1 dózu po 1 g. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie 
 
Výrobci 

 

BOIRON, 20  rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie 
BOIRON, 2 avenue de lʼOuest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00  Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: 

info@boiron.cz

. 

 
Zkratky uvedené na krabičce: LOT= číslo šarže, EXP = použitelné do. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 3.9.2015 
 

 

 
 

 

Recenze (67)

Recenze produktu BOIRON Oscillococcinum 1 g x30 dávek

Recenze od 67 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

Snad pomohl,chřipku jsem nedostal.

100 %

Diskuze (8)

Diskuze k produktu BOIRON Oscillococcinum 1 g x30 dávek

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Expirace

(0) 27/11/2012

Dobrý den, chci se zeptat na expiraci baleních, které právě momentálně nabízíte (27.11.2012)

Vstoupit do diskuze

- jj funguje, ale proč je to tak drahý?

(1) 30/05/2012

přeci je to homeopatikum, tj. výrobní náklady 0.01 Kč :-O

Vstoupit do diskuze

- Akce?

(0) 14/02/2012

Smutné, že jste zboží do akce místo zlevnění o 32,- zdražili. Každopádně určitě doporučujeme, pomohlo našim dětem, které rýmují skoro pořád a právě teď jej bere i manžel, protože se o něj něco pokouší. A je mu lépe

Vstoupit do diskuze

- poznámka k OSCILLOCOCCINUM

(2) 13/10/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE je zahlcena zbytečnými údaji, ale to podstatné - CO LÉČÍ - chybí ! Opakovaná informace "poradte se s lékařem" je velmi laciné a navíc to je samozřejmé, pokud mám dobrého lékaře. Většinou se on ptá vás, jaké mám zkušenosti,

Vstoupit do diskuze

Přidejte ještě ...

Další balení

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 22/12/2011

Skvělá prevence.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám